رسیدن به موفقیت قطعی از طریق آموزش و یادگیری قانون جذب توسط دوره کارشناس جذب شوید استاد شریفی - سایت قانون جذب ، موفقیت و رشد فردی برای همه

خوش بین بودن به زندگی

optimism 

چگونه فردی خوش بین شویم؟ چگونه فردی خوش بین باشیم؟

“آنچه كه منزلت و شأن ما را تعیین می كند رفتار و نگرش است نه استعداد و قابلیت های ذاتی مان.” زیگ زیگلار

همه ما با مثل ها و حـكایـات زیـادی در مـورد خـوش بـیـنی بـرخـورد كرده ایم، امـا ممكـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینی را درک نـكرده بـاشـیـم. قدرتی كه خواهد توانست بر همه چیز بسیار اثـر گـذار بـاشـد از زندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه های شغلی و موفقیت های دراز مدت.

نواهای درون ذهن ما

آن نـدای درونـی ذهـن مـا كـه زمـزمـه مـی كـنـد، هـر چـیزی “امكان پذیر” است بـه جـای “غیر ممكن” است، یا “چه روز خوبی” است، به جای “زندگی سخت” است؛ همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواری های زندگی یاری مان می كند.

خوش بینی محض در افراد بصورت نادر یافت می شود و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند. ما كسانی كه دائماً در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرار می دهیم و خـود آشـكارا بـخاطر بـدی هـوا یـا كـمبـود چای در دفتر كار دچار تردید می شویم. در حـیرتیم كه آنها چگونه می تواننـد دنـیا را آن گونه كه هست نبینند؟ دنیایی كه مملو از ناملایمات و بی عدالتی است.

خب، حقیقت این است كه آنها معتقد هستند كه دنیا به همراه مردمانش دارای عیوب و كاستی می باشند اما به سـادگی تمركز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند. و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را به دنبال خواهد داشت. سلامتی بیشتر، انـرژی بهتر، خلاقیت، توانایی های حل مسئله و یک حس كلی سرور و شادمانی.

بنابر این، آیا میتوانیم یک سوئیچ خوش بینی كوچک را در ذهن مان روشن كرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متأسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست امـا روش هـایی وجود دارند كه بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرین كـرده تـا بـصورت واكـنـشی طبیعی در بیاید و منفی نگری را تقلیل دهد.

wdf_786324

سلامتی ما به آن بستگی دارد

خوش بین بودن به آینده باعث می شود اشـخاص خوش بین در برابر بیماری های عفونی و مسری مقاومت بیشتری داشته و بهتر بتواننـد امراض مزمن را از خود دفع كنند. در یک مطالعه ی علمی، محققان 96 مردی كه یک بار دچار حمله قلـبی شـده بودند را مورد بررسی قرار دادند. بعد از طی مدت هشت سال، از هر 16 مرد بـدبیـن، 15 نفرشان جان باختند و از هــر 16 نــفـر مــرد خــوش بـیـن فـقـط پــنج نفرشان از دنیا رفتند.

امـروزه بـه طرز گـسترده ای عقیده بر این است كه “خوش بینی” قابلیـت سیـستم دفـاعـی بدن را برای مبارزه با بیماری ها افزایش می دهد. این ممكن است به آن دلیل باشد كه افراد خوش بین دارای پایین ترین سطح استرس در یک اجتماع می بـاشند. و هــمگی ما می دانیم كه استرس كمتر به معنای داشتن بدنی سالم تر است.

پیش به سوی مسائلی كه ممكن است بخواهیم آنها را تغییر دهیم…

خود شكوفایی كام بخش

بـرای بـسیاری از افـراد، عـقایـد، تـعییـن كنـنده اعـمال و طـرز بـرخوردها نسبت به زندگی می باشد. از آن جایی كـه رفتارها و نگرش ها چنین نـقش عمده ای در چگونگی احسـاس ما ایفا می كنند، باید عقاید را بازنگری نموده و بـرآورد كنیم كه كدام یـک بـه نفـع مـان و كدام یـك به ضررمان است. میزان خوش بـینی ما، نوع نگرش مان را نسبت به زندگی و دنیای پیرامون منعكس می كند. اگر احساس می کنیم نیـاز داریم انـدكی خـوش بین تر باشیم، نكات زیر را دنبال كنیم.

شرایط دوپهلو را درک كنیم

هیچگاه با موقعیت های دوپهلو جوری برخورد نكنـیم كـه گویـی دوپهلو نیستند. همیشه با مـسائل آن گـونه كه هستند رفتار نماییم. برای مثال وقـتی روی جنسی سرمایه گـذاری می كنیم، به خود بقبولانـیم كـه ممكن است آن جنس ارزان شده و ما مقداری از پول خود را از دست بدهیم.

با این حال فرد خوش بین این نكته را میداند و ریسك میكند و بـه از دسـت دادن مقداری پول اهمیت نمی دهد. به علاوه هنگام روبرو شدن با این موقیت های دوپهلو، تفـسیرهای منفی ممكن است منتهی به افسردگی و كسالت گردند.

متنوع فكر كنیم

افراد خوش بین بر خلاف افراد بدبین از تفكری ملون برخورداند. بیاییم در برابر موقیعت ها و ایده های جدید روشن فـكرتر بـاشیم. از مـصر بـودن در مـورد دیـدگاه هـای خـودمان بـاز ایستاده و شروع به لذت بردن از افكار و نظرات دیگران نماییم.

همه چیز را قطعی ندانیم

اشخاص خوش بین بندرت مسائل را قطعی و بدون اشكال می دانند، افراد خوش بین همیشـه انتقاد پذیر بوده و نظرات خوب دیگران را مد نظر قرار داده و بدنبال اصلاح خود هستند.

مسائل را تغییرپذیر تصور كنیم

افـراد خوش بین می دانند كه تغییر و دگرگونی یک چیز خوب و ضـروری اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهای تطبیق پذیر و قابل تغییری از مسائل را در خود بوجود خواهند آورد.

تفكری بخصوص داشته باشیم

 افراد خوش بین تمایل دارند بجای اینكه در برابر مسائل كلی از طریق راه حل های عمومی واكـنش نـشان دهند، با مسائل خاص بـرای رسیـدن بـه یـک راه حـل عـمـومـی دست به گریبان شوند.

افكار خود را تغییر دهیم

در مورد رویدادهای ناگوار مداوم فكر نكنیم. اگر رئیس مان ما را از كار بركنار كرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول نشدیم، توصیه ما این است كه با انجام كاری لذت بخـش افـكـار خود را از مشكلاتمان دور كنیم؛ چون فكر به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفی ذهن، منتهی به یافتن راه حل های كمتر خواهد شد.

با كـمك كردن بـه احـوال خـود و كـسب اعتماد به نفس، افـرادی كـه دارای تمایلات بدبینانه هستند می تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه تـر فكر كنند. برای اغلب مردم بدست آوردن این چنین روحیه ای فقط چند هفته طول میكشد، اما به محض یادگیری تــكنـیـک خوش بینی، دیگر برگشت به بدبینی بعید خواهد بود.

به این مطلب امتیاز دهید
شاید این ها را هم دوست داشته باشید
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

10 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
×
10
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx