قدرت تخیل چیست

یک نظر اضافه کنید
15 دقیقه مطالعه

قدرت تخیل چیست؟

قدرت تخیل موضوعی است که همواره برای افراد مختلف جذابیت دارد و جالب است. به عبارت بهتر افراد تمایل دارند که راجع به قدرت تخیل بیشتر آگاهی و اطلاعات کسب کنند. این مقاله به موضوع قدرت تخیل پرداخته است؛ در واقع محتوای مقاله نشان دهنده این است که قدرت تخیل چیست و ماهیت و معنای آن چه مواردی را در بر می گیرد.

معنای قدرت تخیل چیست؟

حافظه را می توان بازتولید تجربه های گذشته به صورت دقیق دانست که ترتیب آن با تجربیات گذشته مطابقت دارد. تخیل را می توان محتویات تجربه های گذشته را دوباره تولید می کند و آنها را به صورت جدیدی طبقه بندی و مرتب می کند.

حافظه، ترتیب و شکل تولید مجدد مطالب تجربه گذشته حفظ خواهد شد. برای مثال تصور کنید که شما باغی با تعداد زیادی از گیاهان و گل ها را با ترتیبی که دارند مشاهده کرده اید. هم اکنون می توانید آن را با همان ظاهر گذشته به خاطر آورید و این درک به کمک حافظه اتفاق می افتد.

شما پیش از این طلا و کوه را مشاهده کرده اید و درکی از آنها دارید؛ اکنون با یادآوری آنها می توانید بین این دو اتصال برقرار کنید و تصویر یک کوه طلایی را در ذهن خود مشاهده کنید. این قدرت تخیل است.

بنابراین قدرت تخیل می تواند گاهی اوقات سازنده باشد و به همین دلیل در چنین مواقعی تخیل سازنده نام می گیرد. به وسیله قدرت تخیل تصویر جدیدی در ذهن از تجربه های گذشته ساخته خواهد شد.

قدرت تخیل چیست

ماهیت قدرت تخیل چیست؟

ماهیت قدرت تخیل چیست؟

در ادامه به بررسی و تعریف تخیل سازنده، دستکاری ذهنی و تخیل انگیزه پرداخته خواهد شد:

تخیل سازنده

تخیل سازنده را می توان به عنوان تجربیات گذشته در قالب الگویی جدید تعریف کرد که به طور مجدد چیدمان یافته اند. عناصر و مواد قابلیت ایجاد تصویر را ندارند. بازتولید تجربیات گذشته و تبدیل آنها به ترکیبات جدید به وسیله عناصر انجام می شود. تخیل را نمی توان بازتولید تجربه های گذشته را به طور دقیق دانست؛ بلکه بازتولید و ترکیب تجربه های گذشته در شکل و نظم جدیدی ایجاد می شوند.

شیوه ای جدید برای پیوند وجود دارد. شاید شما در گذشته تصور گل رز و رنگ آبی را به صورت جداگانه داشته اید، اما رز آبی را هیچگاه برای خود متصور نشده اید. اما توانایی بازتولید تصویرهای گل رز و رنگ آبی و سپس ترکیب این دو به صورت یک رز آبی را دارید. به همین ترتیب موارد مشابه را نیز می توانید به تصویر بکشید. جایگزینی نیز در برخی اوقات وجود دارد؛ یعنی برخی از قسمت های یک اشیا با بخش های متفاوت در تخیل جایگزین خواهند شد. برای مثال می توانید شخصی با دست های طلا را تصور کنید.

محتویات تجربه های گذشته در برخی اوقات افزایش پیدا می کنند. برای مثال افزایش اندازه مردان و به تصویر کشیدن غول ها، هیولاها و امثال آنها در دسته این موارد قرار می گیرد. گاهی اوقات نیز ممکن است محتوای تجربه های گذشته کاهش پیدا کنند. کاهش اندازه مردها و به تصویر کشیدن مواردی مانند کوتوله ها و امثال آنها مثالی از این موضوع است.

قدرت تخیل چیست

تخیل سازنده در قدرت تخیل چیست؟

دستکاری ذهنی:

دستکاری ذهنی عبارت است از موقعیتی که حقایقی که پیش از این توسط فرد مشاهده شده و هم اکنون آن را یادآوری می کند تا بازآرایی الگویی جدید در قدرت تخیل صورت گیرد. تصویر یک سنتور از یک مرد و تصویر یک پری دریایی از ماهی تشکیل شده است.

تخیل انگیزه:

تخیل انگیزه از خواسته های ما تاثیر می پذیرد. کودک برای رسیدن به خواسته های خود اقدام به ساخت ” قلعه هایی در هوا ” می کند. تخیل را می توان فرآیندی دانست که فعالیت های آزمون و خطا را در بر می گیرد تا به یک خواسته دست پیدا کرد. این حالتی است که با موقعیتی ایده آل سازگاری پیدا خواهند کرد تا به اهدافی که به نظر غیرممکن می رسند دست پیدا کرد.

انواع قدرت تخیل چیست و شامل چه مواردی می شود؟

در ادامه به بررسی و توضیح تخیل منفعل، تخیل فعال و تخیل پذیرنده پرداخته خواهد شد:

تخیل منفعل:

ذهن را نمی توان در هیچ زمانی به طور کامل منفعل دانست. در واقع ذهن در زمان هوشیاری تا حدی فعال است. در تخیل منفعل ذهن به نسبت منفعل استو تلاشی انجام نمی دهد تا تصاویر دلخواهش را به تصویر بکشد. تصاویر وارد ذهن می شوند و ترکیب آنها به وسیله نیروهای تلقین کننده به طور خودکار انجام می شود. در واقع بازی ساده ای از تخیل است؛ برای مثال در زمان بی حوصلگی و رویابافی روزانه شروع به ساخت قلعه در هوا می کنید و این منفعل بودن تخیل را می رساند.

قدرت تخیل چیست

انواع قدرت تخیل چیست؟

تخیل فعال:

در تخیل فعال، ذهن تلاش می کند تصاویر را به تصویر می کشد. برای دریافت محتویات تجربه های گذشته و ترکیب این محتویات در قالب الگوهای جدید تلاش می کند.ترکیب تصاویر از طریق نیروهای تلقین کننده به طور خودکار انجام نمی شود. انتخاب مواد در ذهن به طور فعال انجام می شود، برخی از آنها رد می شوند و ساخت تصویر جدیدی را به وجود می آورند. در هنگام نگارش مقاله، به کارگیری تلاش ذهن برای به خاطر سپردن عناصر مرتبط با دانش گذشته و مرتب کردن آنها به روشی جدید انجام می شود؛ بنابراین تخیل فعال شما در این بخش به کار گرفته شده است.

تخیل پذیرنده:

به تصویر کشیدن صحنه توصیف شده توسط ذهن در تخیل پذیرا انجام می شود. القای تخیل و چیدمان ترکیب کردن آنها از محیط بیرونی به ذهن انجام می شود. در هنگام خواندن داستان، شعر، رمان، تاریخ، درام، سفرهای جغرافیایی و موارد مشابه از یک تخیل پذیرا برخوردار هستیم که دریافت تصاویر از بیرون انجام می شود.

تخیل خلاق:

ساخت یک موقعیت خیالی توسط ذهن در تخیل خلاق انجام می شود. در واقع ذهن با دریافت مواردی از درون خود، اقدام به ساخت تصویر جدید می کند و ترتیب و چیدمانی تازه برای آنها در نظر می گیرد. طراحی یک نقشه ساختمان توسط یک مهندس به تخیل خلاق نیاز دارد. مرتب کردن حوادث یک داستان توسط یک رمان نویس نیازمند به کار گرفتن تخیل خلاق است.

قدرت تخیل چیست

تخیل خلاق و قدرت تخیل چیست؟

تخیل فکری

تخیل فکری، تخیل شناختی نیز نامیده می شود. تخیل فکری، تخیلی است که در ساختار فکری درگیر می شود. در هنگام مواجهه نیوتن با فرضیه گرانش برای توضیح دادن سقوط کردن اجسام به زمین با یک تخیل، او تخیل عقلانی را مورد استفاده قرار داد.

نمونه هایی از تخیل خلاق وجود دارد که امکان وجود تخیل پذیرنده نیز در آنها وجود دارد که به دانش افراد می افزاید. در زمان خواندن تاریخ، رمان، جغرافیا و غیره هم تخیل پذیرا دارید و هم در حال افزودن به دانش خودتان هستید؛ بنابراین امکان دارد تخیل فکری تخیل خلاق یا تخیل پذیرا باشد.

تخیل عملی

تخیل عملی به برخی از اهداف عملی خدمت می کند. نقش تخیل عملی در ساخت و ساز عملی است. کنترل آن توسط شرایط عملی است. تخیل عملی برای این که به یک هدف خاص تحقق ببخشد، باید برآورده کردن شرایط واقعی محیط بیرون را انجام دهد. مطابقت شرایط عینی با تخیل عملی نیز باید انجام شود. در هنگام طراحی نقشه یک اتومبیل و یا یک ماشین در حال استفاده از تخیل عملی هستید. در زمان برنامه ریزی برای گردش، سفر و غیره از تخیل عملی استفاده می کنید. چنین نیازهای عملی در زندگی روزمره افراد لازم و ضروری است.

تخیل زیبایی شناختی

انگیزه زیبایی شناختی به وسیله تخیل زیبایی شناختی برآورده می شود. در جهت برآورده ساختن احساسات است. برآورده کردن نیازهای عملی را انجام نمی دهد. قابلیت افزودن به دانش را ندارد. برای برآورده ساختن میل افراد به زیبایی است. این تخیل نقش مهمی در به وجود آوردن و درک زیبایی دارد. فعالیت سازنده در این تخیل آزاد است و به محیط بیرونی وابسته نیست.

قدرت تخیل چیست

تخیل زیبایی شناختی و قدرت تخیل چیست؟

 

فعالیت سازنده می تواند حداکثر رضایت عاطفی را به وجود آورد. در چنین تخیلی فعالیت سازنده به خودی خود لذت بخش است. ارزش فعالیت در خودش نهفته است و به ارزش های عینی بستگی ندارد. در زمان کشیدن یک تصویر توسط نقاش، نقاش از تخیل زیبایی شناسانه برخوردار است.

در هنگام نواختن یک آهنگ توسط نوازنده، تخیل زیبایی شناختی به کار گرفته می شود. سرودن شعر توسط شاعر تخیل زیبایی شناسانه دارد. این تخیل می تواند هنری و یا خارق العاده باشد. تخیلی که شکل دهنده آرمان های حقیقت، زیبایی و موارد مشابه است، هنری نام می گیرد.

تخیل تصویری

تخیل تصویری، تجربیات گذشته را به طور دقیق بازتولید می کند. تخیل تصویری، تخیلی است که عناصر تجربه های گذشته را بازتولید می کند و انها را در الگویی جدید تنظیم می کند. تصویر حافظه و یا تخیل تصویری، ادراک اصلی را به طور درست بازتولید می کند. برای مثال شما ممکن است مکانی خاص و متفاوت را که مشاهده کرده اید را به یاد آورید و تصویر آن را در حافظه خود داشته باشید.

تصویرسازی

مانند تصاویر حافظه، تصاویر تخیل نیز انواع مختلفی دارند. اکثر افراد توانایی به تصویر کشیدن یک باغ، یک خانه و یک شاخه گل را دارند. به تصویر کشیدن تصاویر شنیداری برای افراد آسان است. برای مثال افراد توانایی تصور یک کارخانه را با استفاده از تصاویر دارند. به تصویر کشیدن تصاویر تاکتیکی نیز برای افراد راحت است. امکان تصور دریا بر اساس خنکی آب آن، تجربه فرو رفتن در آب و سایر موارد مشابه وجود دارد. این گونه تصاویر واضح هستند. رایج و واضح بودن تصاویر چشایی و بویایی کمتر است. اما برخی افراد توانایی تصور بوی برخی مواد غذایی را دارند. ممکن است یکی از این تصاویر و یا همه آنها وجود داشته باشد.

رابطه کودک و قدرت تخیل چیست؟

قدرت تخیل چیست

ارتباط کودکان با قدرت تخیل چیست و چگونه است؟

 

این گونه از تخیل، دستکاری ذهنی مربوط به اشیا است که در گذشته تجربه شده است. پرورش قدرت تخیل به تدریج توسط کودک انجام می گیرد. تخیل در کودکان با مهارت های دستی، ساختگی، سازنده بودن و داستان سرایی نمایان خواهد شد . منجر به رشد فردی در آنها خواهد شد.

مهارت دستی

در صورتی که مهارت های دستی کودک رشد کند نشان دهنده این است که کودک توانسته توسعه قدرت تخیل خود را با موفقیت انجام داده است. اشیا در دست کودک قرار می گیرد و با دستکاری آنها به تدریج به دست آوردن مهارت دستی را تجربه می کند. مهارت دستی وابسته به دستکاری ذهنی و یا تخیل اشیا است.

در هنگام ساخت خانه از ماسه و شن توسط یک کودک در ذهن کودک یک تصویر از خانه خواهد داشت. ساختن بادبادک، فنجان، گلدان، جوهر، قایق کاغذی، الگوسازی به وسیله خاک رس و سایر مهارت های دستی نشان دهنده تخیل در کودکان است.

ساختگی بودن

بیان تخیل کودک به صورت ساختگی است که در بازی عنصر مهمی به شمار می رود. سوار شدن پسرهای کوچولو بر چوب و رفتاری مشابه با اسب داشتن با آنها از نمونه این موارد است. در واقع کودک درک می کند که تنها یک چوب است اما طی مدت زمان بازی با آن فرض می کند که اسب است. بازی کردن ایفای نقش مادری توسط دختر کوچک و رفتار او با عروسک به جای نوزاد نیز از نمونه این موارد است. بازی کردن با همراهانی که خیالی هستند نیز نشان دهنده تخیل است.

قدرت تخیل چیست

مهارت دستی و ارتباط آن با قدرت تخیل چیست؟

سازنده بودن

سازنده بودن نیز نشان می دهد که کودک قدرت تخیل دارد. ساخت خانه با گل مرطوب و یا ماسه، مرتب کردن عروسک ها در مهمانی، جدا کردن برخی اشیا و قرار دادن آنها در کنار هم همگی نشان دهنده سازنده بودن قدرت تخیل کودک است. در چنین اقداماتی کودک با مشاهده روش های موجود، توانایی مرتب کردن اشیا و دستکاری اشیا را به طور ذهنی پیدا می کند.

داستان سرایی

پرورش توانایی داستان سرایی کودک انجام می شود. ابداع داستان توسط کودک از تجربه هایی که در گذشته داشته است رخ می دهد. در نتیجه، توانایی تخیل سازنده توسط کودک نشان داده خواهد شد. در داستان سرایی و قصه گویی، فکر کودک به سوی اشیا ویژه ای خواهد رفت و به شیوه خودش ترکیب آنها را با هم انجام خواهد داد.

 

منبع:

 

3.3/5 - (3 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx