ثروت منفی

یک نظر اضافه کنید
17 دقیقه مطالعه

ثروت منفی و تبعات آن را بشناسیم

ثروت منفی

در مقطعی از زندگی، کل بدهی یک خانوار ممکن است از کل دارایی های آن بیشتر شود، در این صورت ثروت منفی دارد. این شرایط حتی اگر موقتی باشد، ممکن است بر توانایی خانوار برای پس انداز کالاهای بادوام تأثیر بگذارد، دسترسی به ثروت بیشتر و امکان پس انداز را محدود کند و ممکن است نیاز به زندگی در حالت مصرف محدود داشته باشد. با این حال، تحلیل دقیق دارایی های خانوارهای دارای ثروت منفی، موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طور خاص، اطلاعات نسبتا کمی در مورد ویژگی های چنین خانواده هایی یا در مورد عواملی که باعث ثروت منفی می شوند، وجود دارد. درک بهتر این عوامل نیز می تواند در توضیح و پیش بینی تداوم نابرابری ثروت ارزشمند باشد.

نظرسنجی انتظارات مصرف کننده (SCE)، که در سال 2013 معرفی شد و از یک پانل نظرسنجی چرخشی ماهانه از حدود 1300 پاسخ دهنده استفاده می کند، بر جمع آوری انتظارات ذهنی در مورد اقتصاد و رفتار پاسخ دهندگان تمرکز دارد. بخشی از SCE که بر مورد امور مالی خانوار تمرکز دارد، تحقیقاتی را در سال های 2014 و 2015 انجام داد. در این تحقیق از پاسخ دهندگان در مورد امور مالی خود در ابعاد مختلف پرسش شد. این اطلاعات بر اندازه گیری کل دارایی ها و کل بدهی هایی که ممکن است سرپرست خانوار و شریک زندگی اش داشته باشند، تمرکز دارد. اندازه گیری های دارایی ها و بدهی های ما دقیقاً منعکس کننده اندازه گیری ثروت است. باید به این نکته توجه داشت که معیار ما از ثروت، هر گونه سرمایه انسانی – مانند آموزش و پرورش، و همچنین تامین اجتماعی و ثروت با مزایای بازنشستگی تعریف شده را حذف می کند.

در این بررسی از پاسخ دهندگان پرسیده شد که چه مقدار پول در طرح(های) مشارکت تعریف شده آن ها وجود دارد. همچنین از پاسخ دهندگان درباره کل پس اندازها و سرمایه گذاری هایشان، مانند پول در حساب های جاری، سهام، و سایر ابزارهای مالی که ممکن است در اختیار داشته باشند، پرسیده شد. از صاحبان خانه خواسته می شود تا ارزش فعلی خانه خود را ارزیابی کنند. در نهایت، ارزیابی هر زمین، کسب و کار، وسایل نقلیه، یا سایر دارایی هایی که ممکن است خانواده پاسخ دهنده داشته باشد، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس اندازه گیری کل دارایی ها مجموع ثروت مالی، ثروت دوران بازنشستگی، ارزش خانه و سایر دارایی ها تعیین شد..

در بخش بعدی از پاسخ دهندگان در مورد وام های مسکن، خطوط اعتباری، سهام خانه، و همچنین بدهی های شخصی غیرمسکنی در مقوله هایی مانند کارت اعتباری، وام های دانشجویی، و وام های خودرو و سایر موارد پرسش شد. مجموع همه این بدهی ها معیار کل بدهی خانوار را تشکیل می داد. طبق اندازه گیری های ما، اگر کل بدهی های خانوار بیشتر از کل دارایی ها باشد، ما خانوارها را به عنوان دارای ثروت منفی طبقه بندی می کنیم.

در مجموع نتایج تحقیقات گسترده در این زمینه در فاصله سال های 2014 و 2015 در آمریکا ویژگی های یک خانوار دارای ثروت منفی مشخص شد.

خانوارهای دارای ثروت منفی چه ویژگی هایی دارند؟

نتایج تحقیقات گسترده در فاصله سال های 2014 و 2015 در آمریکا نشان داد که سرپرستان چنین خانواده هایی جوان تر از همتایان خود در خانواده هایی با ثروت غیرمنفی هستند – میانگین سنی آنها 43 در مقایسه با 51 سال است. همچنین احتمال اینکه آن ها دارای مدرک دانشگاهی یا فوق لیسانس باشند کمی کمتر است – 43 درصد و 12 درصد. در مقایسه با 45 درصد و 15 درصد. علاوه بر این، ما دریافتیم که ارتباط بین داشتن ثروت منفی و سن سرپرست خانوار برای افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند و به ویژه برای کسانی که دارای مدرک تحصیلات تکمیلی هستند، قوی تر است. این نتایج با مدل های استاندارد چرخه عمر مصرف و پس انداز سازگار است که پیش بینی می کند که عوامل سودمندی نهایی مصرف را با تحمیل بدهی – به عنوان مثال، وام دانشجویی یا کارت اعتباری – در دوران جوانی و سپس افزایش پیوسته پس انداز تا زمان بازنشستگی هموار می کنند. به ویژه، این مدل ها پیش بینی می کنند که خانواده های جوان و تحصیل کرده ممکن است دارای ثروت منفی باشند، زیرا درآمد آن ها احتمالاً با افزایش سن افزایش می یابد به طوری که در جوانی آن چه را که قرض گرفته اند بازپرداخت می کنند.

ثروت منفی

مطابق با شهود، خانوارهایی که دارای ثروت منفی هستند، میانگین درآمد سالانه بسیار کمتری نسبت به خانوارهایی با ثروت غیرمنفی دارند. خانوارهایی که دارای ثروت منفی هستند نیز کمتر احتمال دارد که صاحب خانه شوند. همچنین تحقیقات نشان داد که سرپرست خانوارهای دارای ثروت منفی بیشتر زن هستند، مجرد یا از یک گروه اقلیت جامعه هدف. علاوه بر این، تک فرزندی به شدت با ثروت منفی خانوار مطابقت دارد. در نهایت، خانوارهایی که دارای ثروت منفی هستند، احتمالاً شامل اعضای خانواده ای می شوند که در دوازده ماه گذشته وخامت سلامتی خود را تجربه کرده اند.

مقایسه سطح متوسط دارایی ها و بدهی ها در خانوارها

پس از بررسی ویژگی های خانوارهای دارای ثروت منفی، اکنون میانگین و سطح متوسط دارایی ها و بدهی ها را در چهار گروه از خانوارها مقایسه می کنیم. نمودار زیر در سمت چپ ترین ستون، میانگین و میانه سطح دارایی و بدهی خانوارهای دارای ثروت غیرمنفی را نشان می دهد. سه ستون بعدی آمار یکسانی را به طور جداگانه برای هر سه شکل از خانوارهای دارای ثروت منفی نشان می دهد، برای مثال، ستون دوم داده های مربوط به آن هایی را نشان می دهد که دارای کمترین ثروت منفی هستند و ستون پایانی نشان دهنده خانوارهایی با بیشترین ثروت منفی است. سطوح متوسط بسیار پایین دارایی ها برای همه خانوارهای دارای ثروت منفی به آسانی آشکار است، همانطور که میانگین و متوسط بدهی زیاد در میان خانوارهایی با ثروت منفی بزرگتر آشکار است.

ثروت منفی

بعد، ما بر ترکیب بدهی برای هر یک از چهار گروه ثروت خانوار تمرکز می کنیم. برای انجام این کار، در نمودار زیر به ترکیب بدهی هر پاسخ دهنده نگاه می کنیم، یعنی چند درصد از کل بدهی آن شخص از منابع مختلف است. ما هفت دسته بدهی را در نظر می گیریم: وام مسکن (رهن)، بدهی کارت اعتباری، وام خودرو، وام دانشجویی، قبوض پزشکی، قبوض قانونی و سایر وام های شخصی.

ثروت منفی

نمودار بالا میزان قابل توجهی از ناهمگونی را بین پاسخ دهندگان دارای ثروت منفی نشان می دهد. بررسی ستون های جدول بالا نشان می دهد که به طور مشخص، خانوارهای دارای ثروت غیرمنفی به طور متوسط ​​نسبت به هر یک از گروه های دارای ثروت منفی بدهی بیشتری در وام مسکن دارند. سهم بزرگی از بدهی وام مسکن در میان سه شکل پایین خانوارهای دارای ثروت منفی را می توان به نسبت قابل توجهی از خانوارهایی با ارزش ویژه خانه منفی نسبت داد. به طور کلی حدود 7 درصد از خانوارهای صاحب خانه در نظرسنجی ما گزارش داده اند که در زیر آب وام مسکن خود قرار دارند، که این نرخ برای خانوارهای صاحب خانه با ثروت غیرمنفی 4 درصد و برای صاحبان خانه با ثروت منفی 36 درصد است.

اکنون به ترکیب دارایی ها بپردازیم، در نمودار زیر می بینیم که تفاوت های فاحشی بین افرادی که دارای ثروت منفی و دارایی غیرمنفی هستند، وجود دارد. قابل توجه ترین سهم نسبتاً اندک دارایی های مسکن در میان افراد دارای ثروت منفی است. دارایی های مسکن بخش عمده ای از دارایی های خانوارهای دارای ثروت غیرمنفی را تشکیل می دهد و این در حالی است که دارایی های مسکن تنها حدود 15 درصد از کل دارایی ها را برای خانوارهای دارای ثروت منفی تشکیل می دهد. در مقابل، به نظر می رسد دارایی اولیه خانوارهای دارای ثروت منفی، وسایل نقلیه آن ها است که این مقدار برای خانوارهای با ثروت غیرمنفی کمتر از 15 درصد می باشد.

ثروت منفی

بررسی های بالا ما را متوجه وجود الگوهای کلی در داده های خود می کند که با مدل چرخه عمر پس انداز در حضور منابع متعدد عدم قطعیت سازگار است. در این الگو افراد معمولاً در جوانی وام می گیرند و در سنین بالاتر بازپرداخت می کنند و پس انداز می کنند. افرادی که دارای ثروت منفی هستند شامل دانشجویانی می شوند که از بدهی برای تامین مالی سرمایه انسانی خود استفاده می کنند و انتظار می رود که ثروت منفی برای آنها یک وضعیت موقت است نه دائمی. خانوارهای دارای ثروت منفی همچنین شامل خانوارهایی می شوند که تحت تاثیر شوک های منفی، مانند ارزش خانه و سلامت، و همچنین خانوارهای تک والد با سرپرست زن قرار گرفته اند.

ثروت منفی

در نهایت، بحث های زیادی در مورد رشد نابرابری ثروت در سه دهه گذشته وجود داشته است. با توجه به اهمیت بدهی دانشجویی در توضیح ثروت منفی خانوار، همانطور که در بالا مشاهده شد، این احتمال وجود دارد که رشد ثابت بدهی و استقراض دانشجویی، همراه با نرخ بسیار کند بازپرداخت وام دانشجویی که در جاهای دیگر ثبت کرده ایم، نقش اساسی داشته و ادامه خواهد داشت. برای کمک به ثروت منفی خانوار و نابرابری ثروت. از سوی دیگر، ادامه بهبودی در بازار مسکن مشاهده شده در چند سال گذشته ممکن است به خانوارهایی که دارای ارزش ویژه مسکن منفی هستند کمک کند تا از موقعیت منفی ثروت خود خارج شوند.

نتایج منفی تاثیر ثروت منفی بر شرایط زندگی خانوار

شواهد قوی برای یک شیب اجتماعی در سلامت با پیامدهای سلامتی قابل ملاحظه ای در میان افراد دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین (SES) وجود دارد، از جمله درآمد کم و ثروت کم. یکی از مؤلفه های حیاتی قرار گرفتن در معرض SES، تجربیات زندگی استرس زا است که منابع پولی کمتری را برای کالاها و خدمات تقویت کننده سلامت باقی می گذارند. کاهش منابع مالی می تواند منجر به کاهش هزینه ها برای کالاها و خدمات مرتبط با سلامت شود. به تأخیر انداختن مراقبت های پزشکی مورد نیاز و پیروی ناقص از داروهای تجویز شده، پیامدهای سلامتی بلندمدتی از جمله افزایش مرگ و میر را به همراه خواهد داشت. تغییرات سلامت مرتبط بالینی، از جمله افزایش خطر افسردگی و اضطراب، خودکشی، اختلال در عملکرد قلبی عروقی و سوء مصرف مواد.زیرا این شوک ها معمولاً در پی یک تغییر ناگهانی در وضعیت اقتصادی خانوار ممکن است بوجود آید که شوک ثروت منفی را در پی خواهد داشت.

در سال 2014، یک مطالعه ملی توسط HRS (مطالعه سلامت و بازنشستگی) روی افراد در سن 51 سال و بالاتر در ایالات متحده برای تعیین اینکه آیا مرگ و میر ناشی از همه علل در طول یک دوره پیگیری 20 ساله در میان افرادی که شوک ثروت منفی را تجربه کرده اند، بیشتر از آن هایی بود که دارای ارزش خالص ثابت مثبت بودند. نتایج این تحقیق -که توسط هیئت بررسی نهادی در دانشگاه میشیگان تأیید شد- نشان داد که ارتباط بین شوک های ثروت منفی و پیامدهای سلامتی کوتاه مدت، از جمله افسردگی و اضطراب، خودکشی ، اختلال در عملکرد قلبی عروقی و سوء مصرف مواد وجود دارد. دوره طولانی پیگیری در HRS هر دو ارتباط نزدیک با مرگ و میر، از دلایلی مانند خودکشی، و همچنین ارتباط با علل مرگ که تاخیر طولانی تری دارند، به دست آورد. چندین مطالعه به طور خاص بر سلب مالکیت متمركز شده اند. به همین ترتیب، در این مطالعه، شوک های ثروت منفی با از دست دادن خانه ارتباط قوی تری با مرگ و میر نسبت به شوک های ثروت منفی بدون از دست دادن خانه داشتند، اگرچه این شوک ها همچنان با افزایش خطر مرگ و میر مرتبط بودند.

یکی دیگر از مسیرهای بالقوه از شوک های منفی ثروت به مرگ و میر ناشی از همه علل، از طریق استرس روانی اجتماعی ناشی از ضرر اقتصادی است. تحقیقات تجربی فعال شدن ناحیه مغز را به دنبال یک شوک ثروت منفی نشان داده است، که ممکن است به خطر بیشتر شرایط سلامت روان و سوء مصرف مواد منجر شود. علاوه بر سهم فوری خودکشی در افزایش مرگ و میر، اختلالات روانی و سوء مصرف مواد با خطر مرگ و میر درازمدت همراه است. استرس ناشی از شوک های ثروت منفی همچنین ممکن است تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد کند. شوک های ثروت منفی با افزایش کوتاه مدت فشار خون سیستولیک و التهاب همراه بوده است، که به نوبه خود ممکن است خطر مرگ و میر قلبی عروقی را افزایش دهد. در تجزیه و تحلیل زیرگروهی تعقیبی، پیشنهادی مبنی بر تعامل بین ریسک گریزی مالی و شوک ثروت منفی وجود داشت. علاوه بر این، ارتباط با استرس و سلامت روان ممکن است به شوک های ثروت منفی محدود شود، زیرا تحقیقات در مورد شوک های ثروت مثبت هیچ ارتباطی با تغییرات در سلامت روانی نشان نداده است.

ثروت منفی

درآخر

شوک ثروت منفی در اواخر میانسالی و بالاتر ممکن است منجر به تغییر دائمی در وضعیت اقتصادی شود، زیرا پتانسیل درآمدزایی کاهش می یابد و بنابراین توانایی کمتری برای بازیابی مالی از شوک وجود دارد. پیامدهای شوک منفی ثروت علاوه بر این، از آنجایی که هزینه های پزشکی ناشی از یک بیماری بزرگ می تواند محرک اصلی شوک ثروت منفی در افراد میانسال و مسن تر باشد، تفکیک اثر شوک های منفی ثروت بر پیامدهای سلامتی بعدی از تأثیر خود بیماری پزشکی دشوار است. عوامل شخصی و سیاستی که ممکن است خطرات سلامت روان ناشی از شوک منفی ثروت را از بین ببرد، مانند حمایت اجتماعی و سیاست رفاه اجتماعی، باید در نظر گرفته شوند.

ثروت منفی- ثروت- شوک ثروت منفی

منبع:

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx