خوش بین بودن به زندگی

10 comments
7 Min Read

optimism 

چگونه فردی خوش بین شویم؟ چگونه فردی خوش بین باشیم؟

“آنچه که منزلت و شأن ما را تعیین می کند رفتار و نگرش است نه استعداد و قابلیت های ذاتی مان.” زیگ زیگلار

همه ما با مثل ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خـوش بـیـنی بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینی را درک نـکرده بـاشـیـم. قدرتی که خواهد توانست بر همه چیز بسیار اثـر گـذار بـاشـد از زندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه های شغلی و موفقیت های دراز مدت.

نواهای درون ذهن ما

آن نـدای درونـی ذهـن مـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی “امکان پذیر” است بـه جـای “غیر ممکن” است، یا “چه روز خوبی” است، به جای “زندگی سخت” است؛ همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواری های زندگی یاری مان می کند.

خوش بینی محض در افراد بصورت نادر یافت می شود و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند. ما کسانی که دائماً در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرار می دهیم و خـود آشـکارا بـخاطر بـدی هـوا یـا کـمبـود چای در دفتر کار دچار تردید می شویم. در حـیرتیم که آنها چگونه می تواننـد دنـیا را آن گونه که هست نبینند؟ دنیایی که مملو از ناملایمات و بی عدالتی است.

خب، حقیقت این است که آنها معتقد هستند که دنیا به همراه مردمانش دارای عیوب و کاستی می باشند اما به سـادگی تمرکز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند. و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را به دنبال خواهد داشت. سلامتی بیشتر، انـرژی بهتر، خلاقیت، توانایی های حل مسئله و یک حس کلی سرور و شادمانی.

بنابر این، آیا میتوانیم یک سوئیچ خوش بینی کوچک را در ذهن مان روشن کرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متأسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست امـا روش هـایی وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرین کـرده تـا بـصورت واکـنـشی طبیعی در بیاید و منفی نگری را تقلیل دهد.

wdf_786324

سلامتی ما به آن بستگی دارد

خوش بین بودن به آینده باعث می شود اشـخاص خوش بین در برابر بیماری های عفونی و مسری مقاومت بیشتری داشته و بهتر بتواننـد امراض مزمن را از خود دفع کنند. در یک مطالعه ی علمی، محققان ۹۶ مردی که یک بار دچار حمله قلـبی شـده بودند را مورد بررسی قرار دادند. بعد از طی مدت هشت سال، از هر ۱۶ مرد بـدبیـن، ۱۵ نفرشان جان باختند و از هــر ۱۶ نــفـر مــرد خــوش بـیـن فـقـط پــنج نفرشان از دنیا رفتند.

امـروزه بـه طرز گـسترده ای عقیده بر این است که “خوش بینی” قابلیـت سیـستم دفـاعـی بدن را برای مبارزه با بیماری ها افزایش می دهد. این ممکن است به آن دلیل باشد که افراد خوش بین دارای پایین ترین سطح استرس در یک اجتماع می بـاشند. و هــمگی ما می دانیم که استرس کمتر به معنای داشتن بدنی سالم تر است.

پیش به سوی مسائلی که ممکن است بخواهیم آنها را تغییر دهیم…

خود شکوفایی کام بخش

بـرای بـسیاری از افـراد، عـقایـد، تـعییـن کنـنده اعـمال و طـرز بـرخوردها نسبت به زندگی می باشد. از آن جایی کـه رفتارها و نگرش ها چنین نـقش عمده ای در چگونگی احسـاس ما ایفا می کنند، باید عقاید را بازنگری نموده و بـرآورد کنیم که کدام یـک بـه نفـع مـان و کدام یـک به ضررمان است. میزان خوش بـینی ما، نوع نگرش مان را نسبت به زندگی و دنیای پیرامون منعکس می کند. اگر احساس می کنیم نیـاز داریم انـدکی خـوش بین تر باشیم، نکات زیر را دنبال کنیم.

شرایط دوپهلو را درک کنیم

هیچگاه با موقعیت های دوپهلو جوری برخورد نکنـیم کـه گویـی دوپهلو نیستند. همیشه با مـسائل آن گـونه که هستند رفتار نماییم. برای مثال وقـتی روی جنسی سرمایه گـذاری می کنیم، به خود بقبولانـیم کـه ممکن است آن جنس ارزان شده و ما مقداری از پول خود را از دست بدهیم.

با این حال فرد خوش بین این نکته را میداند و ریسک میکند و بـه از دسـت دادن مقداری پول اهمیت نمی دهد. به علاوه هنگام روبرو شدن با این موقیت های دوپهلو، تفـسیرهای منفی ممکن است منتهی به افسردگی و کسالت گردند.

متنوع فکر کنیم

افراد خوش بین بر خلاف افراد بدبین از تفکری ملون برخورداند. بیاییم در برابر موقیعت ها و ایده های جدید روشن فـکرتر بـاشیم. از مـصر بـودن در مـورد دیـدگاه هـای خـودمان بـاز ایستاده و شروع به لذت بردن از افکار و نظرات دیگران نماییم.

همه چیز را قطعی ندانیم

اشخاص خوش بین بندرت مسائل را قطعی و بدون اشکال می دانند، افراد خوش بین همیشـه انتقاد پذیر بوده و نظرات خوب دیگران را مد نظر قرار داده و بدنبال اصلاح خود هستند.

مسائل را تغییرپذیر تصور کنیم

افـراد خوش بین می دانند که تغییر و دگرگونی یک چیز خوب و ضـروری اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهای تطبیق پذیر و قابل تغییری از مسائل را در خود بوجود خواهند آورد.

تفکری بخصوص داشته باشیم

 افراد خوش بین تمایل دارند بجای اینکه در برابر مسائل کلی از طریق راه حل های عمومی واکـنش نـشان دهند، با مسائل خاص بـرای رسیـدن بـه یـک راه حـل عـمـومـی دست به گریبان شوند.

افکار خود را تغییر دهیم

در مورد رویدادهای ناگوار مداوم فکر نکنیم. اگر رئیس مان ما را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول نشدیم، توصیه ما این است که با انجام کاری لذت بخـش افـکـار خود را از مشکلاتمان دور کنیم؛ چون فکر به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفی ذهن، منتهی به یافتن راه حل های کمتر خواهد شد.

با کـمک کردن بـه احـوال خـود و کـسب اعتماد به نفس، افـرادی کـه دارای تمایلات بدبینانه هستند می تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه تـر فکر کنند. برای اغلب مردم بدست آوردن این چنین روحیه ای فقط چند هفته طول میکشد، اما به محض یادگیری تــکنـیـک خوش بینی، دیگر برگشت به بدبینی بعید خواهد بود.

۲.۵/۵ - (۲ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

10 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
10
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx