راهها و قواعد طلایی کسب احترام

نظرات 12
16 دقیقه مطالعه

راهها و قواعد طلایی کسب احترام

روشهای کسب احترام

اگر انتظار داریم که دیگران با ما با احترام رفتار کنند، اولین قدم این است که با دیگران با احترام رفتار کنیم.

ساده ترین راههای کسب احترام

همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متأسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راههای مختلفی وجود دارد که ما می توانیم خود را در موقعیت هایی قرار دهیم که احترامی را که سزاوار آن هستیم به دست آوریم. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودمان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری، و خوب لباس پوشیدن است. این عوامل به ما کمک میکند تا احترامی را که شایسته ماست کسب کنیم.

اگر انتظار داریم که دیگران با ما با احترام رفتار کنند، اولین قدم این است که با دیگران با احترام رفتار کنیم. اگر رفتاری غیر محترمانه با دیگران داریم، برای آنها هم احترام گذاشتن به ما دشوار خواهد شد. احترام گذاشتن به دیگران نشانه این است که خود ما نیز شایسته احترامیم. اگر به دیگران احترام نگذاریم، مردم ما را به چشم انسانی بی محبت نگاه خواهند کرد که قادر به درک ارزش وجودی دیگران نیست.

در این مقاله به راههای آسان کسب احترام پرداخته می شود. آیا گاهی اوقات احساس می کنیم به ما احترام گذاشته نمی شود؟ با ما همراه باشید تا ببینیم چگونه می توانیم احترامی را که شایسته ی آن هستیم کسب کنیم.

حتی قبل از این که آریتافرنکلین، ترانه ی پرفروش “احترام” را در ۱۹۶۷ بخواند آدم ها احترام را تقاضا می کردند. چون احترام چیزی است که باید بیشتر با عمل و کم تر با واژگان به دست آید. بعضی آدم ها طبیعتاً دیگران را برمی انگیزند به آنها احترام بگذارند؛ بعضی دیگر باید برای کسب احترام تلاش کنند. اغلب، کسب احترام بستگی به آدم هایی داردکه دور و برمان ،یا در محیط زندگی یا کارمان، حضور دارند.

راهها و قواعد طلایی کسب احترام

وقتی احساس می کنیم احترام نمی بینیم هیچ وقت دیر نیست که شروع کنیم و احترام را به دست آوریم. باید با نگاهی صادقانه به خودمان و چگونگی رفتارمان با آدم های اطرافمان شروع کنیم. در ادامه بهترین توصیه ها برای کسب احترام آورده شده است.

بهترین راه کسب احترام، احترام گذاشتن به دیگران است

کسب احترام با ۵ راه بسیار آسان

راهها و قواعد طلایی کسب احترام

۱. با آدم ها شروع کنیم.

مانع شماره ی یک کسب احترام، خودشیفتگی یا نارسیسم است. اگر نخستین احساسی که آدم ها از ما دریافت می کنند خودشیفتگی است خوب ما خودشیفته هستیم و از این رو باید به کوه بلند و ناهمواری برای رسیدن به قله ی احترام صعود کنیم. از آنچه در زندگی آدم ها میگذرد باخبر شویم. پیش از این که کاری انجام دهیم به عنوان یک مشاهده کننده عمل کنیم. علاقه و همدلی خالصانه را به آنها نشان دهیم. اگر خالصانه تلاش کنیم تا محیط مان را برای بهتر زیستن همه بهبود بخشیم، باران احترام بر ما خواهد بارید.( کوین دام)

۲. اول احترام خودمان را نگه داریم.

امید بستن به احترام را فراموش نکنیم. بعضی آدم ها به ما احترام می گذارند، بعضی نمی گذارند- نمی توانیم احترام را کنترل کنیم.

حواس و تمرکزمان را روی داشتن احساس خوب از خودمان و انجام کار خرج کنیم. راههایی را پیدا کنیم که آنچه را انجام می دهیم اندازه بگیرند و خودمان را بر مبنای آن استانداردها ارزش یابی کنیم.
اگر کاری را به درستی انجام می دهیم، به بهترین نحو انجام می دهیم، و برای ما تا به حال جواب داده است- و به ما کمک می کنند به اهداف مان دست یابیم- در آن صورت آدمهای دیگر برای آنها ارزش قائل می شوند و نهایتاً به ما احترام خواهند گذاشت. (جف هادن)

۳. از قاعده ی طلایی پیروی کنیم.

برای کسب احترام باید سزاوار احترام باشیم. آدم خوبی باشیم- یعنی شخصی که از دیگران بهترین انتظار را دارد و از میثاق ها و اصول خود پیروی می کند. حق شناسی و سپاسگزاریمان را زودتر و به کرات نشان دهیم. به آدم هایی که با ما کار می کنند احترام بگذاریم. آنها نیز در عوض به ما احترام خواهند گذاشت. ( پیتر اکونومی)

راهها و قواعد طلایی کسب احترام

۴. با اعتماد به نفس شروع کنیم.

به دست آوردن احترام دیگران با احترام گذاشتن و باور به خودمان آغاز می شود. آنها که انتظار داریم به ما احترام بگذارند نداشتن اعتماد به نفس را به راحتی – خودآگاه یا ناخودآگاه- تشخیص می دهند. آدم هایی که بیش از حد تقاضا دارند دیگران آنها را تحسین کنند قطعاً فاقد اعتماد به نفس به نظر می رسند. هدفمند و برای خودمان زندگی کنیم، به دیگران کمک کنیم و احترام بگذاریم، و در این صورت تردید نکنیم می توانیم از احترام دیدن لذت ببریم. (مارلا تاباکا)

۵. بدانیم که احترام بازتاب دارد.

احترام بازتاب مستقیمی از چگونگی رفتار ما با دیگران است. ساختن احترام زمان می برد و زمانی به دست می آید که با دیگران تعاملی داشته باشیم. وقتی احساس می کنیم دیگران به ما احترام نمی گذارند فقط می خواهیم جبران کنیم و شروع می کنیم با داد و فریاد دستور دادن، کوچک ترین کارها را زیر ذره بین بردن، درباره ی موفقیت ها و دست آوردهای مان رجزخوانی کردن، و تمناکردن توجه دیگران. این رفتار باعث خواهد شد دیگران از ما فاصله بگیرند و در نتیجه احترام کم تری به ما بگذارند. این مشکلی عمومی برای مدیران جدید است، چون آنها فکر می کنند به این ترتیب می توانند تیم خود را با اثربخشی راهنمایی و رهبری کنند.

ویژگی های بارز محترم ترین آدم هایی که تا به حال با آنها کار کرده ام شامل وقار، فکوری، و کنجکاوی است. این خصیصه ها اشتیاق آنها را به احترام گذاردن و گوش دادن به دیگران بازتاب می دهد. وقتی این مدیران و رهبران تصمیم می گیرند، مهم نیست چقدر تصمیم آنها نزد عموم پذیرفته شده باشد، تیم شان می پذیرند چون به مدیر یا رهبرشان احترام می گذارند. ( اریک هولتس کلاو)

۶. بی وقفه فردی محرک باشید.

همیشه منتظر دیگران نباشید، بلکه خودتان عامل تحرک سایرین باشید. برای انجام کارها و حل مشکلات، از مهارت ها و منابع خود استفاده کنید.

عادت کنید خودتان راه حل جدید بیابید. از چالش نترسید.

۷. به وعده های خود پایبند باشید.

این موضوع یکی از مهمترین اقداماتی است که می توانید انجام دهید تا برای خود احترام کسب کنید. اگر در گذشته به آسانی از تعهدات خود شانه خالی کرده اید، دیگر این کار را تکرار نکنید.

همیشه به تعهدات و قول هایتان پایبند باشید. اگر احساس می کنید با این موضوع مشکل زیادی دارید ، به این معنی است که وعده های زیادی داده اید که نمی توانید به آنها پایبند بمانید!

۸. به طور مداوم عذرخواهی نکنید.

افرادی که دائماً و بدون تفکر می گویند “متأسفم” ، معمولاً کسانی نیستند که مورد احترام واقع شوند! معذرت خواهی زمان و مکان خاص خودش را دارد. مثلا بعضی اوقات اشتباهی می کنید که خانواده و دوستانتان را تحت تأثیر قرار می دهد در این صورت می توانید از آنها عذرخواهی کنید. اما از به کار بردن کلمه “ببخشید” صد بار در ساعت برای هر چیز کوچک ، به خصوص در محیط کار بپرهیزید!

۹. وقت دیگران را تلف نکنید.

اگر به زمان دیگران احترام بگذارید ، آنها نیز به شما احترام خواهند گذاشت. این شامل عدم تأخیر در قرارهای ملاقات ، صرف نکردن تایم جلسات برای صحبت کردن در مورد امور بی فایده ، مطرح کردن سریع مسائل ، خلاصه کردن و البته آسان کردن تصمیم گیری برای دیگران ،می شود.

۱۰. از شایعه پراکنی و غیبت کردن بپرهیزید.

همیشه طوری عمل کنید که گویی فردی که در موردش صحبت می کنید در کنار شما ایستاده است. شما باید به دیگران احترام بگذارید – حتی اگر آنها را دوست ندارید. هر کس دارای صفات مطلوب و نامطلوبی است. به این شعار تحقق ببخشید و از این باور اساسی در محیط کارتان صحبت کنید. اگر پشت سر مردم صحبت کنید ، شهرت و محبوبیت تان به سرعت نابود خواهد شد.

۱۱. از خیلی خوب بودن بپرهیزید!

تلاش برای خوشحال کردن همه، شما را از هدفتان خیلی دور می کند. اگر هدف شما مورد احترام قرار گرفتن باشد و همیشه تلاش کنید تا در نظر همه عالی باشید ، ممکن است برخی از افراد فکر کنند اصیل نیستید.

۱۲. فروتنی را تمرین کنید.

همیشه حق با شما نیست و در همه چیز شما بهترین نیستید. هر شخصی که با او ملاقات دارید می تواند چیزی را به شما یاد دهد. اعتماد به نفس به این معنا نیست که شما همواره بهترین هستید. اعتماد به نفس واقعی ناشی از درک تواضع استو اینکه هر شخص از جمله شما چیزی منحصر به فرد برای ارائه در جهان دارد.

۱۳. دارای یک قانون اخلاقی باشید.

بسیاری از افراد این نکته مهم را نادیده می گیرند. به چه چیزی اعتقاد دارید؟ چه چیزی برای شما مهم است؟ چه چیزی شما را عصبانی می کند و می خواهید چه چیزی را در دنیا تغییر دهید؟ این نوع سؤالات شما را به هسته اصلی قانون اخلاقی شخصی تان سوق می دهد. آن را بفهمید و آن را با جهان به اشتراک بگذارید. همه رهبران بزرگ جهان قوانین اخلاقی روشنی داشته اند.

۱۴. روشن فکر باشید.

بعد از داشتن یک قانون اخلاقی ، روشنفکر بودن کار پیچیده ای نیست و این امر با داشتن یک قانون اخلاقی مغایرت ندارد. این بدان معنی است که شما تصدیق می کنید که هنوز هم برای یادگیری راه بسیار طولانی را در پیش رو دارید و حتی اگر یک سیستم اعتقادی اساسی داشته باشید همچنان از دیگران مواردی را یاد می گیرید .

۱۵. همیشه به دیگران ارزش و بها دهید.

این که آیا شما جزئی از یک جامعه ، یک شرکت ، یک گروه دوستی یا یک تیم هستید فرقی ندارد ، اگر همیشه به روشهای مختلف به دیگران ارزش دهید، مورد احترام قرار خواهید گرفت. ارزش می تواند به اشکال مختلف ارائه شود.

۱۶. الهام بخش باشید.

شما می توانید با صحبت کردن با دیگران در مورد علاقه ها و اهداف آنها الهام بخش باشید. می توانید به تشویق بی وقفه دیگران به دنبال رؤیاها ، اهداف و چشم اندازهایشان بپردازید و نشان دهید که به آنها ایمان دارید و به این طریق الهام بخش باشید.

۱۷. مهارت “نه” گفتن را یاد بگیرید .

در مورد نه گفتن احساس گناه نکنید. در مورد فرصتهای از دست رفته نیز نگران نباشید. لازم نیست شما همه خواسته های اطرافیانتان را برطرف کنید. گاهی اوقات ، با نه گفتن ،احترام بیشتری کسب می کنید تا اینکه مسئولیتی را بپذیرید و آن را انجام ندهید ! درواقع وقتی می گویید نه ، نشان می دهد که به وقت خود ارج می نهید ، هراس ندارید و برای هرکاری وقت ندارید.

۱۸. بدانید که شکست ، راه رسیدن به عظمت و بزرگی است.

اگر می خواهید دیگران به شما احترام بگذارند ، البته که بدیهی است که باید به خود احترام بگذارید.
این امر همیشه آسان نیست.

نقاط قوت خود را به یاد داشته باشید و از اشتباهات خود بیاموزید. اعتماد به نفس از این مسئله ناشی می شود که شکست و ناقص بودن ، راه رسیدن به عظمت است.

۱۹. به ایده های خود اعتقاد داشته باشید.

ایده های خود را حتی اگر به نظر خنده دار یا عجیب و غریب هستند ، دور نریزید. به خلاقیت خود بها دهید و ایده های خود را دنبال کنید. اگر از طریق پیروی آن ها ، به یک دستاورد عالی برسید – دیگران تعجب خواهند کرد که چگونه با چنین ایده ای بی نظیر روبرو شده اید. نکته این است که اکثر مردم این ایده های منحصر به فرد را دارند ، اما بیشتر مردم از پیگیری و اجرای آنها می ترسند ، زیرا به نظر می رسد خیلی دور از ذهن باشند.

۲۰. از دیگران دفاع کنید.

وقتی در اطراف خود بی عدالتی می بینید ، آیا آن را نادیده می گیرید تا از رویارویی با ظالمان خودداری کنید؟ بعضی اوقات شما چاره ای ندارید ، اما مواقعی وجود دارد که باید از دیگران دفاع کنید، به ویژه هنگامی که آنها نمی توانند از خود دفاع کنند.

۲۱. به دیگران اهمیت دهید.

از دیگران مراقبت کنید. به محیط اطراف خود و افراد زندگی خود ، خواه در محل کار ، خواه خانه یا کلیسا توجه کنید. مراقبت واقعی از دیگران و نگرانی در مواقع نیاز ، همدلی را نشان می دهد –که یک ویژگی قدرتمند برای یک رهبر خوب است.

همچنین نشان می دهد که شما فقط به خودتان توجه نمی کنید و این توانایی عاطفی را دارید که در صورت لزوم به آنها کمک کنید. همه نمی توانند این کار را انجام دهند ، به همین دلیل این ویژگی بسیار قدرتمند است.

 

۴.۳/۵ - (۲۰ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

12 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
دوره آموزش کارشناس جذب شوید
دوره برتری شدید
12
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx