روز بیست و چهارم شکرگزاری

7 comments
10 Min Read

روز بیست و چهارم شکرگزاری

استفاده از نیروی قدرشناسی برای کمک به دیگران (قانون جذب)

 با سری مقالات شکرگزاری پرورش افکار در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید با روز بیست و چهارم معجزه شکرگزاری.

آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که قدرتی داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید به تمام کسانی که دوستشان دارید کمک کنید؟! پس تمرین امروز به شما اختصاص دارد تا با آن یاد بگیرید چگونه از زندگی خود سود ببرید و به دیگران یاری برسانید.

زمانی که قصد داشته باشید به دیگران یاری برسانید بدون شک نیروی ارزشمندی در وجودتان دارید و اگر این کار را با نیروی خارق العاده شکرگزاری و قانون جذب همراه کنید، به راستی می توانید به نیروی فوق تصوری دست پیدا کنید که به شما کمک می کند تا به افرادی که دوست دارید یاری برسانید.

بر اساس قانون جذب نیروی هرکس به سمتی می رود که توجهش به آن معطوف باشد، به همین خاطر وقتی شما انرژی شکرگزاری خود را به سمت نیازهای کسی روانه کنید، آن جا دقیقا همان جایی است که نیرو و انرژی شما می رود. شکرگزاری و قدرشناس بودن یک انرژی غیرقابل دیدن است ولی در عین حال یک منبع واقعی است و زمانی که با انرژی آرزوهای شما در هم آمیخته شود، بر اساس قانون جذب مانند این است که به نیروی خارق العاده ای دست پیدا کرده اید.

هنگام گرفتاری چگونه با شکرگزاری می توانیم به دیگران کمک کنیم

هنگام گرفتاری چگونه با شکرگزاری می توانیم به دیگران کمک کنیم

اگر یکی از نزدیکان، دوستان یا اعضای خانواده تان درگیر یک بیماری شود و به مشکلات مالی بر بخورد، یا این که با کسی به اختلاف بخورد و به خاطر به هم خوردن رابطه شان دچار عذاب شود، و یا این که به خاطر مشکلی به شدت اعتماد به نفس خود را از دست داده باشد، یا این که به خاطر گرفتار شدن در مشکلات روانی در زندگی اش احساس آزادی نداشته باشد؛ باز هم می توانید با استفاده از نیروی قدرتمند شکرگزاری و قانون جذب برای به دست آوردن سلامتی، شادی، ثروت و … به آن ها کمک شایانی کنید.

به منظور این که بتوانید از نیروی شگفت انگیز قدرشناسی برای سلامتی فرد دیگری استفاده کنید و شرایط او را به طریق مثبتی تغییر دهید، باید تصور کنید که فرد موردنظر شفا پیدا کرده است و اکنون که خبر سلامتی او را شنیده اید، از این بابت بسیار سپاسگزار هستید، و به خاطر این موضوع از صمیم قلب خوشحال و شادمان شده اید، سپس واکنش خود را به دقت مورد بررسی قرار دهید. اگر همین الان و در این موقعیت شما از شنیدن خبر سلامتی آن فرد بسیار شاد هستید و در قلب خود احساس قدردانی می کنید، می توانید این احساس شکرگزاری را به قدر کافی قدرتمند و خالص بدانید.

اگر قصد دارید با استفاده از نیروی فوق العاده ی شکرگزاری و قانون جذب به یکی از نزدیکان خود درباره ی پول و ثروتش کمک کنید، همان کاری را که در بالا توضیح دادیم برای جذب ثروتی که دوستتان اکنون به آن نیازمند است انجام دهید. کافی است تصور کنید اکنون وضعیت مالی اش بهبود پیدا کرده و مشکلاتش به طور کامل حل شده است و به خاطر این شرایط با تمام وجود شاد و سپاسگزار هستید که این خبر خوب و باورنکردنی را دریافت کرده اید.

اگر کسی را می شناسید و می دانید که در سختی و مشقت فراوانی زندگی می کند، اما دقیقا نمی دانید مشکلات او چیست و به چه چیزهایی نیاز دارد، باز هم می توانید از همین تمرین استفاده کنید و نیروی عظیم شکرگزاری و قانون جذب را به سمت او بفرستید و برای سلامتی، شادی، ثروت و تندرستی او بسیار قدردان و شکرگزار باشید.

تمرین شکرگزاری برای کمک به دیگران

تمرین شکرگزاری برای کمک به دیگران

امروز سه نفر را انتخاب نمایید که به آن ها بسیار اهمیت می دهید و آن ها هم درگیر برخی مسائل و مشکلاتی از قبیل ثروت، سلامتی یا شادمانی و یا هر سه مورد با هم هستند. اگر از آن ها عکسی دارید، لازم است عکس هریک از آن ها را برداشته و در زمان انجام این تمرین روبه روی خودتان قرار دهید.

فرد اول را انتخاب کنید و عکس او را دستتان بگیرید، سپس برای حدودا یک دقیقه خودتان را در شرایطی تصور کنید که به شما خبر داده شده که این شخص به خواسته ی خود رسیده است، بعد خودتان را در شرایطی فرض کنید که این خبر خوش به شما داده شده است. این تجسم خیلی راحت تر از آن است که فرض کنید فرد بیمار بهبودی پیدا کرده یا این که مشکلات مالی اش برطرف شده، و اگر اکنون خودتان را در این تصویرسازی دخیل بدانید سبب می شود که احساس شکرگزاری و هیجان بیشتری داشته باشید.

حال چشمان خود را باز کنید و در حالتی که هنوز هم عکس آن فرد را در دستتان گرفته اید، سه مرتبه به آرامی برای سلامتی، شادی، ثروت و هر چیز دیگری که نیاز دارد و حال تصور می کنید که به تمام آن ها دست یافته، کلمه ی سپاسگزارم را بر زبان آورید و بگویید: سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم برای سلامتی، شادی و ثروتمندی (نام فرد موردنظر را به زبان آورید)

زمانی که قدرشناسی برای یک نفر را به پایان بردید، می توانید به سراغ نفر بعدی بروید و تمام این مراحل را برای او هم تکرار نمایید، تا این که تمرین خود را با فرستادن سلامتی، شادی و ثروت به سمت آن ها تمام کنید.

شما همچنین قادر خواهید بود این تمرین فوق العاده قدرتمند را در زمان عبور از خیابان ها و یا هنگام مواجه شدن با کسی که به مشکلاتی از نظر سلامتی، مالی یا شادی درگیر است، اجرا کنید. برای این کار می توانید تصور کنید که یک نیروی فوق العاده دارید و در حالی که از صمیم قلب احساس شکرگزاری می کنید، نیروی قدرت را در ذهنتان به کار ببندید و سلامتی، شادی و ثروت را به سمت آن فرد روانه کنید.

نتایج شکرگزاری برای کمک به دیگران

به کارگیری نیروی شکرگزاری و قانون جذب برای کمک به افراد دیگر مخصوصا در مورد سلامتی، شادی و ثروت، تنها کار بزرگی است که قادر هستید برای آن ها انجام دهید و وجه دیگر این تمرین شگفت انگیز این است که زمانی با شور و شوق و هیجان زیاد برای دیگران طلب سلامتی، شادی و ثروت داشته باشید، مطمئنا بازتاب قدرتمند آن به سمت زندگی خودتان نیز خواهد آمد.

خلاصه تمرین روز بیست و چهارم شکرگزاری

تمرین روز بیست و چهارم شکرگزاری

استفاده از نیروی قدرشناسی برای کمک به دیگران

۱ – موهبت ها ی خود را بشمارید. ابتدا لیستی تهیه کنید و بنویسید که چرا برای داشتن آن ها سپاسگزار هستید. لیست را دوباره بخوانید و در پایان هر کدام، واژه ی سپاس گزارم را بگویید و تا جایی که می توانید برای داشتن موهبت هایی که دارید، احساس قدرشناسی داشته باشید.

۲ – سه نفر را انتخاب کنید که برای آنها اهمیت قائل هستید یا دوست دارید با سلامتی یا پول و ثروت بیشتر به یکی از آن ها یا به هر سه نفرشان کمک کنید.

۳ – اگر در دسترس هستند عکس هر سه نفر را بگیرید و وقتی با نیروی شگفت انگیز خود کار می کنید، یک به یک عکس هر کدامشان را مقابل خود قرار دهید.

۴ – حال عکس آن ها را به ترتیب بردارید و در دستتان بگیرید. سپس چشمانتان را ببندید و برای حداقل یک دقیقه فرض کنید سلامتی، ثروت و یا شادی آن فرد بازگشته است و اکنون این خبر به شما رسیده است.

۵ – چشمان خود را باز کنید و در حالی که هنوز هم عکس آن فرد را در دست دارید، این کلمات را تکرار کنید: برای سلامتی شادی و یا ثروت آن شخص سپاس گزارم، سپاس گذارم، سپاس گذارم

۶ – وقتی این کار را برای یک نفر انجام دادید به سراغ نفر بعدی بروید و تمام مراحل قبلی را برای دو نفر بعدی هم تکرار کنید تا زمانی که تمرین برای هر سه نفر به پایان برسد.

۷ – قبل از آن که بخوابید افکار خود را متمرکز کنید و واژه ی سپاس گزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز افتاده است استفاده کنید.

۳.۶/۵ - (۲۱ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

7 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
7
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx