قدرت ذهن (قدرت افکار)

یک نظر اضافه کنید
14 دقیقه مطالعه

قدرت ذهن (قدرت افکار)

قدرت ذهن یکی از قوی ترین و مفیدترین قدرت هایی است که شما در اختیار دارید.

این قدرت همراه با تخیل شما می تواند موفقیت یا شکست، شادی یا ناراحتی، ‌فرصت ها یا موانع را ایجاد کند. این بستگی به طرز فکر شما دارد. افکار شما جزء اصلی این قدرت هستند و وقتی تمرکز و احساسات را به آنها اضافه کنید، افکار قدرتمند می شوند و می توانند بر واقعیت شما تأثیر بگذارند.

افکاری که از ذهن شما می گذرد تقریباً مسئول هر اتفاقی است که در زندگی شما می افتد. همه افکار با هم برابر نیستند. رهگذر هایی که یک یا دو بار فکر می کنید نمی توانند کار زیادی انجام دهند، اما افکار غالب شما، افکاری که اغلب تکرار می کنید، بر رفتار و نگرش شما تأثیر می گذارد، بر اعمال و واکنش های شما تأثیر می گذارد و واقعیت شما را شکل می دهد.

زندگی شما شبیه افکار شما است. افکار ضعیف به سختی تاثیری دارند، اما افکار قدرتمند می توانند تغییرات بزرگی ایجاد کنند. قدرت ذهن از توجه، تصاویر ذهنی و افکار شما تشکیل شده است. افکار انرژی هستند. اگرچه ظریف و نامرئی هستند، اما می توانند بر واقعیت تأثیر بگذارند. درست مانند باد که نامرئی است، اما می تواند قدرتمند باشد، ذهن و افکار شما نیز چنین هستند.

قدرت ذهن (قدرت افکار)

قدرت افکار یک قدرت خلاق است.

افکار مانند ویدیویی هستند که روی صفحه ذهن شما پخش می شود. آنچه در آنجا بازی می کنید، نوع زندگی و تجربیاتی را که با آنها ملاقات می کنید تعیین می کند. برای ایجاد تغییرات در زندگی خود، باید ویدیویی متفاوت را پخش کنید، ویدیویی که بیشتر دوست دارید.

شما می توانید این قدرت را آموزش دهید و تقویت کنید. می توانید از آن برای ایجاد تغییرات در زندگی خود استفاده کنید و همچنین می توانید بر ذهن دیگران تأثیر بگذارید.

قدرت ذهن شما نقش مهمی در تجسم خلاق و قانون جذب دارد.

اگر بذر بکارید، آبیاری کنید و به آنها کود بدهید، به گیاهانی سالم و قوی تبدیل می شوند.

افکار مانند دانه هستند. آنها تمایل طبیعی به رشد، قدرتمند شدن و تجلی در زندگی شما دارند، اگر با توجه به آنها تغذیه کنید و اجازه دهید رشد کنند.

توجه، علاقه و اشتیاق شما چیزی است که آنها را قدرتمند می کند. اگر نسبت به یک فکر خاص بی علاقگی نشان دهید، آن فکر قدرت نمی گیرد و قدرتمند نخواهد بود.

 • افکار شما بر ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر می گذارد که به نوبه خود بر اعمال شما مطابق با این افکار تأثیر می گذارد.
 • افکار شما ممکن است به ذهن های دیگر نیز منتقل شود و دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
 • وقتی روی رویاها و اهداف خود تمرکز کنید، افرادی را به زندگی خود جذب خواهید کرد که در موقعیتی هستند که به شما در رسیدن به رویاهایتان کمک کنند.
 • افکار قدرتمند زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. مراقب آنچه فکر می کنید باشید.

این ممکن است عجیب و غیر قابل باور به نظر برسد. شما مجبور نیستید این کلمات را بپذیرید، اما اگر نوع افکار خود و نوع زندگی خود را تجزیه و تحلیل کنید، چیزهای جالبی کشف خواهید کرد. بین افکار و شرایط زندگی فرد رابطه ای وجود دارد.

شما جلوه ای از ذهن جهانی هستید. قدرت ذهن شما بخشی از قدرت خلاق جهان است، به این معنی که افکار شما با آن کار می کنند. بهترین دلیلی که می توانید داشته باشید این است که از روش های ذهنی برای ایجاد تغییرات در زندگی خود استفاده کنید.

قدرت ذهن (قدرت افکار)

 

چه زمانی این قدرت آشکار می شود؟

وقتی افکار یکسان را بارها و بارها تکرار می کنید، این قدرت قدرتمند به شما کمک می کند تا افکار خود را به واقعیت تبدیل کنید.

استفاده مؤثر از نیروی افکار، عملی از (رویا پردازی عملی) است.

چگونه از قدرت افکار استفاده کنیم

از تخیل خود برای تجسم صحنه ای عالی از هر کاری که می خواهید انجام دهید استفاده کنید. جزئیات، رنگ، صدا، عطر و زندگی زیادی را در این صحنه های ذهنی قرار دهید.

این تجسم را اغلب با توجه و باوری که قرار است محقق شود تکرار کنید. ضمیر ناخودآگاه شما این صحنه های ذهنی را به عنوان تجربیات واقعی می پذیرد، زیرا تفاوتی بین تجربیات واقعی و تخیلی قائل نیست.

برای ایجاد تغییرات در زندگی خود، باید ویدیویی متفاوت را پخش کنید، ویدیویی که بیشتر دوست دارید.

شما می توانید این قدرت را آموزش دهید و تقویت کنید. می توانید از آن برای ایجاد تغییرات در زندگی خود استفاده کنید و همچنین می توانید بر ذهن دیگران تأثیر بگذارید.

قدرت ذهن شما نقش مهمی در تجسم خلاق و قانون جذب دارد.

اگر بذر بکارید، آبیاری کنید و به آنها کود بدهید، به گیاهانی سالم و قوی تبدیل می شوند.

افکار مانند دانه هستند. آنها تمایل طبیعی به رشد، قدرتمند شدن و تجلی در زندگی شما دارند، اگر با توجه به آنها تغذیه کنید و اجازه دهید رشد کنند.

توجه، علاقه و اشتیاق شما چیزی است که آنها را قدرتمند می کند. اگر نسبت به یک فکر خاص بی علاقگی نشان دهید، آن فکر قدرت نمی گیرد و قدرتمند نخواهد بود.

 • افکار شما بر ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر می گذارد که به نوبه خود بر اعمال شما مطابق با این افکار تأثیر می گذارد.
 • افکار شما ممکن است به ذهن های دیگر نیز منتقل شود و دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.
 • وقتی روی رویاها و اهداف خود تمرکز کنید، افرادی را به زندگی خود جذب خواهید کرد که در موقعیتی هستند که به شما در رسیدن به رویاهایتان کمک کنند.
 • افکار قدرتمند زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. مراقب آنچه فکر می کنید باشید.

قدرت ذهن (قدرت افکار)

این ممکن است عجیب و غیر قابل باور به نظر برسد. شما مجبور نیستید این کلمات را بپذیرید، اما اگر نوع افکار خود و نوع زندگی خود را تجزیه و تحلیل کنید، چیزهای جالبی کشف خواهید کرد. بین افکار و شرایط زندگی فرد رابطه ای وجود دارد.

شما جلوه ای از ذهن جهانی هستید. قدرت ذهن شما بخشی از قدرت خلاق جهان است، به این معنی که افکار شما با آن کار می کنند. بهترین دلیلی که می توانید داشته باشید این است که از روش های ذهنی برای ایجاد تغییرات در زندگی خود استفاده کنید.

چه زمانی این قدرت آشکار می شود؟

وقتی افکار یکسان را بارها و بارها تکرار می کنید، این قدرت قدرتمند به شما کمک می کند تا افکار خود را به واقعیت تبدیل کنید. استفاده مؤثر از نیروی افکار، عملی از (رویا پردازی عملی) است.

چگونه از قدرت افکار استفاده کنیم؟

 • از تخیل خود برای تجسم صحنه ای عالی از هر کاری که می خواهید انجام دهید استفاده کنید.
 • جزئیات، رنگ، صدا، عطر و زندگی زیادی را در این صحنه های ذهنی قرار دهید.
 • این تجسم را اغلب با توجه و باوری که قرار است محقق شود تکرار کنید.

ضمیر ناخودآگاه شما این صحنه های ذهنی را به عنوان تجربیات واقعی می پذیرد، زیرا تفاوتی بین تجربیات واقعی و تخیلی قائل نیست.

بنابراین، تغییراتی در زندگی شما ایجاد می‌کند و فرصت‌هایی را به سمت شما جذب می‌کند تا واقعیت شما با تصاویر ضمیر ناخودآگاه شما مطابقت داشته باشد. کنش‌ها، موقعیت‌ها و اشیایی که مکرراً تجسم می‌کنید، در نهایت در سطح مادی به روشی طبیعی ظاهر می‌شوند.

این تجلی یک شبه اتفاق نمی افتد. این نیاز به زمان دارد و بستگی به این دارد که چقدر جاه طلب و جدی برای به دست آوردن چیزی که به آن فکر می کنید و زمان و توجهی که برای این تمرین صرف می کنید، دارد. می توانید از این فرآیند برای تغییر عادات منفی و ایجاد عادات یا مهارت های جدید و مثبت استفاده کنید.

شما همچنین می توانید از آن برای جذب پول و دارایی، برای ارتقاء در محل کار، برای ایجاد یک تجارت، بهبود سلامت و روابط، تغییر شرایط و تقریباً برای همه چیز استفاده کنید.

قدرت ذهن (قدرت افکار)

برای اینکه این قدرت برای شما کار کند:

 • به افکاری که فکر می کنید توجه کنید.
 • تمام تلاش خود را برای رد افکار منفی انجام دهید
 • فقط افکاری را در ذهن خود بگذارید که نتایج خوب، شاد و مثبت به همراه دارند.

افکار شما به واقعیت شما تبدیل می شوند

همانطور که قبلاً گفته شد، برای اثبات اینکه افکار ما به واقعیت تبدیل می شوند، باید:

 • به افکار خود و تأثیر آنها بر زندگی شما توجه کنید.
 • روی رویاها و اهداف خود تمرکز کنید، آنها را با توجه خود تغذیه کنید و آنها را در زندگی خود برجسته کنید.

افکار و تخیل شما تعیین می کند که آیا شکست می خورید یا به موفقیت می رسید. آنها تعیین کننده رویدادهایی هستند که شما به زندگی خود جذب می کنید و افرادی که با آنها ملاقات می کنید.

زمانی می توانید کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشید که بدانید چگونه این نیروی ذهنی را کنترل کنید و چگونه از آن به طور موثر استفاده کنید. زمانی که می توانید توجه خود را متمرکز کنید، می توانید زندگی مورد نظر خود را تجسم کنید.

نویسندگان آمریکایی که در مورد این موضوع نوشتند

در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، بسیاری از نویسندگان مقالات و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته‌اند و آن را در سراسر جهان و به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا محبوب کرده‌اند.

از جمله ویلیام واکر اتکینسون که کتاب های زیادی در مورد قدرت ذهن نوشت، چارلز اف. هانل که (سیستم کلید اصلی) را نوشت و شاکتی گاواین که به خاطر کتاب هایش در زمینه تجسم خلاق مشهور است.

دیگر نویسندگان تأثیرگذار ناپلئون ۴ هیل که به خاطر کتابش «فکر کن و ثروتمند شو» و کتاب‌های دیگرش، ملیتا دنینگ و آزبورن فیلیپس که درباره تجسم خلاق و دیگر موضوعات باطنی نوشته‌اند، جوزف مورفی و بسیاری دیگر شناخته شده‌اند.

 

قدرت ذهن (قدرت افکار)

چند نقل قول از این نویسندگان:

(ما همیشه به هر چیزی که بیش از همه به آن فکر می کنیم، به آن اعتقاد داریم، در عمیق ترین سطح انتظار داریم و واضح ترین تصور را داریم وارد زندگی خود می کنیم.) -شکتی گاواین

(تصور آنچه می خواهید به گونه ای که گویی از قبل وجود دارد، دری را برای ورود به آن باز می کند.) -شکتی گاواین

(فکر یک نیرو است – مظهر انرژی – مانند آهنربا دارای قدرت جذب است.) -ویلیام واکر اتکینسون

(اگر از آنچه به سمت شما می آید راضی نیستید، دست به کار شوید و نگرش ذهنی و حالات روحی خود را تغییر دهید و به تدریج شاهد تغییری خواهید بود.) -ویلیام واکر اتکینسون

(هر فکری یک علت است و هر شرایطی یک معلول است. افکارت را عوض کن تا سرنوشتت عوض شود.) -جوزف مورفی

(ذهن خود را با مفاهیم هماهنگی، سلامتی، صلح و اراده خوب مشغول کنید تا شگفتی هایی در زندگی شما اتفاق بیافتد.) -جوزف مورفی

(هیچ محدودیتی برای ذهن وجود ندارد، مگر آنهایی که ما به آن اذعان داریم، هم فقر و هم ثروت زاییده فکر هستند.) -ناپلئون هیل

(هر چیزی که ذهن شما بتواند تصور و باور کند، می توانید به آن برسید.) -ناپلئون هیل

منبع:

 • https://www.successconsciousness.com/blog/concentration-mind-power/mind-power
4.3/5 - (9 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx