نوشتن برنامه رشد فردی

1 نظر
13 دقیقه مطالعه

نوشتن برنامه رشد فردی یکی از مهم ترین عوامل برای بهبود عملکرد افراد در زندگی محسوب می شوند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که برنامه رشد فردی در بازه های مختلف زندگی متفاوت عمل می کند. بر همین اساس توجه به اهداف مشخص در زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نکته دیگری که در برنامه رشد فردی اهمیت دارد، ویژگی های شخصیتی افراد است. باتوجه به همین موضوع لازم است که افراد در هر بازه زمانی مختلفی درک واضحی از شرایط و اهداف خود داشته باشند. بر همین اساس در این مقاله سعی می شود به موضوع نوشتن برنامه رشد فردی پرداخته شود که افراد دید مناسبی از روند رشد خود به دست بیاورند.

اهمیت برنامه رشد فردی

در راستای نوشتن برنامه رشد فردی مناسب لازم است به این سؤال پاسخ دهیم که چرا افراد به برنامه برای رسیدن به رشد فردی نیاز دارند؟ انسان ها در زندگی خود نیاز به اهداف مشخص و قابل اندازه گیری دارند که به زندگی خود معنا بدهند.

 در غیر این صورت انسان ها دچار بی معنایی در زندگی می شوند که بعد از مدتی سرخوردگی در جنبه های مختلف را به وجود می آورد. بر همین اساس لازم است که افراد درک درستی از توانایی و قابلیت های خود داشته باشند و در مراحل بعدی به برنامه ریزی برای اهداف و بهبود رشد فردی بپردازند.

تهیه برنامه رشد فردی مناسب

بهترین برنامه موفقیت رشد فردی و بهبود عملکرد افراد برنامه ایی ست که ابعاد مختلف شخصیت انسان را در برگیرد و بر اساس واقعیت زندگی افراد نوشته شده باشد. لازم است به این موضوع اشاره شود که نوشتن برنامه رشد فردی مناسب احتیاج به آزمون وخطا زیاد دارد که در نهایت برنامه به انسجام مناسب برسد.

در راستای نوشتن برنامه رشد فردی لازم است که المان های مهم برای بهبود کیفیت برنامه شناخته شود. در واقع بهتر است با شناخت و درک برخی موارد به برنامه رشد فردی منسجم و مناسب تر رسید. بر همین اساس در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم:

ارزیابی خود

برای نوشتن برنامه رشد فردی مناسب و موفق شدن در زندگی لازم است که شناخت کافی از شرایط و توانایی های خود داشته باشید و بر همین اساس به درک واضحی از اهداف مناسب برسید.

شناخت نقاط قوت و ضعف

برنامه رشد فردی افراد شامل ویژگی های بارز شخصیت افراد است. بر همین اساس برای نوشتن برنامه رشد فردی مناسب لازم است به شناخت مناسب از نقاط قوت و ضعف خود در ابعاد مختلف برسید.

تعیین اهداف

یکی از مهم ترین دستاوردهای نوشتن برنامه رشد فردی رسیدن به اهداف مشخص در بازه های زندگی است بر همین اساس لازم است افراد به درستی اهداف خود را بشناسند و در راستای رسیدن به آن گام بردارند.

اولویت بندی اهداف

ذهن انسان عملکرد پیچیده ایی دارد. بر همین اساس بهتر است که در ابتدا مسیر برنامه ریزی درک روشنی از مسیر موفقیت به دست آورد که با شناخت و درک این مسیر می توان به اولویت بندی اهداف پرداخت. اهداف زندگی افراد در بازه های زمانی مشخص متفاوت است بر همین اساس شاید از نظر دیگران اهداف شما بی ارزش باشند اما باید به این نکته توجه کنید که در دستیابی به اهداف مشخص نظر شخصی شما ارجحیت دارد.

نوشتن برنامه

باتوجه به مواردی که در بالا اشاره شد ذکر این نکته ضروری است که مکتوب کردن برنامه قدم مهمی در رسیدن به موفقیت در اهداف است. مکتوب بودن برنامه ها به افراد این اطمینان را می دهد که توانایی انجام دادن برنامه ها و رسیدن به اهدافشان را دارند.

ثبت عملکرد

گام بعدی که باید به آن توجه شود ثبت عملکرد در بازه های زمانی مختلف است. بر همین اساس بهتر است که کوچک ترین پیشرفت در راه رسیدن به اهداف مکتوب شوند که افراد به خودباوری مناسب در جهت دستیابی به اهدافشان برسند.

باید به این نکته توجه داشت که نوشتن برنامه نیاز به تداوم در فعالیت های مشخص دارد. بر همین اساس بهتر است در ابتدا به روتین مشخص برای هر روز برسید و در ادامه به برنامه ثابت برای موفقیت در اهداف و رشد فردی بپردازید. در همین راستا در ادامه به ذکر عوامل مؤثر در نوشتن برنامه رشد فردی مناسب می پردازیم:

تأثیرپذیری از اطرافیان

محیط تأثیر زیادی در همراهی برای نوشتن برنامه رشد فردی مشخص دارد. بر همین اساس لازم است که در مسیر نوشتن برنامه رشد فردی با افراد هم مسیر معاشرت کنید و با سبک زندگی آنها بیشتر آشنا شوید.

مطالعه زندگی افراد موفق

برای موفقیت در نوشتن برنامه رشد فردی مناسب در ابتدا نیاز به شناخت افراد از موقعیت های مختلف دارد. باتوجه به متفاوت بودن شرایط زندگی افراد می توان با دقت در مسیر رشد آن ها به نکات مثبت و کارساز برای اهداف خود برسیم.

هر روز بیاموزید

ایجاد ثبات و تمرکز در آموزش و موفق شدن در برنامه رشد فردی متعادل احتیاج به یادگیری هرروزه دارد. بر همین اساس از آموزش نترسید و برای بهبود عملکرد خود در راستای رسیدن به اهداف مشخص گام بردارید که در نهایت به برنامه رشد فردی مشخصی برسید.

ویژگی های مؤثر در نوشتن برنامه رشد فردی مناسب

باتوجه به موارد گفته شده رسیدن به برنامه رشد فردی مناسب شامل مراحلی است که در راستای رسیدن به برنامه متعادل لازم است که به بهترین شکل اجرا شود در همین راستا لازم است تا به ویژگی های یک برنامه رشد فردی مناسب بپردازیم:

ثبات و تداوم در برنامه

برنامه رشد فردی مناسب در هر مرحله از زندگی احتیاج به ثبات و تداوم دارد. این ثبات باعث می شود که افراد به درک درستی از خود و تمام مراحل پیشرو برسند. از طرفی تداوم در برنامه افراد را با این واقعیت روبه رو می کند که توانایی رسیدن به خواسته و اهدافشان را دارند و در مسیر نوشتن برنامه رشد فردی با انرژی بیشتری گام برمی دارند.

طراحی هدفمند برنامه

مهم ترین عامل موفقیت در نوشتن برنامه رشد فردی مناسب هدفمندی است. بر همین اساس اگر افراد همه چارچوب های برنامه رشد فردی مناسب را رعایت کرده باشند و به هدفمند بودن برنامه توجه نداشته باشند در واقع قدمی در جهت رسیدن به موفقیت برنداشته اند.

مسئولیت پذیری در برنامه رشد فردی

یکی از مهم ترین فاکتورهای نوشتن برنامه رشد فردی مسئولیت پذیری است. در حالت کلی اگر در جهت رسیدن به اهداف و توسعه فردی مسئولیت پذیری نادیده گرفته شود در درازمدت اثری بر توسعه و رشد فردی افراد نخواهد داشت.

موانع و مشکلات برنامه رشد فردی

موانع و مشکلات جز جدایی ناپذیر در نوشتن برنامه رشد فردی هستند. در هر مرحله ممکن است مجموعه عواملی مانع رسیدن افراد به اهداف خود شوند که همین موضوع نوشتن برنامه رشد فردی را با مشکل مواجه می کند. در این مراحل لازم است تا افراد به حل مسائل و موانع ایجاد شده بپردازند.

تشویق در برنامه رشد فردی

ذهن انسان برای تداوم و ثبات در برنامه توسعه فردی احتیاج به تشویق و قدردانی دارد. بر همین اساس لازم است تا روزانه زمانی را برای شکرگزاری و تشویق خود در برنامه قرار دهید. بر همین اساس ذهن انسان دید واضح و روشن تری از مسیر به دست می آورد و به اثبات و تمرکز بیشتری ادامه می دهد.

افزایش خودآگاهی در برنامه

باتوجه به تمامی موارد گفته شده در نوشتن برنامه رشد فردی باید به خودآگاهی افراد در تمامی جنبه های زندگی توجه شود. بر همین اساس لازم است تا عادت و زمان انجام برنامه به طور مشخص در برنامه راهبردی رشد فردی ذکر شود. نوشتن این موارد نه تنها باعث افزایش تمرکز در اجرای برنامه می شود، بلکه خودآگاهی افراد در مسیر زندگی و اجرای برنامه نیز افزایش می دهد.

نوشتن برنامه رشد فردی

ایجاد نظم و تعهد با نوشتن برنامه رشد فردی

قانون اسمارت

یکی از قوانین مهم در راستای نوشتن برنامه رشد فردی مطلوب قانون اسمارت است. این قانون به بررسی ویژگی های هدف مطلوب می پردازد که در ادامه این موارد را بررسی می کنیم:

مشخص ((Specific

اهداف باید واضح باشند. در راستای نوشتن برنامه رشد فردی مناسب اگر به مشخص بودن اهداف توجه نشود برنامه از اساس با مشکل مواجه می شود و در نهایت برنامه برای افراد تأثیر مثبت ندارد.

قابل اندازه گیری (Measurable)

اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. بر همین اساس لازم است که دید مشخصی از میزان پیشرفت در مسیر رسیدن به اهداف داشته باشید. باید برای اهداف بازه زمانی مشخص تعیین کنید و سعی کنید برای رسیدن به آن زمان تمام تلاش خود را به کار گیرید تا به بیشترین میزان پیشرفت برسید.

دست یافتنیAttainable))

در جهت نوشتن برنامه رشد فردی مناسب باید به این نکته توجه کنید که بهتر است اهداف بر اساس توانایی های شما تعیین شوند یا به عبارتی اهداف دست یافتنی باشند. اگر در تدوین برنامه اهداف خارج از توانایی های شما در نظر گرفته شوند در طولانی مدت برنامه کارایی خود را از دست می دهد و منجر به عدم موفقیت افراد می شود.

 واقع گرایانه (Realistic)

در نوشتن برنامه توسعه فردی باید به این نکته توجه داشت که اهداف بر اساس شرایط واقعی زندگی افراد در نظر گرفته شوند. برنامه ایی که بر اساس تصویرسازی های ذهنی باشد در اکثر موارد منجر به شکست می شود.

 در محدوده زمانی مشخص (Timely)

ذهن انسان در حالت کلی میل به بی نظمی و آنتروپی دارد بر همین اساس لازم است که برای رسیدن به اهداف بازه زمانی مشخص تعیین کنید که ذهن انسان در چارچوب مشخص حرکت کند و به موفقیت برسد.

نوشتن برنامه رشد فردی

رشد و دستیابی به موفقیت با نوشتن برنامه رشد فردی

سخن آخر

در این مقاله سعی شده تا به اصول اولیه در راستای  مشخص پرداخته شود. بر همین اساس لازم است در نوشتن برنامه رشد فردی حساسیت های خاصی را در نظر بگیریم. یکی از موارد مهم در نوشتن برنامه رشد فردی مناسب در هر بازه زندگی استفاده از تجربیات و اشتباهات گذشته است.

شاید بتوان گفت اشتباهات بزرگ ترین معلم انسان ها در زندگی هستند بر همین اساس با شناخت و آگاهی به مشکلات می توان به برنامه رشد فردی مناسب و منسجم رسید. در نهایت توجه داشته باشید حتی کوچک ترین قدم در راه رسیدن به اهداف تأثیر مثبت در زندگی و مسیر می گذارد و موفقیت شما را رقم می زنند.

منبع:

  • https://facilethings.com/blog/en/7-steps-to-writing-your-own-simple-self-improvement-plan
  • https://www.successconsciousness.com/blog/personal-development/what-is-personal-growth/
  • https://thriveglobal.com/stories/personal-growth-a-definite-guide-to-self-growth/
  • https://www.lifehack.org/819331/personal-growth
3.5/5 - (2 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
1
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx