اعتقاد به قانون جذب را چگونه در ذهن و باور دیگران ایجاد کنیم؟

یک نظر اضافه کنید
12 دقیقه مطالعه

كمتر كسي در دنيا وجود دارد كه درباره قانون جذب نشنيده باشد چون فضاي مجازي و سايت هاي اينترنتي پر از مطالب مربوط به قانون جذب و تاثير آن در زندگي است. بعيد است شخص آگاهي با استفاده و اعتقاد به قانون جذب در زندگي خود تاثير منفي گرفته باشد، ولي افراد زيادي هستند كه باور و شناخت درستي از قانون جذب ندارند. در واقع يك نوع درك و تفسير نادرستي از كاركرد و استفاده از اين قانون كيهاني وجود دارد.

قدرت قانون جذب

اغلب افراد در درك و استفاده از قانون جذب در زندگي شان با مشكل روبرو مي شوند كه دليل اصلي آن فهم اشتباه از قانون هاي ابراز جسمي است. آنها در ابتدا ممكن است نسبت به كاركرد قانون جذب دچار ترس و ترديد شوند چون فكر مي كنند قانون جذب براي آنها نتيجه بخش نيست يا جهان انرژي نمي خواهد آنها به خواسته هاي خود برسند.

اگر شما هم در اطراف خود با چنين افرادي برخورد كرديد و خواستيد به آنها در استفاده از قانون جذب و باور آن كمك كنيد يا آنها را متقاعد كنيد كه تاثير اعتقاد به قانون جذب در زندگي مثبت و نتيجه بخش است، مي توانيد از شيوه هاي زير براي روشن سازي تاثيرات قدرتمند قانون جذب استفاده كنيد. درواقع، قانون جذب آنقدر قدرتمند و تاثيرگزار است كه تنها معرفي و تشريح آن مي تواند به اندازه كافي متقاعد كننده باشد.

اعتقاد به قانون جذب

شما مي توانيد ابتدا از تجربه خودتان شروع كنيد و تاثير مثبت قانون جذب بر زندگي و موفقيت هاي خودتان را براي متقاعد كردن آنها و باور به موثر بودن قانون جذب استفاده كنيد. بخصوص اشاره به ضعف هاي مشترك كه اكنون در درون شما و در زندگي تان تبديل به نقاط قوت تان شده اند.

قانون جذب يك قانون جهاني و نامحدود

قانون جهاني جذب براي هركسي قابل استفاده و اثر بخش است و هيچ محدوديت و استثنائي ندارد. به همين دليل است كه در قانون جذب گاهي اوقات از اصطلاح انرژي كيهاني يا قانون جهاني استفاده مي شود. قانون جذب يك قانون فردي نيست و براي همه به يك شكل يكسان عمل مي كند.

دليل اينكه عده اي به قانون جذب باور و اعتماد ندارند و يا از آن نتيجه درست نمي گيرند، درك و فهم غلط آنها از قانون جذب، دستورالعمل ها و شيوه هاي به كار گيري آن است. ما در اينجا تلاش مي كنيم به شما بياموزيم كه چطور ديگران را نسبت به درك اشتباه شان آگاه كنيد تا قدرت هاي نهفته خود را بتوانند آزاد كنند و تاثير قانون جذب در زندگي را بهتر احساس كنند.

شناخت ضمير خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

يكي از دلايل اصلي كه بيشتر افراد در تاثير گرفتن از قانون جذب دچار مشكل مي شوند شناخت ناكافي از خودشان است. تمام قسمت هاي قانون جذب وابسته به خود فرد، توانايي ها و ويژگي هاي روحي و شخصيتي او دارد. اگر شخص درك و شناخت درستي از خودش نداشته باشد، نمي تواند در استفاده از قانون جذب موفق شود.

براي بهره گيري و استفاده و اعتقاد به قانون جذب، شخص بايد بتواند بر ضمير ناخودآگاه خود مسلط شود و از ضمير خودآگاه در هدايت افكار و انررژي خود استفاده كند. بدون شناخت كافي از افكاري كه در ناخودآگاه شما جولان مي دهند و انرژي هاي مثبت و منفي را كنترل مي كنند، نمي توانيد قوانين جذب را به شكل موثري به كار ببريد.

پس يكي از راه هايي كه مي توانيد سايرين را به باور درستي از قانون جذب و تاثير مثبت آن بر زندگي استفاده كنيد، متقاعد كردن آنها به شناخت خود است. شناخت خود و توانايي هاي دروني لازمه رسيدن به هر موفقيتي در زندگي است و تنها در قانون جذب اهميت ندارد. آنها حتي در استفاده از قانون جذب پيشرفت نكنند و در همين مرحله متوقف شوند باز هم تاثير مثبتي در زندگي خود به واسطه به ست آوردن شناخت درست و كامل از خويش احساس مي كنند.

اعتقاد به قانون جذب

يكي ديگر از اصول بهره مندي از قانون جذب در زندگي، اعتقاد و باور به قانون جذب است. اگر باور به تاثيرگذاري قانون جذب در زندگي وجود نداشته باشد، قدرت و نيروي انرژي ها و افكار منفي هيچ وقت بر افكار و انرژي هاي مثبت نمي تواند غلبه كند. قانون جذب با افكار و انرژي توليد شده آنها در ذهن و درون مان سروكار دارد. چيزي كه مي تواند افكار را بسازد، تغيير دهد و يا هدايت كند، باور ماست.

اگر مي خواهيد اطرافيان تان را نسبت به تاثير مثبت قانون جذب در زندگي مطمئن كنيد، ابتدا باور آنها را ايجاد يا تقويت كنيد. وقتي فرد با باوري درست و قوي سراغ قانون جذب مي رود، نيرو و انرژي بيشتري مي گيرد و سريع تر مي تواند از تلاش ها و زحمات خود نتيجه بگيرد.

كاركرد انرژي در قانون جذب

هر چيزي در دنيا از جنس انرژي است. انرژي در همه جا و در هر زماني وجود دارد و مدام در حال حركت و جنبش است. دانشمندان فيزيك دريافته اند كه اتم ها از امواج انرژي مختلفي ساخته شده اند كه هر كدام داراي فركانس منحصر بفرد خودشان هستند. بنابراين جسم ما هم مجموعه اي از امواج انرژي در حال ارتعاش است.

اعتقاد به قانون جذب به ما كمك مي كند كه اين انرژي ها را در مسيري درست و به سمت هدف مان هدايت كنيم. البته اگر هدف گذاري درستي براي خود در ابتدا نداشته باشيم، انرژي هاي مان هدر مي روند. خيلي از افراد حتي هدف مشخصي ندارند و بي هدف به سراغ استفاده از قانون جذب مي روند. شما بايد به اين افراد كمك كنيد تا هدف درستي براي خود ترسيم كنند.

هدفمندي متناسب با انرژي

اشتباه بيشتر افراد در استفاده از قانون جذب هدف گذاري نادرست است. وقتي هدف ما با سطح توانايي ها و انرژي هاي دروني مان تناسب نداشته باشد، با هيچ قانوني موفق به دست يابي به هدف مان نمي شويم. شناخت و درك نادرست از انرژي خود باعث انتخاب هدف نادرست مي شود.

براي كمك به اين گروه از افراد، برايشان اهداف درستي طراحي كنيد. اهدافي كه با توانايي ها و انرژي هاي دروني شان مطابقت داشته باشد و آنقدر دور از دسترس و غيرواقعي نباشد كه نتوانند به آن دست پيدا كنند.

تقويت مهارت ها

فرض كنيم شما شناخت كافي از خودتان، افكار و انرژي هاي دروني تان و توانايي ها و مهارت هاي تان داشته باشيد. هدف تان هم بر مبناي اين شناخت به درستي طراحي شده باشد. با اين حال باز هم نمي توانيد با استفاده از قانون جذب موفق به رسيدن به اهداف تان شويد. چون بايد بتوانيد توانايي ها و مهارت هاي تان را به كار گيريد.

خيلي از اطراف تصور نادرستي از مسير حركت قانون جذب به سمت اهداف تعيين شده شان را دارند. آنها تصور مي كنند كه صرف شناخت و آگاهي از توانايي هاي شان و تعيين هدف براي موفق شدن كافي است و تلاش زيادي براي تقويت مهارت هاي خود نمي كنند.

شناخت خود و توانايي هاي تان و آشنايي با قانون جذب براي هدايت افكار و انرژي هاي تان فقط يك ابزار به شما مي دهد. شما براي موفق شدن و رسيدن به هدف بايد بتوانيد اين ابزار را به كار گيريد. خيلي وقت ها مهارت هاي شما براي استفاده از قانون جذب كافي نيست وبايد مهرات هاي جديد به دست بياوريد يا مهارت هاي فردي تان را تقويت كنيد.

بيشتر افرادي كه در نتيجه گرفتن از قانون جذب شكست مي خورند، افرادي با مهارت ها و توانايي هاي محدود هستند. براي اينكه آنها بتوانند تاثير قانون جذب را در زندگي خود به مشكل موثرتري ببينند، بايد به آنها بياموزيد كه مهارت هاي جديد ياد بگيرند يا مهرات هاي شان را پرورش دهند.

طراحي برنامه در قانون جذب

قانون جذب براي كمك به تحقق اهداف، برنامه اي با تكنيك ها، مدت زمان، ابزارها و استراتژي هاي درست طراحي مي كند. البته اين برنامه با شناخت قانون جذب و شيوه كاركرد آن، توسط هر شخص و متناسب با نوع ويژگي ها و توانايي هاي آن شخص قابل طراحي است.

براي اجراي اين برنامه بايد به سختي تلاش كرد و از تكنيك هاي روزانه قانون جذب مثل تجميع انرژي هاي مثبت، تصوير سازي، يادداشت موفقيت ها، انجام ورزش هاي تمركزي و غيره استفاده كرد.

استفاده از مهارت هاي فردي و تقويت آنها و يا ايجاد مهارت هاي جديد به زمان، صبر و پشتكار نياز دارد. خيلي از افراد توقع دارند كه خيلي سريع و در كمترين زمان به اهداف خود برسند ولي اين كار هميشه شدني نيست بخصوص زماني كه هدفي بزرگ و طولاني مدت در سر داشته باشبم.

بيشتر افراد براي خود برنامه كاملي در استفاده از قانون جذب و تكنيك ها و استراتژي هاي آن طراحي مي كنند ولي بعد از مدتي خسته مي شوند و آن را مثل قبل با جديت و تلاش دنبال نمي كنند. اكثر تكنيك هاي قانون جذب بايد به طور روزانه و مداوم و در طي زمان طولاني و يا حتي تا آخر عمر انجام شوند و اين نياز به پشتكار و اراده اي قوي دارد.

تجربيات موفقيت آميز ديگران

افراد زيادي در ساليان قبل با اعتقاد به قانون جذب از آن در زندگي خود استفاده كرده و موفق به نتيجه گرفتن از تاثيرات مثبت آن در زندگي شده اند. برخي از آنها حتي از زندگي خود كتاب هايي نوشته و به چاپ رسانده اند. توجه به زندگي اين افراد، مطالعه زندگي نامه آنها و يا آشنايي با آنها از نزديك در صورت امكان بسيار مي تواند به ما در اعتقاد به قانون جذب و تاثير آن بر زندگي كمك كند.

اگر در اطرافيانتان كساني هستند كه هنوز در استفاده و بهره مندي از قانون جذب ترديد دارند، آنها را با اين منايع آشنا كنيد تا نمونه هاي موفقي از تاثير قانون جذب بر زندگي را الگوي خود براي استفاده از قانون جذب قرار دهند.

2.6/5 - (9 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx