آیا آرزو های بزرگ خوب هستند؟

یک نظر اضافه کنید
11 دقیقه مطالعه

همه چیز با آرزو ها شروع می شود. هر چند مزایایی در زندگی افراد عادی وجود دارد، هیچ چیز جای آرزوهای بزرگ را نمی گیرد. داشتن تصویری از زندگی ای که باید داشته باشید، حتی اگر در حال حاضر آن را ندارید می تواند نشان دهنده آرزوهای بزرگ و رویا پردازی شما باشد. رویا پرداز بودن به این معنا نیست که شما در ابرها سیر می کنید، بلکه به این معناست که شما هدفی را برای زندگی خود مشخص کرده اید و در صدد دست یابی به آن هدف هستید.

افرادی که آرزوهای بزرگ دارند معمولا به آرزوهایشان می رسند زیرا ذهنشان در راه درست قرار می گیرد. باید با این دید به زندگی نگاه کرد که به دست آوردن هرچیز ممکن است. اگر می توانید به آرزوهای بزرگ خود دست پیدا کنید، چرا به دنبال آن ها نروید؟ چرا به آرزوهای کوچک بسنده کنید؟ به تعدادی از دلایل که کمک می کنند به آرزوهای بزرگ باور داشته باشیم نگاهی می اندازیم.

افکار واقعی می شوند، هر چیز که در جستن آنی آنی!

رویا پرداز ها گروه های خاصی از جامعه را تشکیل می دهند. آن ها این قابلیت را دارند که هرچیز را عمیقا تصور کنند به طوری که تقریبا آن را جلوی چشم خود ببینند. این توانایی بسیار کار آمد است به این دلیل که هرچیز که در جستن آنی آنی! قطعا این ضرب المثل را قبلا شنیده اید. اما دلیل قدرت این ضرب المثل این است که هر فردی که در طول تاریخ توانسته نتایج رضایت بخشی را به دست بیاورد توانایی رویا پردازی را قبل از اینکه آرزویش به واقعیت تبدیل شود داشته است. هر فردی که کار قابل توجهی را انجام داده باشد به این قضیه اعتراف می کند که قبل از هر واقعیتی، رویا و آرزویی وجود داشته است.

افکار واقعی می شوند. هیچ سخنی نمی تواند بیشتر از این حقیقت داشته باشد. اگر رویا پرداز هستید، رویا ها و آرزو های بزرگی داشته باشید و آن ها را مثل روز روشن مشخص کنید. با جزئیات آرزوهایتان را یادداشت کنید و اجازه ندهید بخاطر بزرگی آرزوهایتان اطرافیانتان شما را مایوس کنند. آرزوهای شما باید به قدری بزرگ باشند که شما را تا سرحد مرگ بترسانند! آن وقت است که متوجه می شوید به دنبال چیزی هستید که ارزشش را دارد.

تمرکز شما جلب می شود و متوجه چیزهای مختلف می شوید.

دو نفر را در یک مهمانی تصور کنید. نفر اول هنگامی وارد مهمانی می شود که افرادی در گوشه جمع مشغول مشاجره و دعوا هستند. او می گوید مهمانی بد بود چرا که تمام چیزی که او در مهمانی دیده بود دعوا کردن افراد است. نفر بعدی به همان مهمانی می رود، می رقصد، می خندد، دوستان جدیدی پیدا می کند و وقتی به خانه برمی گردد به همه می گوید که یکی از بهترین شب های عمرش بوده است.

چه چیزی این دو فرد را از هم متفاوت می سازد؟

تمرکز، تمرکز همه چیز است. روی هر چیزی که تمرکز کنید بیشتر از آن برخوردار می شوید. مهم نیست راجع به چه چیزی در زندگی حرف می زنیم، اگر روی آن تمرکز کنید مقدار بیشتری از آن را خواهید داشت. وقتی که رانندگان حرفه ای در باره لحظات بحرانی آموزش داده می شوند، شدیدا به آن ها گوشزد می شود که چشمانشان و مغزشان باید به کجا متمرکز شود چرا که اتوموبیل به آن سمت خواهد رفت. اگر از کنترل خارج شوند و روی دیوار تمرکز کنند و از برخورد با آن بترسند درحالی که نگران، ناراحت و پریشان هستند، به دیوار برخورد می کنند. چرا؟ چون روی آن تمرکز کرده اند.

در موردی مشابه، افرادی که آرزوهای بزرگ دارند روی آن آرزوها تمرکز می کنند. آن ها با آرزوهایشان زندگی می کنند و تک تکشان را در زندگی روزمره خود حس می کنند. آن ها تصوراتی نزدیک به واقعیت از به ثمر نشستن آرزوهایشان دارند. و اگر این افراد تسلیم نشوند، آرزوهایشان واقعی می شوند چرا که روی آن ها تمرکز کرده اند. آن ها حتی در مواقع سختی که به نظر می رسد همه چیز در حال خراب شدن است  به سمت آرزوهایشان رفته اند.

البته چیز های اررشمند هیچ وقت آسان به دست نمی آیند، اما تمرکز نکته کلیدی ای است که به رویاپردازان بزرگ کمک می کند توانایی دست یابی به آرزوهایشان را داشته باشند. حتی با وجود اطرافیانی که مانع می شوند و انرژی منفی بروز می دهند، افراد با آرزوهای بزرگ باز هم رو به جلو حرکت می کنند.  افراد منفی نگر همیشه وجود دارند. این آرزوهای بزرگ رویا پردازان است که به آن ها کمک می کند از ترس شکست و موانع سر راه عبور کنند.

ناگهان زندگی شما در جهت درست حرکت می کند.

ناخوداگاه ما به طور خارق العاده ای قوی است. حتی بیشتر از آنچه که ما قادر بودیم با علم نشان دهیم. در واقع ما در اوایل راه پرده برداری از سطح فهم خود از چیز هایی مثل مغز،ذهن و نقش آن ها در ناخودگاه خود هستیم. اما جدای بحث عظمت چیز ها فرای فهم ما، یک چیز مشخص است: ذهن به طور معجزه آسایی قدرتمند است.

هنگامی که رویا پردازی می کنید، درگیر ایده هایی می شوید که در ذهن خوداگاه شما وجود دارند اما راه خود را به ذهن ناخوداگاه نیز باز می کنند. ذهن ناخوداگاه روزانه حدود ۶۰۰۰۰ فکر را پردازش می کند که مقدار بسیار زیادی است. این فکر ها تمام لحظات و حرکات شما در زندگی را کنترل می کنند. هر چه به آن فکر می کنید احساس شما را پرورش می دهد و هرچه حس می کنید رفتار شما را پرورش می دهد و رفتار شما تجربیات زندگی شما پرورش می دهد و تجربیات شما ارزش ها و باور های شما را می پروراند. پس آن افکار، که مقدار زیادی از آن ها در سطح ناخوداگاه ذهن شما اتفاق می افتد، اثر بزرگی روی زندگی شما دارند.

دنبال کردن رویاهایتان شما را به خود درونی تان وصل می کند.

اگر می خواهید از عمق وجودتان احساس شادمانی کنید، باید آرزوهای بزرگی داشته باشید. آرزوهای بزرگ می تواند تا عمق وجود شما را ارضا کند چرا که به دنبال هدف حقیقی خود در زندگی رفته اید. این نکته می تواند بزرگ ترین دلیلی باشد که به آرزوهای کوچک بسنده نکنید.

آرزوهای بزرگ و قانون جذب

چون حق انتخاب دارید.

باید آرزوهای بزرگی داشته باشید چون در این صورت حق انتخاب دارید. البته ممکن است هدف یا آرزویی داشته باشید که دست یابی به آن سخت است. ممکن است با شکست مواجه شوید و این به مراتب ترسناک است. تعداد زیادی از افراد در راهی رفته اند که تصمیم به تلاش نکردن برای ارزوهای خود گرفته اند. لازم نیست شما هم یکی از آن ها باشید. شما می توانید انتخاب کنید که به دنبال بزرگترین آروهایتان بروید.

آرزوهایتان به واقعیت تبدیل می شوند.

 رویاهای شما قرار نیست برای همیشه رویا باقی بمانند؛ آن ها امکان واقعی شدن را دارند. اگر آرزوهای بزرگ دارید، به آن ها دست پیدا خواهید کرد. باور قوی به خودتان همراه با آن آرزوهاست که شما را موفق می سازد. به رویاهای کوچک بسنده نکنید وقتی می توانید به آرزوهای بزرگتری دست پیدا کنید.

به چیز های بیشتری دست پیدا می کنید.

وقتی آرزوهای بزرگی دارید، به چیز های بزرگی دست پیدا می کنید. حتی ممکن است در نهایت به چیزهایی برسید که حتی فکرش را هم نمی کردید. برای مثال شما ممکن است سر دوراهی قرار بگیرید که آیا شغلی در یک حوزه خاص پیدا کنید یا تجارتی جدید را در همان حوزه راه اندازی کنید. شغل یک گزینه امن با میزان حقوقی محدود است. تجارت جدید آن “آرزوی بزرگ” است که می تواند چه در مورد حقوق و چه دیگر موارد رضایت بخش باشد. شما از لحاظ شخصی رضایمتمند می شوید و برای تلاش زیادتان چیز های بیشتری را نیز به دست می آورید.

نتیجه

انسان با آرزو و رویا زنده است. تمامی دست آوردهای افراد موفق در زمینه های مختلف از یک آرزو یا یک رویا شروع شده اند. آرزوی های بزرگ عمق وجود ما را ارضا می کنند و ما را به تلاش و تکاپو وا می دارند. با رویا پرداری طرز تفکر ما در راه درست خود قرار می گیرد، چرا که رویا ها دست یافتنی هستند. با فکر کردن به آرزو هایمان آن ها را برای خودمان واقعی می کنیم. با داشتن آرزوهای بزرگ فرصت ها و انتخاب های بیکران را پیش روی خود قرار می دهیم.

از آرزوهای بزرگ نترسید چرا که تمرکز شما را قوی تر می کنند. به شما کمک می کنند تا طرز فکر خود را اصلاح کنید و به جای عقب نشینی، پیش روی کنید. انرژی های منفی اطراف خود را ندیده بگیرید. افراد بازدارنده و موانع همیشه سر راه شما هستند. آرزوهای بزرگ داشته باشید و از دنبال کردن آن ها نترسید. آرزوهای بزرگ دلیل تغییر دنیا و بهتر شدن آن است. به این دلیل است که اختراعات، درمان بیماری ها و خیلی چیزهای خارق العاده دیگر در این جهان وجود دارند. آرزوهای بزرگ به شما این فرصت را می دهد تا یادگاری از خود در این دنیا باقی بگذارید.

3.2/5 - (5 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx