چگونه اشتباهات خود در زندگی را بپذیریم و اشتباهات خود را ببخشیم.

5 comments
12 Min Read

همه ما در طول زندگی خود اشتباهاتی را انجام می دهیم. برخی از اشتباهات ساده و سبک هستند. اما برخی دیگر از اشتباهات وجود دارند، که سنگین هستند و تبعات زیادی بر روی زندگی انسان می گذارند. از این رو، برای بسیاری از ما که اشتباهات سنگین و گاه غیر قابل جبران ناپذیری را در زندگی مرتکب می شویم و نمی توانیم خودمان را بابت این اشتباه و گناه ببخشیم. این احساس اشتباه و گناه گاهی تا آخر عمر روح روان انسان را مثل خوره می خورد و انسان را اذیت می کند. بنابراین در بسیاری از مواقع لازم است پذیرش اشتباهات خود را داشته باشیم و خود را ببخشیم. ولی بخشیدن خود برای هر کسی راحت نیست و می تواند بسیار دشوار و سخت باشد.

پذیرش اشتباهات خود

از قدیم الایام گفته اند که انسان جایز الخطا است. بنابراین هیچ فردی به جزء ائمه و معصومین (ع) به دور از اشتباه و خطا نمی باشد. بنابراین همه ما در زندگی خود اشتباهات زیادی را مرتکب می شویم. اشتباهاتی که بر روی زندگی ما و اطرافیان و حتی دیگران تاثیر می گذارد. برخی از اشتباهات ممکن است، تاثیرات زیادی بر روی زندگی ما نگذارند و یا تاثیرات آن ها کوتاه مدت باشد و بعد از مدتی اثرات آنها از بین برود.

در حالی که گاهی برخی از اشتباهات پی آمدهای سنگینی دارند و نه تنها بر روی زندگی فرد، بلکه بر روی زندگی اطرافیان و دیگران هم تاثیر منفی می گذارند. اینجاست که بسیاری از ما دچار عذاب وجدان می شویم و نمی توانیم خود را ببخشیم. چرا که پذیرفتن اشتباه و بخشیدن خود بسیار دشوار است و کمتر کسی است، که این مهارت و توانایی را داشته باشد. بنابراین پذیرفتن اشتباه و بخشیدن خود بسیار مهم و ضروری است.

چرا که نیاز است، انسان خود را ببخشد تا بتواند به زندگی ادامه دهد. اشتباهی که انجام شده است، به هر حال ناخواسته و از روی بی احتیاطی بوده است. همچنین این اشتباه نتابج و تاثیرات خود را به دنبال داشته و بر روی زندگی انسان اثرات نامطلوبی گذاشته است. در حالی که نبخشیدن خود نه تنها اثری بر روی حل شدن مشکل و کم کردن اثرات و پی آمدهای اشتباه ندارد. بلکه در برخی مواقع عذاب وجدان و ناراحتی های ناشی از اشتباه می تواند اثرات و پی آمدهای ناگوار اشتباه را تشدید نماید. از این رو، لازم است، انسان به هر دلیلی که مرتکب اشتباه می شود، خود را ببخشد و سعی کند به زندگی عادی و طبیعی خود باز گردد. اما پذیرش اشتباهات خود واقعا سخت است.

اولین قدم پذیرش اشتباهات خود

اولین مرحله و قدم در پذیرش اشتباهات خود پذیرفتن آن است. در درجه اول ما باید اشتباهات خود را بپذیریم و آن را به گردن بگیریم. گاهی بسیاری از ما با وجود این که می دانیم، اشتباه کردیم و دچار خطا شدیم. ولی با این حال، از پذیرفتن اشتباه خود به علل و دلایل مختلف طفره می رویم. در حالی که اگر اشتباهات خود را بپذیریم و پی آمدها و عواقب ناشی از آن را بر عهده بگیریم در این صورت بهتر می توانیم اشتباهات خود را ببخشیم.

بر عهده گرفتن و پذیرفتن اشتباه شاید در نگاه اول ساده و راحت باشد. اما بسیاری از ما به علل و دلایل مختلف دوست نداریم اشتباهات خود را در زندگی بپذیریم. چرا که پذیرفتن اشتباه برای بسیاری از ما سخت و دشوار است. پذیرفتن اشتباه برای بسیاری از ما نشان دهند ضعف و سستی است. از این رو، ما دوست نداریم در بین مردم ضعیف دیده شویم. بنابراین از پذیرفتن اشتباهات خود تفره می رویم. در حالی که بهتر است هز کسی دیگر می دانیم که اشتباه کرده ایم و از اشتباه خود اذیت می شوید.

از این رو، بهتر استف وقتی دچار اشتباه می شویم، اشتباه خود را بپذیریم و سعی کنیم به آن اعتراف نمایم. با پذیرش اشتباهات خود می توانیم، نقاط ضعف خود را بهتر بشناسیم و در صدد بر طرف کردن آن باشیم. کسی که اشتباهات خود را نمی پذیرید، هیچ وقت در صدد اصلاح و از بین بردن نقاط ضعف خود هم بر نمی آید. بنابراین پذیرفتن اشتباه نه تنها برای بخشیدن خودمان خوب است. بلکه برای پیشرفت و رشد فردی انسان هم ضروری و مفید است.

بخشیدن اشتباهات خود

بخشیدن اشتباهات خود تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی انسان می گذارد. تنها با بخشیدن اشتباهات خود است، که می تواند به جبران آنها پرداخت. اما بخشیدن اشتباهات کار آسانی نیست و برای بسیاری از افراد دشوار است. از این رو، مهارت بخشیدن اشتباه مهارتی است، که تنها برخی از افراد آن را دارند. برای بخشیدن اشتباهات خود می توانید از ترفندها و روش های زیر استفاده کنید.

صحبت کردن با دیگران یکی از تکنیک های پذیرش اشتباهات خود

یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن اشتباهات خود را بخشید صحبت کردن با دیگران است. صحبت کردن با دیگران برای تخلیه روحی و روانی افراد بسیار مفید و موثر است. با صحبت کردن با دیگران می توان تا حدود از عذاب وجدان ناشی از اشتباه خود رهایی یافت. برای این منظور بهتر است افراد مطمئن و امانت داری را انتخاب کرد. صحبت کردن با افرادی که مورد اعتماد ما هستند می تواند در بخشیدن گناهان ما بسیار اثر گذار باشد.

یافتن علل و دلایل چرایی اشتباه خود

از دیگر راه هایی که می توان بر اساس آن خود را بخشید و از اشتباهات خود گذشت کرد، بررسی و یافتن علل و دلایل چرایی اشتباه خود است. باید به بررسی علل و دلایل اشتباه پرداخت و چرایی مرتکعب شدن آن را بررسی کرد. تنها در این صورت است، که می توان اشتباهات خود را بخشید و از خود گذشت کرد.

پذیرش اشتباهات خود

پذیرفتن اشتباه خود کاری بسیار شجاعانه است. بسیاری از افراد که به هر دلیلی دچار اشتباه و خطا می شوند، جرات و توان پذیرفتن اشتباه خود را ندارند. این افراد سعی می کنند، تقصیر و گناه را به گردن دیگری بیندازند. در حالی که بهتر است، انسان اشتباه و خطای خود را بپذیرد و تلاش نماید، که آن را جبران کند. تنها در این صورت است، که می تواند اشتباهات خود را ببخشد. باید به این نکته توجه و دقت داشته باشید، که اشتباه و خطا به این معنی نیست که ما فرد بدی هستیم. چرا که انسان جایزالخطا است و هر کسی در زندگی خود ممکن است مرتکب خطا و اشتباه شود. بنابراین خطا و اشتباه امری عادی است و باید به بررسی آن و بر طرف کردن و جبران نمودن آن اقدام نمود.

پذیرش اشتباهات خود

برای ادامه زندگی

گاهی درست است، که برخی از اشتباهات ما صدمات و آسیب های زیادی را به دیگران می زند. ولی با این حال، برای این که اثرات و پی آمدهای این گونه اشتباهات را کاهش داد و به حداقل رساند، نیاز است، که انسان خود را ببخشد. نباید اجازه دهیم که عذاب وجدان ناشی از خطا و اشتباه سبب شود، که ادامه زندگی ما و روابط ما با دوستان و آشنایان به صورت کامل مختل شود. باید سعی کرد، که از اشتباهات خود گذشت نمود و به جبران آن پرداخت. تنها در این صورت است، که می توان ادامه زندگی را بدون عذاب وجدان و ناراحتی و نگرانی طی کرد. در حالی که نبخشیدن خود و فکر کردن مداوم به خطا و اشتباه می تواند بسیار اثرات منفی و نامطلوبی را بر روی زندگی انسان بگذارد.

برای پذیرش اشتباهات خود خود شناسی کنید

راه دیگر برای بخشیدن اشتباهات و خطاها خود شناسی است. انسان در بسیاری از مواقع خطا و اشتباهی را مرتکب می شود، که ریشه و دلیل آن عدم خوشناسی و آگاهی از خود است. بنابراین به خودشناسی باید پرداخت و توانمندی ها و مهارت های خود را به دقت بررسی کرد. تنها با خودشناسی و بررسی مهارت و توانمندی ها است، که می تواند از تکرار اشتباهات و خطاهای دیگر پیشگیری نمود. سعی کنید، همیشه با بررسی نقاط قوت و ضعف خود، مسئولیت های مختلف را بر عهده بگیرید و بر این اساس اقدام نماید. تا به این صورت بتوانید با خودشناسی اشتباهات کمتری را مرتکب شوید.

عذرخواهی کردن و جبران اشتباهات

عذرخواهی کردن از دیگران که اشتباه و خطای ما به آنها آسیب و صدمه زده است، راه خوبی برای بخشیدن اشتباهات خود می باشد. در درجه اول انسان باید توان و جرات پذیرفتن خطاهای خود را داشته باشد و سپس بتواند از دیگران بابت اشتباه و خطای خود عذر خواهی کند. عذرخواهی کردن سبب می شود که کمی سبک تر شده و از عذاب وجدان ناشی از خطا و اشتباه رهایی پیدا کنیم. بعد از عذر خواهی باید به دنبال جبران اشتباه خود بود. جبران کردن اشتباه می تواند آرامش و اسودگی خاطر را به دنبال داشته باشد. با جبران خطا و اشتباه بخشیدن اشتباه بسیار راحت تر و آسان تر می شود.

کار کردن بر روی اشتباه خود

وقتی صحبت از بخشیدن اشتباهات می شود، به این معنی نیست که انسان با بخشیدن اشتباهات خود آنها را فراموش نماید. بلکه منظور این است، که با بخشیدن اشتباهات خود به خود فرصت دهد، تا با ذهنی آرام و فکری آزاد به بررسی اشتباهات و خطاهای خود بپردازد. با بررسی و دقت بر روی خطاها و اشتباهات خود می تواند علل و دلایل مرتکب شدن آن را پیدا کرد و دیگر از خطاها و اشتباهات مشابه خود خودداری و جلوگیری نمود. بنابراین برای دانستن علل و دلایل خطا و اشتباه خود نیاز به بخشیدن خود داریم. تنها با بخشیدن خود است که می توان به درستی و دقت خطا و اشتباه خود را تشخیص داد و از وقوع مجدد و دوباره آن جلوگیری نمود.

در نهایت باید گفت که هر انسانی در زندگی خود خطا و اشتباه انجام می دهد.  ولی آن چه مهم است کنار آمدن با خطا و اشتباه خود می باشد. با کنار آمدن با خطا و اشتباه خود می تواند خود را بخشید و اشتباهات خود را جبران کرد.

۴.۵/۵ - (۴۲ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

5 نظرات
جدید ترین
قدیمی ترین بیشترین امتیاز
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
5
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx