چگونه با استفاده از قانون جذب مي توان روي ديگران تاثير گذاشت؟

نظرات 17
13 دقیقه مطالعه

يكي از بهترين هديه هايي كه ما مي توانيم به كسي بدهيم اين است كه او را باور كنيم. (تريسي فرند). در این مقاله به بررسی نحوه تاثیر بروی دیگران با قانون جذب خواهیم پرداخت.

قانون جذب همان طور كه مي تواند شما و زندگي تان را تحت تاثير قرار دهد، همان طور هم مي تواند به شما كمك كند تا روي ديگران تاثير بگذاريد. اين تاثير گذاشتن هم در جذب آنها به سمت خود است و هم تاثير در زندگي آنها و كمك به موفقيت آنها در زندگي شان است. درحالي كه قانون جذب ادعا مي كند كه منبع انرژي يا جهان هستي هميشه آگاه از همه است، اما برخي از مواقع هم انرژي اي مضاعف را فردي خاص مي تواند مانند ستاره اي درخشان وارد زندگي ديگران كند.

شايد تا بحال به اين مسئله دقت كرده باشيد كه وقتي كسي در وسط يك ماجرا و يا يك تجربه تلخ قرار مي گيرد و با مشكلاتي مواجه مي شود، شخص ديگري كه درگير اين ماجرا نيست و از معركه دور است و در حلشيه اتفاق قرار دارد، مي تواند با تمركز و راحتي بيشتر روي مقابله با آن موقعيت و پيدا كردن راه حل فكر كند. اين چيزي است كه در حالت معمولي و عادي و تقريبا براي همه برقرار است. قانون جذب هم اگر به اين واقعيت اضافه كنيم، اتفاق بسيار مثبتي مي توانيم در زندگي ديگران رقم بزنيم.

تاثیر بروی دیگران با قانون جذب و تکنیک‌های آن

بسياري از تكنيك هاي قانون جذب كه افراد براي تحقق روياها و خواسته هاي شان به كار مي گيرند را مي توان براي گذاشتن تاثيري مثبت روي زندگي ديگران هم استفاده كرد. البته قسمت اعظم مسئله مربوط به شما و باورهاي شما ست. وقتي شما باورهاي تان را طبق قانون جذب جوري تغيير دهيد كه باور كنيد آنها مي توانند چيزي را مي خواهند داشته باشند. همانطور كه افكار و عقايد شما عيني و قابل ديدن نيست، لزومي هم ندارد كه باورهاي تان را به آنها تحميل كنيد يا آنها را از اين اتفاق آگاه كنيد بلكه فقط كافيست آن افكاري را مرتبط با خواسته هاي آنهاست، عملي كنيد. علاوه براين، فاصله جغرافيايي افرادي كه مي خواهيد روي زندگي انها تاثير بگذاريد چندان اهميت ندارد. چه آنها از شما دور باشند و چه نزديك، تاثير مثبتي كه روي آنها مي گذاريد يكسان است.

تاثير روي باور ديگران

وقتي شما قصد اين كار را داريد كه با استفاده از قانون جذب روي زندگي ديگران تاثير بگذاريد، اول از همه بايد خودتان به اندازه كافي با قاون جذب و قابليت ها و تكنيك ها آن آشنا باشيد. اگر خودتان از قانون جذب استفاده نكنيد، هرگز كسي رقبت پيدا نمي كند كه به حرف هاي شما گوش دهد چه برسد اينكه از شما تاثير بگيرد.

شما نمي توانيد با زور و به اجبار افكار و عقايد تان را به ديگران تحميل كنيد و يا باورهاي آنها را تغيير دهيد. ولي مي توانيد روي باورهاي آنها تاثير بگذاريد. انسان ها موجوداتي هوشمند هستند. اگر آنها تاثير قانون جذب در زندگي شما را با چشمان خود مشاهده كنند، زودتر به توصيه هاي شما ايمان مي آورند و زودتر تاثير مي پذيرند.

تاثیر بروی دیگران با قانون جذب

شخصيت شما هم در اين مسئله حائز اهميت است. اگر فرد قابل اعتماد و معتبري باشيد، ميزان تاثيرگذاري شما روي افكار و زندگي آنها بيشتر خواهد بود. پس اول سعي كنيد حس نيت خود را به ديگران نشان دهيد. يك سري تكينك هاي اوليه براي تحت تاثير قرار دادن ديگران وجود دارند كه در اينجا به آنها اشاره مي كنيم:

پذيرفتن افكار و باورهادي يگران برای تاثیر بروی دیگران با قانون جذب

شما نبايد هيچ گاه باورها و اعتقادات ديگران را حتي اگر مطمئن باشيد كه غلط هستند، تمسخر كنيد و يا مورد انتقاد تند قرار دهيد. شما براي عوض كردن زندگي ديگران، آن هم به زور اين مقاله را نمي خوانيد. تاثير گذاشتن روي افراد به معني ارائه نسخه بهتري از زندگي در جلوي چشمان ديگران و آزاد گذاشتن آنها در انتخاب آن است.

برای تاثیر بروی دیگران با قانون جذب آنها را با قانون جذب آشنا كنيد

اگر مي خواهيد آنها در جريان اين باشند كه شما از قانون هاي جذب استفاده مي كنيد، ابتدا آنها را با منابعي از قانون جذب آشنا كنيد و يا برايشان درباره قانون جذب و قدرت آن بگوييد. مططمئن باشيد اين كار فايده بسياري دارد. چون آنها با آشنايي با قانون جذب به قدرت و نيروي آنها ايمان مي آورند و در نتيجه بيشتر به توصيه هاي شما اعتماد مي كنند.

به دست آوردن اعتماد

دقت كنيد كه اگر آنها به شما اعتماد نداشته باشند، شما هيچ تاثيري نمي توانيد روي آنها داشته باشيد. براي جلب اعتماد آنها مي توانيد از موفقيت ها و دستاوردهاي تان برايشان بگوييد. و يا حداقل از تلاش هاي تان در استفاده از قانون جذب بگوييد تا متوجه شوند كه گوش دادن به حرف هاي شما برايشان فايده دارد و يا اينكه تصور نكنند كه مورد آزمايش شما قرار گرفته اند.

تاثیر بروی دیگران با قانون جذب به وسیله تغيير باورهاي آنها

ابتدا سعي كنيد افكار و اعتقادات آنها را درك كنيد. اگر باور اشتباهي دارند منشا باور شان را پيدا كنيد. با به كار بردن تكنيك آزمون و خطا آنها را در معرض آزمايش و راستي آزمايي باور غلطشان قرار دهيد تا متوجه اشتباه شان شوند. آنها ابتدا به باورشان شك مي كنند ولي هنوز نبايد به آنها چيزي را ديكته كنيد و يا مجبورشان كنيد كه باورشان را تغيير دهند. شكل گرفتن باورها در انسان يك شبه اتفاق نيفتاده كه يك شبه هم از ذهن شان بروند. هر كاري نياز به زمان خاص خودش دارد. بايد صبور باشيد تا ببينيد چطور رفتار شما به مرور روي آنها تاثير مي گذارد.

تغييرات كوچك

سعي نكنيد ابتدا به دنبال ايجاد تغييرات بزرگ برويد. اين كار ممكن است واكنش هاي غيرمنتظره اي از آنها به همراه داشته باشيد. براي اينكه آنها را براي تغييرات بزرگ آماده كنيد بايد اول سراغ تغييرات كوچك برويد. اين كار مثل تمرين كردن مي ماند. مطمئن باشيد اين روند تاثيرگذاري روي آنها بدون اتفاق منفي يا تجربه بد نخواهد بود. پس سعي كنيد از تجربيات كوچك شروع كنيد و آنها را با قدرت جذب به شكلي عيني و ملموس آشنا كنيد. مطمئن باشيد وقتي نتيجه تلاش هاي كوچك خود را ببنيد، به برداشتن قدم هاي بزرگ تر ترغيب مي شوند.

صداقت و روراستي

سعي كنيد با آنها بي پرده و رو راست باشيد. حتي اگر اشتباهي هم كرديد به آنها بگوييد. صداقت با خود اعتماد به همراه مي آورد. اشتباهات آنها را با لبخند و با صبوري به آنها بگوييد ولي آنها را بخاطر اشتباهات شان سرزنش نكنيد.

تكنيك هایی برای تاثیر بروی دیگران با قانون جذب

اول از همه بايد يادتان باشد كه وقتي شخصي از شما چيزي را در خواست مي كند، مجبور نيستيد كه بدانيد چطور ايجاد خواهد شد و اينكه هر كسي يك انرژي مثبت خالص يا پتانسيل دروني بي نهايت است. از انرژي مثبت خود اين افراد براي تاثير گذاري روي زندگي شان كمك بگيريد. نكته اي كه بايد توجه كنيد اين است كه اين افراد فقط نمي دانند چطور از توانايي ها و استعدادهاي خود در راستاي قانون جذب استفاده كنند و نمي دانند كه چطور به منبع انرژي كيهاني متصل شوند.

در رابطه با تكنيك هايي كه بخواهيد براي تاثير مثبت گذاشتن بر زندگي ديگران از قانون جذب استفاده كنيد بايد بگوييم كه اگر مي خواهيد به كسي كمك كنيد تا حال خوبش را تقويت كند و يا خودش را تحسين كند بهتر است از تكنيك يادداشت استفاده كنيد. يعني ليستي از ويژگي ها و خصوصيات مثبت آنها و همچنين تعداد دفعاتي كه از آنها خاطره شادي به ياد داريد را روي كاغذي برايشان بنويسيد. يا اگر مي خواهيد به آنها در مسير رسيدن به خواسته هاي شان كمك كنيد، ليستي از تجربيات و دفعاتي را برايشان بنويسيد كه تجربيات گذشته اي مشابه به خواسته هاي شان داشته اند تا اعتماد بنفس شان افزايش پيدا كند.

اين كار شما باعث مي شود كه آنها با به ياد آوردن توانايي هاي شان و دوباره ديدن قابليت هاي شان احساس قدرت بيشتري كنند و با نيروي مضاعفي براي رسين به خواسته هاي شان تلاش كنند.

موفقیت شما کلید رهبری شماست

البته يادتان باشد كه هميشه شخصيت، تفكرات و باورهاي خودتان هم بسيار مي تواند تاثير اين تكينك ها را بيشتر كند. چون وقتي شما هم دستاورها و موفقيت هاي مشابهي داشته باشيد، ميزان باورپذيري آنها نسبت به توصيه ها و پيشنهادهاي شما بيشتر هم مي شود. چون آنها شما را به عنواني كسي كه يكبار تجربه موفق در رسيدن به اين نوع خواسته ها داشته ، مي بينند و ميزان يقين و باورشان به نوشته هاي شما افزايش پيدا مي كند. البته اگر خودتان چنين تجربيات مشابهي نداشته باشيد، باز هم اين تكنيك مي تواند به آنها كمك كند چون حداقل پيامدي كه نوشته هاي شما دارد اين است كه به آنها انرژي مثبت مي دهد و آنها را قوي تر مي كند.

فرستادن انرژی بدون اینکه آنها در جریان باشند

روش ديگري كه شما مي توانيد از قانون جذب براي تاثير گذاشتن روي ديگران و زندگي آنها و كمك به تحقق خواسته هاي شان استفاده كنيد اين است كه مستقل از آنها و بدون اينكه در جريان باشند، برايشان انرژي بفرستيد. مثلا برايشان روي كاغذ آرزوهاي بزرگ كنيد و از جهان هستي و كائنات بخواهيد كه در كنار آنها قرار گيرند و به آنها كمك كنند. حتي مي توانيد آنها را هم مستقيما در جريا اين نوشته ها قرار دهيد و برايشان بنويسيد كه با ايمان خودتان به نيروي جذب و از طريق تمركز و نيت تان كنترل انرژي را به دست گرفته ايد و به سمت آنها روانه كرده ايد. اين كار باعث دلگرمي و تقويت روحيه آنها مي شود چون به يك منبع انرژي انساني هم اتكا مي كنند.

سخن آخر

در پايان بايد بگويم كه تاثيرگذاري قانون جذب بر زندگي افراد آنقدر روشن و واضح است كه رقم زدن هر نتيجه اي را آسان مي كند و اين انررژي تاثيرگذار به راحتي به ديگران هم انتقال پيدا مي كند. گاهي وقت ها حتي نياز نيست كه شما كار خاصي براي تاثير گذاري روي ديگران بكنيد، همين كه خودتان از انرژي جذب براي رسيدن به خواسته ها، روياها و كسب موفقيت استفاده كنيد، به طور ناخودآگاه روي ذهن و فكر آنها تاثير گذار خواهيد بود.

4.1/5 - (33 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

17 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
17
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx