روشهای خودسازی

یک نظر اضافه کنید
18 دقیقه مطالعه

ابا یادگیری روشهای خودسازی، کیفیت زندگی خود را بالا ببرید

از روشهای خودسازی چه میزان اطلاع دارید؟ هر کدام از ما در هر مرحلهای از زندگی که قرار داریم، شاید به میزان 20 یا 30 سال تجربه کسب کردهایم. در طول این سالها برای بالا بردن کیفیت زندگی خود و بهتر زیستن دست به کارهای مختلفی زدهایم.

به طور مثال برای داشتن اندامی زیباتر و جسمی سالمتر رژیمهای زیادی گرفتهایم یا باشگاه رفتهایم. برای به دست آوردن امکانات رفاهی در زندگی از جمله خانهای مناسب، خودروی شخصی، پوشاک و دیگر موارد به سختی کار کردهایم حتی بعضی از ما به اندازه 2 یا 3 شیفت در روز.

حال در بین این حجم زیاد از بحبوحه زندگی خود که همواره یا به فکر مادیات بودهایم یا فقط ظاهر شرایط، چه میزان به رشد فردی خود اهمیت دادهایم؟ آیا تا به حال به این نتیجه رسیدهاید که باید برای خود و ارتقای شخصیت باطنی خود تلاش کنم؟

اگر پاسخ شما مثبت است، پس این مقاله را مطالعه کنید که در آن به بررسی 10 مورد از راههای خودسازی میپردازیم.

1. با دنیای بیرون در ارتباط باشید

روشهایی که شما از آن طریق خود را نه تنها به افراد پیرامون خود بلکه به دنیای گستردهتری

آشنا میکنید، برند شما است؛ مانند رسانههای اجتماعی از جمله فیسبوک یا اینستگرام.

حال بعد از همهگیری ویروس کرونا تعداد کارآفرینان انفرادی در حال افزایش است که یکی از ابزارهای کاری غیرقابل انکار آنها در فضای مجازی وجود دارد.

در یادگیری روشهای خودسازی، این موضوع که شما چه شخصیتی دارید و برای چه هدفی تلاش میکنید، مهم است. اما ممکن است در فضای مجازی هویت واقعی شخصیت شما به مخاطب به درستی انتقال پیدا نکند. در این صورت انسانهای دنیای بیرون با خود واقعی شما آشنا نمیشوند که این موضوع دور از اصالت و یکی از ریسکهای ساخت برند خود است.

روشهای خودسازی

یکی از روشهای خودسازی، ارتباط داشتن با افراد بیشتری در فضای مجازی است.

 

در این مورد که شبکههای مجازی برای گسترش کسب وکار ما در دنیای امروز لازم است، شکی وجود ندارد؛ اما این ویژگی منفی را نیز دارد که افراد ما را به درستی نخواهند شناخت.

هرچند از نظر دانی دویچ، کارآفرین و صاحب شرکت تبلیغاتی دویچ، هر ویژگی مثبت میتواند بدی را هم به همراه خود بیاورد. از نظر این شخص به هر حال بودن در فضای مجازی و کسب برند خود، ارزشمند است. اما برای اینکه به شخصیت خود احترام بگذارید و آن را معتبر در نظر بگیرید، کمی از فضای مجازی فاصله بگیرید و سعی کنید با افراد به شکل حضوری معاشرت داشته باشید.

2. در بحث روشهای خودسازی، افراد بیشتری را بشناسید

برای رشد فردی خود داشتن روابط موفق امری بدیهی است که راههای گوناگون بسیاری دارد. به طور مثال وقتی به تازگی کسبوکاری راه میاندازید، برای جذب مشتریهای بیشتر در فضای مجازی با انواع مناسبتها یا بهانهها جوایزی تعیین میکنید و قرعهکشیهای متعدد انجام میدهید.

با این روش در مدت زمان کوتاهی عده زیادی با کسبوکار شما آشنا میشوند و از شما خرید میکنند. این موضوع را امروزه در همه بخشهای شبکههای مجازی میبینیم. شما هم میتوانید با این روش افراد بیشتری را بشناسید و لیست انسانهای اطرافتان را گسترش دهید.

اگر شما هم کسبوکاری دارید، آن را به فضای مجازی انتقال دهید و از طریق شناخت افراد بیشتر، هم شغلتان و هم شخصیت خود را ارتقا دهید. البته اگر شغلی هم ندارید، نگران نباشید؛ چون باز هم راهحلی وجود دارد. شما میتوانید در فضای مجازی به عنوان شروع دوستی برای افراد کتاب الکترونیکی بفرستید.

3. هدف خود را پیدا کنید

هنگام یادگیری روشهای خودسازی، ممکن نیست از این مورد بسیار مهم غافل ماند و آن را بیان نکرد. موضوع هدف برای انسانها تاملبرانگیز و تکاندهنده است و باید هم اینگونه باشد.

همانطور که برای جسم خود و کسب انرژی برای ادامه حیات، باید روزانه وعدههای غذایی میل کنیم، داشتن هدف هم برای روحمان مانند وعده غذایی است.

امکان ندارد انسان بدون هدف، فردی همیشه شاد و سرحال باشد چون نمیداند که از زندگی چه میخواهد یا به چه دلیل زندگی میکند. اما افرادی که میدانند چه چیزی میخواهند از زندگی کسب کنند، افرادی همیشه پویا و سرزنده هستند. حتی اگر آن شخص مجبور باشد برای هدف خود سخت کار کند، باز هم ناامید یا خسته نمیشود چون هدفی دارد.

روشهای خودسازی

در بحث روشهای خودسازی، زمانی که هدفهایتان را مینویسید مسیر آینده برایتان واضح میشود.

اگر از افراد کارآفرین موفق و سرشناس حال حاضر دنیا بپرسید که چطور و چگونه به این مرحله رسیدهاند، به طور قطع خواهند گفت “من رویا و هدفی در سر داشتم و فقط رویای خود را دنبال کردم.”

اگر رسیدن به این رویاها سالها هم طول بکشد یا مستلزم فعالیت و کار شبانهروزی هم باشد، آن سختی را به جان میخرند که در نهایت طعم شیرین لمس کردن هدفشان را بچشند. بنابراین اگر شما هم قصد دارید در زندگی خود برای موضوعی بجنگید و دلیل زندگی داشته باشید، تعیین هدفتان را فراموش نکنید.

لازم است این موضوع را هم بیان کنیم که هدف آن چیزی است که ناخودآگاه شما را به سمت جلو سوق میدهد و آتش رسیدن به آن در سینه شما همواره روشن است.

4. جسارت متفاوت بودن را داشته باشید

مثالی بارز برای انسانی که از متفاوت بودن فکر و عمل خود نه هراسی داشت و نه خجالت میکشید، استیو جابز است. جابز آنقدر از ایدهی متفاوتی که نسبت به دنیای بیرون داشت، مطمئن بود که این تفاوت دیدگاه او را از بیان رویای خود به جهانیان منع نکرد.

درک و پذیرش چیزی که برای جابز موضوع سادهای به حساب میآمد، برای دیگران اصلا واضح نبوده و پیچیدگیهای بسیاری داشت. با این حال او به فکر و رویای خود باایمان نگاه میکرد و هدفش این بود که دنیا را با ایده خود تغییر دهد. کدام یک از ما اینگونه برای فکر یا ایده متفاوت خود حاضریم جسارت به خرج دهیم؟

یکی دیگر از روشهای خودسازی، بیان تفکرات متفاوت خود به اطرافیانمان بدون ترس و خجالت است.

اگر دوست دارید متفاوت لباس بپوشید، متفاوت غذا درست کنید یا با ایدههای متفاوت شغلی خود کسبوکاری راه بیندازید، تا زمانی که این تفاوتها آسیبی به دیگران وارد نکند، از انجامشان نترسید.

دنیا با شکل قرنها پیش خود فرق کرده، علم و تکنولوژیهای جدید روز به روز در حال گسترش بوده و زندگی ما نسبت به پیشینیانمان راحتتر شده است. فراموش نکنید که همه اینها را مدیون انسانهایی هستیم که در طول تاریخ با بیان و عملی کردن ایدههای متفاوت خود جسارت کردند.

5. ویژن داشته باشید

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که هدف با ویژن چه تفاوتهایی دارد؟ مگر معنی هدف با ویژن یکی نیست؟ باید بگویم خیر، این دو کلمه معانی متفاوتی دارند. برای یادگیری بهتر روشهای خودسازی، ابتدا به معانی این دو میپردازیم.

روشهای خودسازی

برای یادگیری روشهای خودسازی، خود را 5 سال دیگر در کجا میبینید؟

هدف چیزی است که به شما انگیزه برخواستن و تلاش کردن میدهد. شما با تعیین هدف خود هم دلیلی برای زندگی مییابید و هم برنامهریزی شما برای آیندهای نزدیک مشخص میشود. درحالی که معنی ویژن کمی متفاوت است.

ویژن یعنی چشماندازی که شما از خودتان در آیندهای به نسبت دور دارید؛ یعنی خود را در 5 یا 10 سال دیگر چگونه میبینید؟ انتظار دارید چند سال آینده در چه حالی و چه جایگاهی قرار داشته باشید؟ خودتان را در چه موقعیت شغلی و در کدام کشور تصور میکنید؟

به فکر کردن به این ویژگیها از خودتان با تمام جزییاتی که به ذهنتان خطور میکند، ویژن میگوییم.

در این قسمت با تفاوت معانی هدف و ویژن آشنا شدیم؛ بنابراین از این پس هنگام یادگیری روشهای خودسازی در برنامهریزیهای خود برای آینده و کسب موفقیت، علاوه بر تعیین هدفتان، مشخص کردن ویژن را هم در نظر داشته باشید. فراموش نکنید که تصور کردن خود در مسیر موفقیت، نیمی از موفق شدن است.

6. ولخرجی ممنوع!

منظورمان را اشتباه متوجه نشوید، گفتیم ولخرجی نکنید نه اینکه به هیچ عنوان خرجی صورت نگیرد. قبول داریم که گاهی موقعیتی پیش میآید که مجبور میشوید پولهای زیادی بپردازید؛ اما بپذیرید که همه خرجهای ماهیانه ما برای موارد لازم یا ضروری نیستند.

درست است گاهی باید موارد لازم و مورد نیازتان را بخرید اما تا به امروز برای شما این مورد پیش آمده که آخر ماه با کمبود بودجه مواجه شوید و پیش خود به این فکر کنید که کاش فلان وسیله را نمیخریدم، فعلا به آن نیازی نداشتم؟ زمانی که این اتفاق برایمان پیش میآید، باعث میشود خودمان را سرزنش کنیم و احساس بدی به ما دست میدهد.

روشهای خودسازی

دوری از ولخرجی، یکی از راههای یادگیری روشهای خودسازی است.

اگر شما هم این مشکل را دارید، به حتم این بخش را مطالعه کنید که روشهایی را به شما خواهیم گفت برای اینکه بتوانید مخارج خود را کنترل کنید.

· درصد بگیرید

برای در نظر داشتن روشهای یادگیری، زمانی که آخر ماه سررسید، تمام مخارجی که در طول یک ماه انجام دادهاید را لیست کنید و ببینید برای کدام مواردی که نیاز ضروری نداشتند، هزینه پرداخت کردهاید؛ سپس نسبت به کل مبلغ، درصد آن اقلام را بگیرید.

اگر درصد بالایی به دست آمد نتیجه میگیریم که باید کمی در خرج کردن رعایت کنید که آخر ماه حسرت پولهای از دست رفته را نخورید.

· مقیاس شادی ایجاد کنید

مقیاس شادی میزان رضایت و خوشحالی شما نسبت خرید محصول یا کالایی است. آخر ماه به همراه لیستی که تهیه میکنید، برای آن کالاها مقیاس شادی را هم در نظر بگیرید.

اندازهگیری آن شخصی است برای مثال میتوانید از 1 تا 5 اعدادی را تعیین کنید، عدد 1 برای کالایی باشد که کمترین رضایت را از خرید آن دارید و عدد 5 هم برای بیشترین رضایت بگذارید. سپس از آن پس کالاهایی با مقیاس شادی 1 را کمتر تهیه کنید.

· فهرست شادی تهیه کنید

لیستی از موارد یا کالاهایی تهیه کنید که برای شما شادیآور است؛ البته شاید بعضی از موارد این لیست قابل خریدن نباشند ولی آنهایی که میتوانید با پول تهیه کنید را در نظر بگیرید. از هزینه کالاهایی با مقیاس شادی 1 صرفنظر کرده و برای کالایی که در فهرست شادی هستند، استفاده کنید.

با استفاده از این موارد ولخرجی خود را کاهش داده و یک قدم دیگر به یادگیری روشهای خودسازی نزدیک شوید.

7. به سادگی نه بگویید

یکی از نکات بسیار مهم زندگی که همیشه باید آن را در ذهن خود داشته باشید، توجه به خود است. این که شما چه احساسی دارید، شما چه چیزی دوست دارید یا نظر شما چیست باید برای شما مهم باشد. نه این که بگویید “هر چه دیگران دوست دارند یا نظر دیگران هر چه باشد، من هم همان را قبول میکنم.”

به احتمال زیاد شما هم شرایطی را تجربه کردهاید که نتوانستهاید به طرف مقابلتان نه بگویید و با او همراه شدهاید؛ اما به شدت احساس پشیمانی کردهاید و به خود قول اینکه دفعات بعد نه بگویید را دادهاید غافل از اینکه دفعات بعد هم همان شرایط تکرار میشود.

در این شرایط شما احساس خوبی نخواهید داشت زیرا برخلاف میل باطنی خود عمل کردهاید؛ بنابراین نه گفتن مهارت بسیار مهمی است که در یادگیری روشهای خودسازی باید تمرین کنید.

زمانی که به این موضوع اهمیت بدهید که باید اول از همه خود و شرایط خودتان را بسنجید، نه گفتن هم دیگر برایتان سخت نخواهد بود. شاید هنگام تمرین این مورد، ابتدا برایتان نه گفتن همچنان مشکل به نظر برسد اما به مرور زمان، شما هم از یادگیری این روش خشنود خواهید شد.

8. ترسهایتان را تجربه کنید

همانطور که در قسمت جسارت متفاوت بودن گفته شد، اگر از بیان تفکرات و ایدههای خود فقط به این دلیل که تفاوت دارند، بترسید، در زندگی همیشه راکد میمانید و هیچوقت رشد نمیکنید.

روشهای خودسازی

اگر میخواهید روشهای خودسازی را بیاموزید، با ترسهایتان مواجه شوید.

در این صورت از زندگی خود هیچ زمانی راضی نخواهید بود و این موضوع از شما یک انسان ناامید و بدون هدف میسازد.  بنابراین برای اینکه همیشه از خودتان خشنود باشید و در شرایط مهم به خودتان اعتماد کنید، باید بتوانید در صورت ترس داشتن از کاری سراغش بروید و آن را انجام دهید.

باید شجاع باشید، شجاعت به معنای نترسیدن از هیچ چیزی نیست بلکه به این معنی است که در حالی که از چیزی میترسید، اما باز بتوانید آن کار را انجام دهید. به صورت خلاصه بخواهیم بگوییم برای ادامه یادگیری روشهای خودسازی باید با ترسهای خود روبرو شوید.

9. در هر شرایطی زندگی ادامه دارد

در زندگی همه ما ممکن است شرایطی پیش بیاید که با خود بگوییم “من دیگر قادر به ادامه دادن نیستم و نمیتوانم آدم شاد سابق باشم.” این را بدانید که مسائل و مشکلات در زندگی همه انسانها به اندازه ظرفیتشان وجود دارد ولی با این حال یاد میگیرند چگونه ادامه دهند.

ما هم از این موضوع مستثنا نیستیم و در هر شرایطی باید بتوانیم به زندگی ادامه دهیم. برای تغییر شرایط روحی خود از راهکارهایی استفاده کنید که میدانید در تغییر روحیه شما تاثیرگذار خواهند بود مانند سفر کردن، خواندن کتابهای انگیزشی، به دنبال رویای خود رفتن و موارد دیگر.

این نکته را همیشه به یاد داشته باشید، افرادی هستند که با وجود شما امید و انگیزه برای ادامه دادن مییابند. بنابراین قبل از ناامید یا افسرده شدن اطرافیان خود را نیز بسنجید و از این روشهای خودسازی برای بهبودی حال خود استفاده کنید. از کمک گرفتن حرفهای توسط روانشناسان یا روانپزشکان هم میتوانید استفاده کنید.

10. به خود استراحت بدهید

گاهی به دلیل حجم بالای کاری و وجود فشار زیاد روی افراد، انگیزه خود را از دست میدهیم و دیگر توانی در خود احساس نمیکنیم. اما لازم است در بین این حجم از فشار و سنگینی زندگی برای خودمان یک پاداش یا زمان استراحت قائل شویم.

زمانهای استراحت را خودتان تعیین کنید؛ نه خیلی زیاد که به کارهای اصلی خود نرسید و نه خیلی کم که روحیه خود را از دست بدهید. در مواقع لازم استراحت کنید یا تفریحی برای خودتان در نظر بگیرید. ممکن است این مورد، خواندن کتاب مورد علاقه شما یا رفتن به یک پارک و مکان تفریحی باشد.

اگر به این فکر کنید که با کار کردن بیش از حد بتوانید درآمد بیشتری برای خود کسب کنید، باید به این نکته اشاره کنم که وقتی سرحالتر باشید، حجم کار بیشتر  و دقیقتری را ارائه خواهید داد.

سخن آخر

در کنار اهمیت دادن به مسائل و ظواهر زندگی، استفاده از این روشهای خودسازی را فراموش نکنید که بتوانید در طول عمر خود شادتر و با اعتمادبهنفس بیشتری به مسیر ادامه دهید.

سعی کردیم در این مقاله فقط تعدادی از این راههای خودسازی را با شما به میان بگذاریم، پس اگر شما راهکارهای دیگری برای ارتقای شخصیتی میشناسید، از آنها هم استفاده کنید.

 

منبع:

https://www.success.com/10-ways-to-finish-your-year-strong/

 

1/5 - (1 امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx