فرهنگ مهربانی

یک نظر اضافه کنید
11 دقیقه مطالعه

فرهنگ مهربانی از دیدگاه میندی استارنس

ارزشها و فرهنگهایی که در کشور ما چه در طول تاریخ و چه هماکنون وجود داشتهاند، همیشه از جنبه مثبت بوده است مثل فرهنگ مهربانی. به همین دلیل انسانهای کشور ما با این فرهنگ غریبه نیستند؛ اما تا به امروز به تفاوت میان خوب بودن و مهربان بودن فکر کردهاید؟

باید این موضوع را بیان کنیم که میان این دو کلمه تفاوت وجود دارد که شاید تا الان به آن توجه نکرده باشید. در این مقاله قصد داریم به تفاوت معانی میان خوب و مهربان از نظر میندی استارنس، وامدهنده وام مسکن، بپردازیم و روشهایی که بتوانیم این فرهنگ محبت را در شغل خود نیز پیاده کنیم.

خوب بودن یا مهربان بودن؟

شاید گاهی این دو کلمه را به جای یکدیگر استفاده میکنیم و از نظر ما این کلمات به یک معنا باشند؛ اما در واقع تفاوتی میان آنها وجود دارد. میندی استارنس مدیر ارشد مهربانی در شرکت KIND LENDING که توسط همسرش تاسیس شد، مشغول به کار است و تفاوت میان این دو را بیان میکند.

فرهنگ مهربانی

میندی استارنس به توضیح فرهنگ مهربانی از دیدگاه خود میپردازد.

میندی راجع به مهربان بودن چنین تعریفی دارد که یک عمل انتخابی برای انسانها است به گونهای که افراد دیگر را با هدف بهبود زندگیشان در اولویت خود قرار دهیم؛ در حالی که خوب بودن عمل سطحیتری است.

مثالی که میندی در این رابطه میزند، درباره جداشدن از طرف مقابلمان است. او میگوید اگر قصد داریم از کسی جدا شویم، اما به دلیل اینکه نکند به احساسات طرف مقابلم آسیب وارد کنم، بیان این تصمیم جدایی را به تاخیر میاندازم، خوب هستم اما مهربان نه.

از نظر میندی در این مورد اگر بخواهیم به شکلی مهربان عمل کنیم، نباید اعلام این تصمیم را عقب بیندازیم. به طور کلی خوب بودن آسانتر است، اما برای مهربان بودن و ایجاد فرهنگ مهربانی باید انرژی بیشتری صرف کنیم و مسیر طولانیتری برویم.

آیا مهربانی، ضعیف بودن است؟

میندی در این باره میگوید “مردم نباید مهربانی را با ضعیف بودن اشتباه بگیرند و شاید از اطرافیان خود شنیده باشیم که بگویند آن شخص مهربان است چون ضعیف عمل میکند؛ اما اینگونه نیست.”

شاید خود ما هم زمانی اینگونه فکر میکردیم که چون فلانی محتاج افراد اطرافش است یا چون به آن شخص برای حل مشکلش نیاز دارد، مهربانی میکند. اما از نظر میندی اینگونه نیست چون مهربان بودن یک عمل انتخابی است و هر کسی نمیتواند مهربان باشد؛ برعکس مهربان بودن از منش بزرگ افراد سرچشمه میگیرد.

اجرای فرهنگ مهربانی در کار

همانطور که گفته شد، میندی مدیر ارشد مهربانی شرکت خانوادگیشان است، به این معنی که آنها مهربانی را در کار و شرکت هم به کار میگیرند. به این منظور هم این زوج کلمه مهربانی (KIND) را در قسمتی از نام شرکت به کار بردهاند که نگرش آن از پایه و اساس شکل گیرد.

به اعتقاد این زوج که در کار دادن وام مسکن به افراد هستند، به کار بردن مهربانی در شرکت و روی کارمندان باعث بالا رفتن کیفیت کار، گردش مالی و موفقیت میشود. زوج استارنس به روشهای زیر سعی در به کار بردن مهربانی در شرکت خود کردهاند:

1.    تجلیل از کارمندان

در محیط کار خود میتوانید کارهایی انجام دهید که هم فرهنگ مهربانی را اجرا کرده باشید و هم با این روشها روحیه کارمندان خود را بالا نگه دارید. در صورت اجرای این موارد محیط کار هم شاد و مفرح میشود و کسلکننده باقی نمیماند.

فرهنگ مهربانی

اجرای فرهنگ مهربانی در محیط کار باعث افزایش کیفیت کار میشود.

یکی از مواردی که میندی هم به عنوان مدیر ارشد مهربانی در شرکت خود به کار میگیرد، خوشآمدگویی به کارمندان تازه وارد است. به این شکل که او با ورود کارمند جدید به شرکت، با آنها تماس گرفته و خوشآمد میگوید.

همچنین میندی روز تولد همه کارمندان را در نظر دارد و برای آنها در آن روز جشن میگیرد.

2.    شناخت فردی کارمندان

شما میتوانید برای شناخت فردی هر کدام از کارمندان خود، در روز ورود آنها به کار برایشان پرسشنامهای بفرستید که با پرکردن آن، کارمند خود را بهتر بشناسید؛ یعنی همان کاری که میندی انجام میدهد.

همچنین میندی به اندازهای با کارمندان خود مهربان است که کارمندان به او اعتماد میکنند و او هم از وقایع خوب یا بد زندگی آنها اطلاع دارد. حتی میندی از طریق اطلاع داشتن از این اتفاقات بد زندگی کارمندان خود نیز برای کمک و به کارگیری فرهنگ مهربانی به آنها استفاده میکند.

3.    به کارمندان خود اجازه رسیدگی به زندگی شخصیشان را بدهید

همانگونه که برای شناخت بیشتر کارمندان خود تلاش میکنید و از اتفاقات زندگی آنها مطلع هستید، به آنها اجازه بدهید که به زندگی شخصیشان هم برسند. افراد باید بتوانند برای داشتن روابط موفق و روحیهای بالا، بین زندگی شخصی و کاری خود تعادل برقرار کنند.

شما هم شرایط این مورد را برای آنها فراهم کنید؛ یعنی بعد از ساعات کاری با آنها راجع به کار تماس نگیرید و  بگذارید آخر هفتهشان را متعلق به خود احساس کنند.

فرهنگ مهربانی

با اجرای فرهنگ مهربانی در محیط کار، کارمندان آن را به محیط فراتر از شرکت هم گسترش میدهند.

علاوه بر اجرای همه این موارد توسط زوج استارنس، آنها همچنین برای کارمندان خود هر ماه مرخصی اضافه با حقوق در نظر میگیرند.

4.    دعوت به کارهای خیریه به صورت داوطلبانه

میندی یک برنامه مخصوص خیریه برای شرکت طراحی کرده است که از این طریق هر کدام از کارمندان به شکل داوطلبانه میتوانند به مقداری که میخواهند، به موسسههای خیریه کمک کرده و پول واریز کنند.

همچنین با صرف ساعاتی به صورت داوطلبانه هم میتوانند به این موسسات کمک کنند. این عمل باعث میشود کارمندان فکر کنند ارزشهایشان مورد اهمیت واقع میشود و احساس مفید بودن داشته باشند؛ البته از این طریق فرهنگ محبت را هم فراتر از شرکت گسترش میدهند.

5.    برای اجرای مهربانی در کار هم شغلی تعریف کنید

اگر تا به امروز تجربه مدیریت و اداره کسبوکاری را داشته باشید، میدانید که این کار سادهای نیست و مسئولیت بالایی دارد. بنابراین برای کمی ساده کردن کار میتوانید مسئولیتها را بین افراد طبق تواناییهایشان تقسیم کنید.

به این صورت که هر کسی در کاری که بهتر است، همان را انجام دهد؛ یعنی اگر یکی از افراد گروه در کار طرح ایدههای جدید بهتر است، مسئولیت کارآفرینی را به عهده بگیرد و اگر یکی هم در بحث اجرای فرهنگ مهربانی خوب است، این مسئولیت شیرین به او سپرده شود.

به این روش همه جنبهها و موارد را پوشش خواهید داد و افراد هم از مسئولیتی که بر عهده دارند، خشنود بوده و آن را با علاقه انجام میدهند و سعی در شانه خالی کردن از زیر کار نمیکنند.

فواید اجرای فرهنگ مهربانی در کار

  • بالا رفتن روحیه کارمندان در محیط کار
  • شکل گرفتن محیط کاری شاد و جذاب
  • ایجاد احساس ارزشمند بودن در کارمندان
  • گسترش مهربانی فراتر از شرکت
  • انجام شدن کارها با میل ذاتی کارمندان و شانه خالی نکردن آنها از زیر کار
  • کاهش خطاهای انسانی و سریعتر پیش رفتن در انجام کارها
  • حمایت دوجانبه مدیر از کارمند و بالعکس در شرکت
  • کارمندان نسبت به مدیران خود وفادار باقی میمانند
  • در محیط کار با همه به یک میزان رفتار میشود.

فرهنگ مهربانی

با اجرای فرهنگ مهربانی برای خود عشق و محبت جذب کنیم.

نکاتی که باید رعایت شوند

اجرای فرهنگ مهربانی در محیط کار، به این معنا نیست که قوانینی وجود نداشته باشند، بنابراین به طور حتم یک سری مقررات هم وضع کنید. به طور مثال هر گروهی که کار مخصوص به خود دارند، با مدیر همان بخش کار کنند و مشکلات و نظراتشان را هم به همان مدیر بگویند. یعنی شبکههای منظم و سازمان داده شده بسازید که هرجومرجی پیش نیاید.

لازم به ذکر این مورد هم هستیم که باید حواستان به افرادی باشد که میخواهند از این نیت خیر شما در اجرای این فرهنگ سواستفاده کنند و آن را به شیوه منفی بکار بگیرند. بنابراین همچنان که در حال اجرا کردن این فرهنگ زیبا هستید، از نیت خیر و دوجانبه کارمندان خود نیز آگاه باشید.

سخن آخر

اگر بخواهیم در حالت کلی در نظر بگیریم، اجرای فرهنگ مهربانی هم برای کارمندان و هم مدیران سودمند خواهد بود. با رعایت نکاتی که گفته شد، شما هم میتوانید از این طرح بهرهمند شوید.

طبق نظر زوج موفق استارنس شاید خوب بودن کار سادهای باشد و همه بتوانند خوب عمل کنند، اما مهم مهربان بودن و گسترش آن به دنیای اطرافمان است که هر کسی حاضر به انجام آن نیست. این زوج موفق شدهاند کاری کنند که مردم با آنها کار کنند، نه برای آنها.

هدف این زوج به جا گذاشتن میراثی از مهربانی بعد از خودشان است، چیزی که بعد از آنها هم باقی بماند. اعتقاد آنها این است که از این طریق توانستهاند ثروت هنگفتی به دست آورند؛ البته منظورشان پول نیست بلکه همین کارمندان و انسانهایی که آنها را میشناسند، است.

چه بسا ما هم بتوانیم مانند این زوج خوشبخت برای موفق شدن و جذب عشق، نه تنها پول و ثروت، بلکه انسان هم ذخیره کنیم تا در آینده رستگاری از آن ما باشد.

منبع:

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx