چگونگی دستیابی به هدف با استفاده از قانون جذب

نظرات 4
11 دقیقه مطالعه

دستیابی به هدف با قانون جذب موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم، با ما همراه باشید.

مقدمه

قانون جذب یک قانون مهم در جهان است. این قانون شبیه به قانون جاذبه در زندگی انسان عمل می کند.آگاهی از قانون جذب برای تحقق رؤیاها در زندگی همانند یک اهرم کنید و شما را یاری می نماید. بر اساس این قانون، اگر بر روی چیزهای مثبت و خوب در زندگی تمرکز کنید، به صورت خود به خود بیشتر آنها را در زندگی شما جذب می کنید. اگر بر روی کمبودها و چیزهای منفی تمرکز کنید، در این صورت این چیزها بیشتر در زندگی شما ظاهر خواهند شد. با اتکاء بر پنداشت های مثبت، شما می توانید یک زندگی بهتری را برای خود بسازید.

درحقیقت شما به صورت پیوسته واقعیت خود را در هر لحضه می سازید. تفکرات شما، احساسات و اعمال شما را مشخص می کند و بنابراین واقعیت شما را نمایان می سازد. بنابراین برای برخورداری از واقعیت بهتر، باید پنداشت های بهتر در ذهن داشته باشید. ذر این راستا اگر قانون جذب را از طریق افکار هدفمند خود فعال کنید، می توانید به اهداف خود برسید.

دستیابی به هدف با قانون جذب

قانون جذب یکی از قوی ترین قوانین در جهان است. درست شبیه به قانون جاذبه، قانون جذب همیشه زندگی و واقعیت شما را تحت تأثیر قرار می دهد. همینکه از آن آگاه شوید، می توانید آن را برای تحقق رؤیاهایتان در زندگی اهرم کنید.  به سادگی قبول کنید که قانون جذب بیانگر این است که شما به آنچه که در زندگی بر روی آن تمرکز می کنید و احساس زیادی در مورد آن دارید، جذب می شوید. بنابراین اگر بر روی چیزهای مثبت و خوب در زندگی تمرکز کنید، به صورت خود به خود بیشتر آنها را در زندگی خود جذب می کنید. اگر شما بر روی کمبود و چیزهای منفی تمرکز کنید، در این صورت این چیزها بیشتر در زندگی شما ظاهر می شود. شما می توانید آگاهانه و از روی هدف پیامدهای زندگی خود را تغییر دهید و یک زندگی بهتری را برای خود بسازید.

شما قادر هستید که برای پاسخ به موقعیت هایی که در زندگی روزمره پیش می آید به صورت متفاوتی اتخاذ موضع کنید. شما می توانید با تمرکز بر چیزهایی که شما را خرسند و هدفمند می کند، انتخاب کنید که متفاوت باشید. می توانید انتخاب کنید که آینده ای را که می خواهید به سادگی و هوشمندانه با گذاشتن وقت برای تمرکز بر آنچه که در زندگی خود می خواهید و احساس خوبی به آن دارید، بسازید-به جای اینکه نا آگاه باشید از آنچه که در زندگی به صورت پیش فرض اتفاق می افتد که اغلب برعکس آن چیزی هست که شما می خواهید.

شما واقعیت خود را به صورت پیوسته میسازید

حقیقت این است که شما به صورت پیوسته واقعیت خود را در هر لحضه می سازید. تفکرات شما، احساسات شما را تعیین می کند، احساسات شما، اعمال شما را مشخص می کند و اعمال شما، واقعیت شما را نمایان می سازد. بنابراین اگر شما بخواهید که واقعیت بهتری پیدا کنید، باید با تفکر به پنداشت های بهتر شروع کنید. به خاطر اینکه وقتی که در مورد آنچه که می خواهید شفاف باشید و اهداف خود را در دنیا مشخص کنید، منابع، افراد و فرصت هایی که شما  برای رسیدن به اهدافتان به ان نیاز دارید، برای شما تقریباً شبیه به جادو ظاهر خواهد شد.

در گذشته شانس ها همه با هم برای شما وجود داشتند اما به دلیل اینکه شما در آنچه که می خواستید شفاف نبودید هرگز متوجه آنها نشدید. وقتی که قانون جذب را از طریق افکار هدفمند خود فعال کنید، این منابع و فرصت ها مانند علامت های منور، روشن خواهند شد که بیانگر این هستند که،” اینجا هستم!. بیایید این کار را انجام دهیم!”

روشهایی برای دستیابی به هدف با قانون جذب

بنا بر آنچه که مطرح شد، در اینجا شش نکته ساده در مورد چگونگی کار آمد ساختن قانون جذب برای شما به جای اینکه قانون در تقابل با شما قرار گیرد وجود دارد.

1.افکار شما قدرتمند هستند

 روزانه به یاد خود بیاورید که افکار شما قدرتمند هستند. این افکار یک اثر خیلی واقعی بر روی دنیای پیرامون شما دارند. افکار شما، اعمال شما را تعیین می کنند و اعمال شما، اهداف شما را برای کائنات اظهار می دارد و کائنات به آن اهداف پاسخ می دهد. بنابراین اگر می خواهید به نتایج بهتری برسید باید به گونه ای فکر کنید و رفتار داشته باشید که مطابق با آنچه که سرانجام می خواهید، باشید. چنین رفتار کنید و این رفتار را در زندگی داشته باشید. من پیشنهاد می کنم که یک کارت 5×3 یا کارت پستال آن را روی آیینه حمام خود قرار دهید که بیانگر این باشد که “افکاری را که من امروز در ذهن می پرورانم واقعیتی را می سازد که در آینده تجربه می کنم”

چگونگی دستیابی به هدف با استفاده از قانون جذب

2.رؤیای بزرگ یکی از روش های مهم برای دستیابی به هدف با قانون جذب

رؤیاهای خود را سانسور نکنید یا دیدگاه خود را با کاربردها و احتمالات محدود نکنید. به شما رؤیایی داده نمی شود که توانایی دستیابی به آن را نداشته باشید. بنابراین اگر بتوانید رؤیای خود را تصور کنید این توانایی را دارید که آن را به یک واقعیت تبدیل کنید. لازم نیست که هر مرحله ای از سفر را بدانید. فقط راجع به آنچه که می خواهید، تصمیم بگیرید. باور کنید که می خواهید آن را داشته باشید و سپس یک قدم کوچک به سمت آن بردارید. سپس قدم دیگر و دیگر و دیگر. با هر قدم مسیر شما برای  شما روشن تر خواهد شد.

3.از اظهارات قطعی مثبت استفاده کنید

برای اینکه خود را بر اهداف خود متمرکز نمایید، از اظهارات قطعی مثبت استفاده کنید و فرکانس ارتعاش حرکت خود را افزایش دهید تا با فرکانس واقعیتی که می خواهید ایجاد کنید انطباق داشته باشد.

اظهارات با جایگزین کردن عمدی باورهای محدودکننده و گفتگوی منفی که شما طی سال ها ذهنی سازی کرده اید با اظهارات مثبتی که بیانگر این هست که شما چه کسی هستید و چگونه می خواهید زندگی را تجربه کنید، کار می کند.

 

اطمینان حاصل کنید که اظهارات قطعی خود را در زمان حال  بیان کنید انگار که قبلاً شما به اهداف خود رسیده اید و در رؤیاهایتان زندگی می کنید و همچنین اطمینان داشته باشید که یک احساس مثبت قوی در اظهارات خود دارید.  مانند قدردانی که نه تنها هنگام تکرار اظهارات خود خواهید گفت، بلکه هنگام تکرار اظهارات ، احساس را نیز انتخاب خواهید کرد.  برای مثال: “من الان خیلی شاد و سپاسگزار هستم که صاحب شش نوع شغل می باشم و هر روز به انجام کاری می پردازم که مورد علاقه ام هست!”

اظهارات قطعی مثبت یک ابزار پرقدرت برای خود تحولی است و یک مؤلفه اصلی در شکل دهی به زندگی مورد نظر شما است.  وقتی که شما به تکرار اظهارات مثبت به صورت روزانه عادت کنید، متعجب خواهید شد که چقدر ساده تر خواهد بود که متمرکز بر رؤیاهای خود شوید و آنچه که برای محقق نمودن آن نیاز دارید جذب نمایید.

4.چشم خود را باز کنید تا به امکانات نامحدود دستیابی پیدا کنید

با آگاهی بیشتر از همزمانی شگفت انگیزی که از قبل در زندگی شما وجود داشته است، کار را شروع کنید. دنبال معجزه باشید-وقایع برجسته جادویی و فرصت هایی که در هیچ کجا ظاهر نشدند جز در جایی که شما را به اهدافتان نزدیک تر کند. هر چه بیشتر به آنها بنگرید، بیشتر متوجه خواهید شد که در همه زمان ها اتفاق می افتند، و وقتی که آنها را تأیید کنید، حتی بیشتر آنها را جذب خواهید کرد و این قدرت قانون جذب  برای شما در عمل هست!

5.اقدام کردن راه دیگری برای دستیابی به هدف با قانون جذب

برای شکل گیری آنچه که می خواهید اقدام مثبت را انجام دهید. وقتی که شما یک ایده ای از چیزی برای انجام دادن دارید، آن را انجام دهید، آن را تا آنجا که ممکن است زودتر انجام دهید.

تمامی بهترین اهداف در جهان، معنی چندانی پیدا نخواهند کرد، اگر شما وقتی که فرصت برای تحقق آنها پیش بیاید قدمی بر ندارید!. به همین دلیل است که بسیار با اهمیت است که هر روز حداقل یک یا چند قدم کوچک  که  شما را به تحقق رؤیاهایتان نزدیک می کند، بردارید.

نتیجه گیری    

بکار گیری قانون جذب تأثیر شگرفی در زندگی انسان دارد. این قانون همانند قانون جاذبه در فیزیک، یک قانون انکار ناپذیر در روانشناختی مربوط به ذهن انسان است. افراد در زندگی روزمره به کمک قانون جذب می توانند رخدادهای مثبت را در مسیر زندگی خود از طریق پنداشت ها و اندیشه های مثبت ببینند و همچنین مانع از بروز رخدادهای منفی در زندگی روزمره خود شوند. بنابر این در لحظه لحظه از زندگی هر فرد، رخدادهایی روی می دهد که واقعیت آن فرد را می سازند. از این رو، فرد می تواند با بکارگیری قانون جذب لحظه های زندگی خود را به سمت و سویی مثبت و دلخواه رقم بزند.

4/5 - (20 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

4 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
4
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx