مهربانی با دیگران آیا حد و حدودی دارد یا می‌توان همیشه مهربان بود ؟

نظرات 2
12 دقیقه مطالعه

مهربانی از جمله خصلت ها و خصوصیات مثبت انسان است. اکثریت ادیان به ویژه دین مقدس اسلام به مهربانی و مهر ورزیدن با دیگران توصیه ها و سفارش های زیادی کرده است. ولی با این حال، برای بسیاری از افراد این سوال مطرح است که تا چه حد باید با دیگران مهربان بود. برای این حد و حدود مهربان بودن با دیگران را بدانیم. همراه ما باشید.

مهربانی

مهربان بودن فضیلتی است که بسیار از مردم آن را دوست دارند. خداوند متعال مهربان بودن و مهربانی را در وجود همه انسان ها قرار داده است. انسان در برخوردار با دیگران و همنوعان خود بهتر است، مهربان باشد و با مهربانی با آنها برخورد و رفتار نماید. همه ادیان الهی در برخورد با انسان های دیگر مردم را به مهربانی و مهر ورزیدن توصیه کرده اند. به ویژه دین اسلام توصیه ها و سفارش های بسیاری در مورد مهربانی دارد. مهربانی با دیگران فضلیتی است که هر کسی آن را ندارد.

بسیاری از انسان ها در برخورد با دیگران تند خو و خشن هستند. در حالی، که بهترین رفتار مهربانی و مهربان بودن است. مهربان بودن و مهربانی بخشی از وجود هر انسانی است. مهربانی ریشه های عمیقی در درون انسان دارد و بسیاری از انسان ها ذاتا مهربان هستند. ولی با این حال، مهربان بودن و مهربانی کردن به دیگران نیازمند تمرین و ممارست است. با این حال، میزان و حد و حصر مهربان بودن برای بسیاری از افراد جای سوال دارد. به چه میزان باید با دیگران مهربان بود و مهربانی کرد.

حد و حدود مهربانی با دیگران

مهربانی اگر چه بسیار خوب است. مهربان بودن از جمله خصوصیات و خصلت های مثبت انسان است و بسیاری از ادیان توصیه و سفارش های زیادی در مورد آن داشته اند. ولی با این حال باید در نظر داشت، که مهربانی و مهربان بودن مانند بسیاری از خصلت ها رفتاری انسان دارای حدود و حدی است. اگر مهربان با دیگران از حد و حدود خود بگذرد. در این صورت می تواند برداشت های سوء و نامناسبی را به وجود آورد. بنابراین در مهربان بودن با دیگران هم باید، حد و حدود مهربانی را مد نظر داشت.

از بین رفتن ارزش و احترام

در مهربانی کردن و مهر ورزیدن به دیگران باید حد و حدود مهربانی را بدانیم و آن را رعایت کنیم. مهربانی کردن بیش از حد برای افرادی که شایستگی و لیاقت کافی را ندارند می توان سبب ایجاد برداشت های نادرست شود. مهربانی بیش از حد به افراد ناشایست موجب می شود، که ارزش و احترام فردی که مهربانی می کند از بین برود. در نتیجه مهربانی بیش از حد سبب شکسته شدن بهت و حرمت فردی که مهربانی می کند، می شود. بنابراین در مهربانی کردن هم مانند کارهای دیگر باید، اعتدال و میانه روی را رعایت کرد. اعتدال و میانه روی همان طور که در هر کاری مناسب و ضروری است در مهربانی کردن هم لازم و ضروری می باشد.

در نظر گرفتن ارزش ها

از دیگر معیارهایی که حد و حدود مهربانی را نشان می دهد، در نظر گرفتن ارزش ها است. در مهر ورزیدن به دیگران باید ارزش ها را در نظر گرفت. اگر چه مهربانی کردن به همه افراد، اعم از زن و مرد، کودک و پیر توصیه و تاکید شده است. ولی باید در مهربانی کردن بر اساس زن و مرد بودن و یا کودک و بزرگ سال بودن ارزش ها را مد نظر گرفت. مهربانی کردن به همه افراد به یک صورت و یک طریق می تواند سبب ایجاد برداشت های اشتباه و سوء شود. بنابراین در مهربانی کردن به یک کودک باید، ارزش های متناسب با سن و سال و موقعیت کودک در نظر گرفته شود. مهربانی کردن به یک صورت برای همه افراد اشتباه است و باید بر اساس شایستگی ها و موقعیت افراد به آنها مهربانی نمود.

مهربانی بر اساس عقل و منطق

انسان در همه کارها و امورات خود باید عقل و منطق را در نظر داشته باشد. در مهربانی کردن هم باید از عقل استفاده نمود. عقل و منطق باید بر مهربانی کردن انسان حاکم باشد. معیارها و حد و حدود مهربانی را باید عقل انسان تعیین نماید. بنابراین عقل می تواند به انسان نشان دهند که در چه مواقعی باید مهربانی کند و در چه مواقعی از مهربانی کردن دست بردارد. بر اساس عقل است که انسان تشخیص می دهد، در کدام موقعیت چه رفتاری را از خود نشان دهد. مهربانی کردن بر اساس عقل و منطق می تواند تنها سبب نتیجه بخشیدن مهربانی و رسیدن به هدف گردد. مگر نه مهربانی از صورتی ناآگاهی و بی دلیل نه تنها نتیجه مثبتی ندارد، بلکه می تواند سبب ایجاد نتایج منفی نیز شود.

توجه به حریم خصوصی

از دیگر معیارها و حد و حدودهایی که مهربانی کردن دارد، توجه به حریم خصوصی است. در مهربانی کردن باید به حریم خصوصی افراد احترام گذاشت. در مهربان بودن و مهربانی کردن نباید، هیچ وقت به خود و دیگری اجازه داد، که وارد زندگی و حریم خصوصی افراد شود. حریم خصوصی، حریمی است که باید در مورد آن بسیار محتاط بودن و به آن احترام گذاشت. بنابراین با مهربانی کردن به دیگران اجازه وارد شدن به حریم خصوصی خود را به آنها ندهید. همیشه برای مهربانی خود حدودی قائل شوید و از این که افراد از مهربانی شما سوء استفاده کنند و وارد حریم خصوصی شما شوند، خودداری کنید. همچنین با مهربانی کردن وارد حریم خصوصی دیگران نشوید. سعی کنید مهربانی را تا جایی ادامه دهید، که به حریم خصوصی افراد لطمه ای وارد نشود.

تفاوت میان مهربانی و ترحم

در مهربانی کردن و مهر ورزیدن به دیگران باید میان ترحم کردن و مهربانی کردن تفاوت گذاشت. در بسیاری از مواقع برخی از مردم میان مهربانی و ترحم تفاوتی نمی گذارند. در حالی که باید میان این دو فرق گذاشت. مهربانی کردن از روی دوست داشتن است. در حالی که ترحم کردن معمولا از روی دلسوزی است. بنابراین میان این دو تفاوت های بسیاری وجود ندارد. نباید ترحم را با مهربانی اشتباه کرد. از این رو، بسیاری از افراد از این که مورد ترحم کسی قرار بگیرند، خوششان نمی آید.

در حالی که از مهربانی اکثریت افراد استقبال می کنند و بسیاری آن را دوست ندارد. اما از ترحم کسی استقبال نمی کند. از این رو، میان ترحم و مهربانی تفاوت های زیادی وجود دارد، که باید این دو را از هم تفکیک و تشخیص داد. در غیر این صورت مهربانی از روی ترحم نتایج نادرست و بر عکسی به دنبال خواهد داشت.

مهربانی با دیگران

افراط و تفریط ممنوع

همیشه در هر کاری توصیه شده است، که اعتدال و میانه روی رعایت شود. اعتدال و میانه روی از جمله توصیه های اکید دین اسلام نیز است. از این رو، در هر کاری باید اعتدال و میانه روی را مد نظر داشت. در مهربانی با دیگران هم همیشه باید بر اساس اعتدال و میانه روی عمل نمود. مهربانی که در آن افراط شود و مهربانی بیش از حد گردد در این صورت نشان دهنده، سبکی و به نوعی ساده لوح بودن طرف است. همچنین اگر در مهربانی کردن تفریط شود، شخص به عنوان فردی خشن و بی احساس جلوه گر می شود، که دیگران دوست ندارد، با او در ارتباط باشند و با آنها معاشرت کنند.

در حالی که مهربانی بر اساس اعتدال و میانه روی می تواند روابط اجتماعی انسان با دیگران را شکل ببخشد و بر این اساس افراد بتوانند با دیگران رابطه خوب و انسان دوستانه ای را داشته باشند. بنابراین در مهربانی کردن و مهر روزیدن به دیگران باید تا حد امکان اعتدال و میانه روی را مد نظر داشت.

تا چه حد می توان با دیگران مهربان بود؟

اگر به دنبال یافتن پاسخ این سوال، هستید. در این صورت باید، بدانید که مهربانی دارای حد و حدودی است. مهربانی در صورت خوب و مفید است که بر صراط اعتدال باشد. افراط و تفریط در هر چیزی حتی در مهربانی می تواند مشکل زا باشد و سبب ایجاد مشکلاتی برای افراد گردد. بنابراین در مهربانی کردن و مهر ورزیدن باید همیشه حد و حدود مهربانی را مد نظر داشت و از افراط و تفریط در مورد مهربانی کردن با افراد و شخصیت های مختلف پرهیز نمود. برای مهربانی کردن حد و حدود را برای خود مشخص کنید و بر اساس آن عمل نماید. مهربانی کردن بیش از حد موجب از بین رفتن ارزش ها و سبک شمرده شدن فردی که مهربانی می کند می گردد. حتی در برخی مواقع مهربانی بیش از حد و زیاد موجب می شود، که دیگران فکرها و برداشت های نادرست داشته باشند.

تا جایی باید به دیگران خوبی و مهربانی کرد، که این مهربانی و خوبی به شخصیت انسان لطمه وارد کند. از مهربانی کردن های بی جا و بی مورد و مهربانی کردن های غیر منطقی و به دور از عقل باید خودداری کرد. مهربانی نمودن بدون این که در مورد میزان، چرایی و علت آن تحقیق و بررسی کرد، مهربانی مشکل ساز می شود. همچنین باید میان مهربانی و ترحم کردن تفکیک گذاشت. بسیاری از مردم ترحم را با مهربانی یکی می کنند. مهربانی کردن از روی عشق و علاقه است. در حالی که ترحم کردن از روی دلسوزی است. بنابراین از این که ترحم را با مهربانی اشتباه بگیرید، پرهیز نماید. ترحم در بسیاری از مواقع سبب ایجاد سوء ظن و بد دلی در افراد می شود و نتایج خوبی به دنبال ندارد.

جمع بندی

مهربانی کردن اگر چه یکی از ویژگی ها و خصلت های نیکوی هر انسانی است. ولی با این حال، مهربانی کردن هم باید بر اساس اعتدال و میانه روی باشد. چرا که افراط و تفریط در هر کاری از جمله مهربانی می تواند مشکلات و دردسرهای زیادی به دنبال داشته باشد. بنابراین در مهربانی کردن با دیگران حد و حدود آن را رعایت کنید و از اعتدال خارج نشوید.

4.3/5 - (35 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

2 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
2
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx