چگونه به صورت ذهنی می توان عادات بد را نابود کرد

4 comments
16 Min Read

ذهنی

راهکار کنترل ذهن برای رها شدن از اعتیاد و عادت بد (قانون جذب)

در هر مسئله ای راه حلی وجود دارد و پاسخ هر مشکلی در خود آن قرار دارد. اگر با موقعیت سختی مواجه شدید و راه به جایی نبردید و حیران و سرگردان شدید، بهترین راه این است که به خودتان بگویید هوش بیکران موجود در ضمیر ناخودآگاه هرکس از همه چیز آگاه است، همه چیز را می بیند، جواب هر مسئله ای را می داند و آن را برای شما فاش می کند.

چگونگی آزاد ساختن خود از اعتیاد و عادات بد

هرکسی قادر است ایده آرامش روح را در خود به وجود آورد، به گونه ای که در اعماق ضمیر ناخودآگاه او جای بگیرد. در صورتی که این ایده از توان کافی برخوردار باشد، بر اساس قانون جذب قادر خواهد بود که صاحب خود را از شر اعتیاد و عادات بد نجات دهد.

با پیدا کردن برداشت و معیارهای نوین و ارسال پیام های واقعی به ضمیر ناخودآگاه، طرز تلقی قبلی از بین خواهد رفت و دیدگاه جدیدی جای آن را خواهد گرفت.

هرگز نباید از یاد ببریم که برای نجات پیدا کردن از آفت اعتیاد و عادات بد، شرط اصلی تمایل و خواستن است و اگر این خواسته درونی به آن حد برسد که تصمیم به خلاصی از اعتیاد گرفته شود، ایراداتی که بر سر آزادسازی کامل به وجود می آید، از بین خواهد رفت.

فکر هرکس در مورد هر موضوع مشخص که در ذهن متمرکز شود، آن را در ضمیر ناخودآگاه می نشاند و توسعه می دهد. برای مثال اگر در مورد آرامش روح و برداشت رها شدن از قید اعتیاد و عادت بد، ایده ای به ذهن خود بدهید و اگر فکرتان را در این راستا نگاه دارید، بر اساس قانون جذب احساسات و هیجاناتی در شما بروز خواهند کرد که رفته رفته ایده آزادسازی و آرامش را پذیرا خواهید شد.

علت بروز اعتیاد و عادات بد

علت بروز اعتیاد و عادات بد

علت به وجود آمدن اعتیاد و عادات بد نحوه تفکر منفی و مخرب است، به خاطر این که همان طور که اشاره کردیم، شما بر اساس اندیشه ای که سر دارید، خودتان و شخصیتتان را می سازید. اعتیاد و عادات بد در پس عقده حقارت، کوته فکری و شکست و ناامیدی همراه با حس خصومت شدید به وجود می آید.

سه گام سحرآمیز برای ترک اعتیاد و عادت بد

۱ – ابتدا آرام دراز بکشید و فکرتان را آرام کنید. برای رسیدن به مرحله دوم در حالت خلسه فرو بروید.

۲ – جمله کوتاهی که بتواند در ذهن شما جا بیفتد را آماده سازید و چند بار آن را تکرار کنید. مثلا «من می توانم اعتیاد به عادات بدم را ترک کنم و آرامشم را به دست آورم». برای این که مانع از پراکندگی افکار خویش شوید، این کلمات را با صدای بلند تکرار کنید و تمام حواس خود را متوجه مفهوم آن کنید.

این کار باعث تراوش آن در ضمیر ناخودآگاه شما می شود. پس سعی کنید به مدت پنج دقیقه این تمرین را ادامه دهید تا براساس قانون جذب در عمق ناخودآگاه شما نفوذ کند.

۳ – در زمان خواب کاری که «گوته» نویسنده مشهور آلمانی می کرد را انجام دهید. در عالم تخیل تصور کنید که دوست یا یار دلبندتان در پیش روی شما قرار دارد. در آن صورت چشمان خود را ببندید و آرام دراز بکشید. همان دوست غایب که اینک در مقابل شما حضور دارد به شما می گوید: «تبریک!»

شما لبخند پر محبت او را می بینید و صدایش را می شنوید. در ذهنتان دستش را می گیرید و آن را احساس می کنید که کاملا زنده و واقعی است. کلمه تبریکی که از دهان او بیرون می آید، نشانه آن است که شما در آزادسازی خودتان از قید اعتیاد به عادت بد موفق بوده اید. این تمرین را چندین بار تکرار کنید تا حالت و صدای او در اعماق ضمیر ناخودآگاهتان جایگزین شود.

در این کار پشتکار داشته باشید

زمانی که آثار ترس، تردید، نگرانی، اوهام و خیالات در ذهن شما ظاهر می شوند، در آن صورت به هدف و چشم انداز گسترده آن بنگرید. به نیروی بی کران ضمیر ناخودآگاه که قادر است اندیشه و تخیل شما را وارد میدان کند، فکر کنید.

با این ترفند، اعتماد به نفس، شجاعت و شهامت خود را باز خواهید یافت و توان جدیدی در خودتان احساس خواهید کرد. در مبارزه با اعتیاد به عادات بد بایستی ثابت قدم بوده و پشتکار داشته باشید تا ابرهای تیره از افق ذهن شما پراکنده شوند، و بر اساس قانون جذب خورشید آزادگی بر تمام وجودتان بتابد.

10 مورد از نکاتی که برای از بین بردن اعتیاد و عادات بد باید بدانید

۱۰ مورد از نکاتی که برای از بین بردن اعتیاد و عادات بد باید بدانید

۱ – به خاطر داشته باشید که راه حل هر مسئله در خود آن نهفته است و جواب هر معادله هم با خود آن است. هوش و خرد ذاتی شما زمانی جواب مسائل را می دهد که شما با ایمان و اعتقاد کامل آن را طلب کرده باشید.

۲ – اعتیاد و عادت بد تابع ضمیر ناخودآگاه است و انسان همواره موجودی تابع عادت می باشد.

۳ – نمونه های عادت در ضمیر ناخودآگاه از طریق تمرین و تکرار میسر می شود تا جایی که در اعماق ضمیر جای بگیرند؛ مثل رانندگی، شنا کردن و …

۴ – هرکس در زندگی از آزادی انتخاب برخوردار است و در نتیجه هرکس آزاد است تا عادتی بد یا خوب داشته باشد.

۵ – هر تصویر ذهنی که با ایمان راسخ به ضمیر خودآگاه می سپارید، ضمیر ناخودآگاه تان نتیجه آن را بر اساس قانون جذب باز پس خواهد فرستاد.

۶ – قانون جذب با صراحت می گوید تنها مانع موفقیت هرکس، اندیشه خود او و تصویر ذهنی او از خودش و جهان بیرونی اش می باشد.

۷ – شما برای ایجاد یک عادت خوب و جدید باید متقاعد شده باشید که این عادت از هر جهت پسندیده و مطلوب است. میل و اراده شخصی برای ترک عادت بد عامل مهمی در راه مبارزه با آن می باشد.

۸ – اعتیاد و عادات بد به تمایل ناآگاهانه گریز ار واقعیات مربوط می شود. بنابراین اعتیاد به مواد مخدر نوعی تفکر منفی و مخرب است. درمان آن در نحوه فکر کردن به آزاد شدن و به کمال رسیدن و رضایت باطنی است.

۹ – قانون ضمیر ناخودآگاه از طرفی شخص را برده و اسیر خود می کند و مانع آزادی عمل او می شود، ولی در عین حال قادر خواهد بود که به انسان آزادی و سعادت ببخشد. پس این امر بستگی به این دارد که شخص چگونه از آن استفاده کند.

۱۰ – نیروی تخیل آدم را به اعتیاد می کشاند. برای یک بار هم که شده باید امکان داد تا شخص را به آزادی و رها شدن از قید آن رهنمون شود. بنابراین اگر ترس در روح شما را زد، در را به رویش باز نکنید.

چگونه به صورت ذهنی می توان عادات بد را نابود کرد

به همان اندازه که برخی از افراد از دیگر متنفر هستند، خودشان نیز به همان اندازه کامل نیستند. ما در مورد عادت ها و کارهای خوب مانند ورزش کردن، تغذیه خوب و مناسب و غیره اطلاعاتی داریم. ولی با این حال، همیشه نمی توانیم به آنها نظارت کنیم و لغزش های زیادی را داریم. گاهی همین لغزش ها تبدیل به عادت های بد و تمام عیار می شود. در این صورت لازم است، با این گونه عادت های بد مقابله کرد و آنها را نابود نمود. راه مقابله و نابودی عادت های بد به صورت ذهنی است.

با تمرینات ذهنی می توان به راحتی از شر عادت های بد و مضر رهایی پیدا نمود.

۱- عادت هایی بدی که باید تغییر کنند را شناسایی کنید

فکر کردن در مورد عادت های بد به تنهایی کفایت نمی کند. برای نابود کردن عادت های بد، باید دقیقا بدانید که کدام عادت ها را باید تغییر دهید. روانشناس معروف رابرت تائبی (Robert Taibbi) در این باره می نویسد:

“برای از بین بردن عادت های بد، باید ابتدا از تفکراتی که در این عادت ها دخیل هستند شروع کنید. باید عادت ها پیش پا افتاده و ساده خود را تغییر دهید. عادت هایی مانند گذاشتن کفش ها در اتاق نشیمن، غذا خوردن جلوی تلویزیون و غیره از جمله عادت های بدی هستند که می توان به راحتی آن ها را تغییر داد.”

عادات بد

۲- جریمه کردن خود برای هر عمل بد و نادرست

یکی دیگر از راه های ترک عادت های بد و نابود کردن ذهنی آنها تعیین جریمه برای خود است. به این وسیله عادت های بد خود را دردناک می کنید. جریمه مالی یک محرک بسیار خوب برای نابود کردن عادت های بد است. برای این منظور می توانید جریمه های مختلف تعیین کنید. در این صورت ذهن همیشه هوشیار خواهد بود که عادت های بد را مرتکب نشود. چرا که در صورت ارتکاب با جریمه مالی مواجه می شود. همچنین می توانید برای خود پاداش در نظر بگیرید. در صورتی که ترک عادت های بد موفقیت آمیز بود، برای تشویق خود به ادامه، خودتان را به طرق مختلف تشویق نماید.

۳- عادت های بد محرک را شناسایی کنید.

برای نابودی عادت های بد به صورت ذهنی بهتر است عادت های تحریک کننده خود را شناسایی کنید. دانستن نحوه و چگونگی تصمیم گیری می توان گفت که شاه کلید ترک و نابودی عادت های بد است. اغلب ما عادت های بد را تکرار می کنیم. به این صورت شناسایی و دانستن نحوه تصمیم گیری در مورد عادت های بد کار چندان دشواری نیست. نشانه هایی وجود دارد، که با آگاهی از آن ها می توان عادت های بد خود را ترک نمود.

۴- تغییرات را به آرامی و آهسته ایجاد کنید

شکل دادن به عادت های جدید و نابود کردن عادت های بد و ناپسند نیاز به زمان و تلاش دارد. حتی از بین بردن و نابود کردن یک عادت بد می تواند تا حدودی دشوار تر از ایجاد یک عادت جدید باشد. بنابراین باید صبور باشید و با تمرینات ذهنی بتوانید تصمیمات درست بگیرید و عادت های بد را از بین ببرید. برای شروع بر روی تغییرات کوچک و راحت تمرکز کنید. ابتدا در عادت های بد خود تغییرات سبک و کوچک به وجود آورید. سپس می توانید به مرور قدم های بزرگتری بردارید و آرام آرام همه عادت های بد و ناپسند را نابود کنید.

۵- به عادت های خوب فکر کنید

برای نابودی عادت ها بد به صورت ذهنی باید به عادت های خوب فکر کنید. همان طور که در بالا گرفته شد، برای نابودی عادت های بد، باید به خودتان زمان بدهید. علاوه بر این باید بر روی عادت ها و کارهای خوب تمرکز کنید. پیش از این کاری را شروع کنید، ابتدا بهتر است، در مورد آن فکر کنید. عادت های خود را به مرور تغییر دهید و برای این کار، اولین و مهم ترین قدم تغییر ذهنیت انسان است. ذهن خود را از تمرکز بر روی عادت های بد خالی کنید و تا می توانید عادت های خوب و فکر های خوب را جایگزین عادت های بد نماید.

۶- آینده را برای خود یادآوری کنید. تا از انجام عادت های بدی دور کنید.

یکی دیگر از راه ها و روش های نابود کردن ذهنی عادت های بد، یاد آوری آینده است. در ذهن خود به این نکته دقت و توجه داشته باشید، که عادت های بد چگونه شما را از آینده ای که به دنبال آن هستید، دور می کند. برای رسیدن به آینده ای روشن و درخشان نیز است، که عادت های بد خود را ترک کرد و عادت های مثبت به جای آن جایگزین نمود. به این نکته دقت داشته باشید، که حتی اگر بهترین آرزوها را داشته باشیم، عادت های بد مانع از رسیدن به آنها می شود. عادت های بد اراده انسان را نشانه می رود. به محض عمل کردن به عادت های بد، آروزی خود را فراموش خواهید کرد.

۷- دلیل بهتری برای نابودهای عادت های بد پیدا کنید

درست است که همه ما می دانیم که نباید، سیگار بکشیم و یا زیاد فست فود بخوریم. اما این آگاهی به تنهایی برای نابودی یک عادت بد کفایت نمی کند. همان طور که دکتر الیوت برکمن (Elliot Berkman) می گوید: جایگزینی عادت های بد با عادت های خوب می تواند پاسخ بیولوژیکی بهتری را نیز به دنبال داشته باشد. برای نمونه اگر می خواهید سیگار را ترک کنید، در این صورت می توایند آن را به روش هایی مانند ورزش کردن و یا پیاده روی ترک کنید. نتیجه ای که از این جایگزینی به دست می آید، بسیار بهتر خواهد بود.

۸- محیط خود را تغییر دهید

یک راه دیگر برای نابودی ذهنی عادت های بد، تغییر دادن محیط است. با تغییر دادن محیط، ذهن دیگر محیط قبلی را باز سازی نخواهد کرد و به این صورت می توان راحت تر و بهتر عادت های بد را نابود کرد. مکان می تواند محرک قوی برای عادت های بد انسان باشد. با تغییر دادن آن این محرک ها از بین خواهند رفت.

۴.۳/۵ - (۱۸ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

4 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
4
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx