سخن بزرگان درباره رابطه موفق

Add a Comment
15 Min Read

با سخن بزرگان درباره رابطه موفق آشنا شوید

چه چیزهایی باعث داشتن یک رابطه موفق می شوند؟ این سوالی است که اکثر مردم می پرسند، چه آن هایی که تنها هستند و شریکی ندارند و چه آن هایی که عاشق هستند و یک رابطه رمانتیک دارند. این سوال به این خاطر پرسیده می شود که امروزه اصلا مشخص نیست که چه کسی برایتان باقی خواهد ماند یا چه کسی باعث پایان رابطه خواهد شد.

عناوین مقاله
سخن بزرگان درباره رابطه موفقنمی گویم که آسان است، اما می گویم که ارزشش را داردمهم نیست که چه کسی به شما آسیب می زند، مهم این است که چه کسی دوباره لبخند را به لبتان می آوردرابطه ها زود تمام می شوند چون طرف مقابل دست از تلاش برای نگه داشتن تو بر میدارد، چون به جایش برای بردن تو تلاش کرده استهیچ چالشی در رابطه آنقدر قوی نیست که باعث خراب شدن رابطه تان بشود، اگر که شما دست از جنگیدن در مقابل هم بردارید به جایش برای داشتن یک دیگر بجنگیداو نمی تواند ذهنت را بخواند، پس به او بگو که عمیقا چه حسی داریبعضی وقتها عاشق غیر منتظره ترین آدم، در غیر منتظره ترین زمان ممکن می شویدچه رابطه دوستی بایشد یا چه رابطه عاشقانه، تمام حد و مرز ها بر اساس اعتماد ساخته می شود و بدون اعتماد شما هیچ چیزی نداریدعذرخواهی به این معنی نیست که شما اشتباه کردید و طرف مقابل درست می گوید، به این معنی است که شما برای رابطه تان ارزش قائلید و ارزش رابطه تان بیشتر از غرورتان استفقط حرف نزنید، عمل کنیدبهترین رابطه ها آن هایی هستند که هیچوقت انتظار بودن در آن را نداشتیدورود انسان ها به زندگی اتفاقی نیست و آن ها برای یک دلیلی سر راه ما سبز می شوندنمی توانید کسی را به خاطر این که شرایطتان ایده عال نیست رها کنید و بروید. رابطه های عالی رابطه هایی نیستند که در آن هیچ مشکلی ندارند، رابطه هایی عالی هستند که هر دو طرف برای حل مشکل طرف مقابل تلاش کند و یک راه حل برایش پیدا کندیک رابطه خوب رابطه ای است که دو فرد ناکامل برای باهم بودن و از دست ندادن هم تلاش کنندبهترین حس دنیا این است که درواقع شما بدانید که برای کسی مهم هستید و او شما را دوست داردتمام رابطه ها از دل جهنم رد می شوند، اما فقط بعضی از آن  ها از دل جهنم بیرون می آیندرابطه ای خوب است که طرف مقابل گذشته ات را بپذیرد، در حال از شما حمایت کند و شما را برای موفق شدن در آینده تشویق کندهیچوقت نگزارید کسی شما را تغییر دهد و شما را به آن شکل که خودش می خواهد در بیاوردنکات کلیدی در داشتن یک رابطه خوباحساسات خود را بیان کنیدبه او نشان دهید که چقدر برایش ارزش قائلیداز طرف مقابلتان قدردانی کنیدکادو دادندر اولویت قرار دادن زمان های تنهاییتانتلاش برای برابر بودنکلام آخرمنبع:

چه بسا زوج هایی که فکر می کردند قوی هستند و رابطه شان تا ابد پایدار خواهد ماند، اما بعد از چند سال از یک دیگر جدا شدند. مطمئنا کسی نمی خواهد همچین چیزی را تجربه کند. یک سری از افراد بزرگ و ماندگار سخنانی درباره رابطه موفق گفته اند که این سخنان به صورت یک جا جمع شده اند و به نام سخن بزرگان درباره رابطه موفق نام گزاری شده اند.

این سخنان برای داشتن یک رابطه موفق بسیار الهام بخش هستند. در این مقاله ما به تعدادی از این سخنان مهم می پردازیم.

سخن بزرگان درباره رابطه موفق

سخن بزرگان درباره رابطه موفق

یک سری سخنان الهام بخش درباره داشتن رابطه موفق وجود دارند که به وسیله یک سری افراد موفق و بزرگ گفته شده  اند. در این قسمت به این سخنان مهم و کاربردی اشاره می کنیم.

نمی گویم که آسان است، اما می گویم که ارزشش را دارد

رابطه ها هیچوقت در طول زمان آسان نبوده اند، اما اگر به اندازه کافی به شخص مقابلتان توجه کنید، یعنی در حال تلاش برای پایدار ماندن این رابطه هستید.

مهم نیست که چه کسی به شما آسیب می زند، مهم این است که چه کسی دوباره لبخند را به لبتان می آورد

از یک جایی به بعد رابطه وارد این مرحله می شود که چه کسی می برد یا می بازد، اگه طرف مقابل برای شما از ارزش بالایی برخوردار باشد، هیچ کدام از این موارد پیش نخواهد آمد. مهم این است که جفتتان به یک توافق برسید و به مسیر رو به جلو خود ادامه دهید.

رابطه ها زود تمام می شوند چون طرف مقابل دست از تلاش برای نگه داشتن تو بر میدارد، چون به جایش برای بردن تو تلاش کرده است

این یکی از فاکتورهای مهمی است که باید به آن فکر کرد، چون رابطه مستقیمی با قدردانی ثابت که هر دو طرف باید نشان دهند، دارد.

هیچ چالشی در رابطه آنقدر قوی نیست که باعث خراب شدن رابطه تان بشود، اگر که شما دست از جنگیدن در مقابل هم بردارید به جایش برای داشتن یک دیگر بجنگید

این یک مفهموم بسیار مهم است. فهمیدن این که هیچ چیزی وجود ندارد که قدرت شما به تنهایی برای به دست آوردنش کافی باشد، اما اگر باهم باشید، این کار شدنی است.

او نمی تواند ذهنت را بخواند، پس به او بگو که عمیقا چه حسی داری

این مورد بسیار آشکار است. هرچه بیشتر و بیشتر یک رابطه پیش می رود، فکر می کنید که طرف مقابل می داند شما چه حسی دارید، اما این صحیح نیست. این نکته بسیار مهم است که همیشه بگویید که چه حسی نسبت به شریک خود دارید.

سخن بزرگان درباره رابطه موفق

بعضی وقتها عاشق غیر منتظره ترین آدم، در غیر منتظره ترین زمان ممکن می شوید

در این دوره و زمانه که همه سخت در حال پیدا کردن کسی هستند، بعضی وقتها فراموش می کنند که کسانی را که می بینند کم تر انتظار دیدنشان را دارند. زمانی که دقیقا دست از تلاش برداشته اند و خودشانند و خودشان.

چه رابطه دوستی بایشد یا چه رابطه عاشقانه، تمام حد و مرز ها بر اساس اعتماد ساخته می شود و بدون اعتماد شما هیچ چیزی ندارید

بدون اعتماد، هیچ چیزی وجود ندارد. اگر به شریکتان اعتماد ندارید، پس چطور می توانید در رابطه آرامش داشته باشید؟

عذرخواهی به این معنی نیست که شما اشتباه کردید و طرف مقابل درست می گوید، به این معنی است که شما برای رابطه تان ارزش قائلید و ارزش رابطه تان بیشتر از غرورتان است

این نکته به مورد قبلی که درباره برد و باخت در رابطه بود بر میگردد. بعضی وقتها مسئله پیروزی در بحث ها نیست، مسئله تاثیر داشتن در خوشی و شادی طرف مقابلتان است.

فقط حرف نزنید، عمل کنید

این بر می گردد به یک مفهوم ساده. بگزارید حرف هایتان عملی شوند. افراد از شنیدن حرف های تکراری و عملی نشدنشان خسته می شوند. سعی کنید که مرد عمل باشید به جای این که فقط حرف بزنید.

بهترین رابطه ها آن هایی هستند که هیچوقت انتظار بودن در آن را نداشتید

رابطه هایی که می شنوید مردم درباره ان ها می گویند که هیچوقت انتظار نداشتند آن  دو را باهم ببینند، جز بهترین رابطه ها هستند. این یکی از معروف ترین سخن بزرگان درباره رابطه موفق است.

ورود انسان ها به زندگی اتفاقی نیست و آن ها برای یک دلیلی سر راه ما سبز می شوند

باور کنید که خوب یا بد، کسی که به زندگیتان می آید یا با شما وارد رابطه می شود دلیل خاصی دارد. یا برای یک عشق از بین نرفتنی یا چیزی فراتر از آن که شما در رابطه می خواهید، سر راهتان قرار می گیرند.

نمی توانید کسی را به خاطر این که شرایطتان ایده عال نیست رها کنید و بروید. رابطه های عالی رابطه هایی نیستند که در آن هیچ مشکلی ندارند، رابطه هایی عالی هستند که هر دو طرف برای حل مشکل طرف مقابل تلاش کند و یک راه حل برایش پیدا کند

این نکته را به خاطر بسپارید چون بسیار مهم است. شخصی که شما با آن در رابطه هستید، کسی نیست که قبلا با او در رابطه بودید و مشکلات و تقصیرات گذشته خود را سر شخصی که با او هستید خالی نکنید.

یک رابطه خوب رابطه ای است که دو فرد ناکامل برای باهم بودن و از دست ندادن هم تلاش کنند

این نکته بیانگر این است که هیچ کس کامل نیست. عشق و رابطه های پایدار زمانی رخ می دهند که هر دو طرف عمیقا برای یک دیگر ارزش قائل شوند.

بهترین حس دنیا این است که درواقع شما بدانید که برای کسی مهم هستید و او شما را دوست دارد

این یک حس زیبا و قدرتمند است که بدانید برای کسی مهم هستید و هیچ کس به اندازه شما برای آن شخص مهم نیست.

تمام رابطه ها از دل جهنم رد می شوند، اما فقط بعضی از آن  ها از دل جهنم بیرون می آیند

اگر زوج هایی که برای یک زمان طولانی است با یک دیگر هستند و می گویند که هیچوقت هیچ مشکلی نداشته اند، به صداقتشان شک کنید.

رابطه ای خوب است که طرف مقابل گذشته ات را بپذیرد، در حال از شما حمایت کند و شما را برای موفق شدن در آینده تشویق کند

در رابطه های مستحکم، هیچوقت طرف مقابل گذشته طرف دیگر را به رخش نمی کشد. باید از او در حال حاضر حمایت کرد و او را برای موفقیت و رسیدن به اهدافش در آینده تشویق کرد.

هیچوقت نگزارید کسی شما را تغییر دهد و شما را به آن شکل که خودش می خواهد در بیاورد

یکی از مهم ترین فاکتورهایی که باعث جذب عشق در رابطه می شود این است که طرف مقابل شما را برای چیزی که هستید بخواهد و دوستتان داشته باشد. خودتان را برای چیزی که می خواهند تغییر ندهید تا خلع آن ها را پر کنید.

تمامی این ها سخن بزرگان درباره رابطه موفق بود. این سخنان بسیار الهام بخش هستند و اگر عملی شوند تاثیر زیادی در داشتن روابط خوب و پایدار دارند.

سخن بزرگان درباره رابطه موفق

نکات کلیدی در داشتن یک رابطه خوب

در کنار گوش دادن و پیروی کردن از سخن بزرگان در رابطه با داشتن یک رابطه خوب، رعایت کردن یک سری نکات باعث استحکام و جذب عشق در رابطه می شود. در این بخش ما به صورت مختصر به مهم ترین و کاربردی ترین نکات اشاره می کنیم.

احساسات خود را بیان کنید

صادق بودن یکی از نخستین ارکان یک رابطه پایدار است.  پس باید در بیان احساسات نسبت به کسی که دوستش دارید صادق باشید و حس خود را به او ابراز کنید. به او بگویید که چقدر دوستش دارید و برایتان با ارزش است و همین کار باعث ایجاد انگیزه و حسی در درونشان می شود که آن ها هم شما را دوست داشته باشند.

به او نشان دهید که چقدر برایش ارزش قائلید

در کنار صداقتی که در رابطه تان دارید، نشان دادن این که او چقدر برایتان ارزشمند است هم از اهمیت زیادی برخوردار است. نشان دادن و عمل کردن به حرفتان از این که فقط با حرف بگویید برایش ارزش قائلید، نتیجه بهتری خواهد داشت.

پس احساستان را از طریق کاری که انجام می دهید، نشان دهید. این حرکت بسیار رمانتیک تر و تامل برانگیز تر است و در راستای نیاز ها و خواسته های طرف مقابل انجام می شود.

از طرف مقابلتان قدردانی کنید

قدردان بودن برای هر فردی بسیار ارزشمند است. پس قدردان بودنتان را به طرف مقابل نشان دهید فارغ از این که در حال خوش گزرانی یا عبور از شرایطی سخت هستید. وقتی از شریکتان قدر دانی می کنید، باعث می شود تا او سعی کند شخص بهتری برای شما باشد و به شما بیشتر عشق بورزد.

کادو دادن

کادو دادن یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در یک رابطه موفق است و این به این معنی نیست که شما و طرف مقابلتان برای یک دیگر هزینه می کنید. کادو دادن به برای قدر دانی از زحمات و تلاشی است که برای رابطه کشیده می شود و ارزش معنوی دارد.

انجام این کار باعث ایجاد حس خوب بین طرفین می شود و همچنین در پایداری بیشتر رابطه تاثیرگزار است. می توانید برایش غذایی که دوست دارد را درست کنید یا اشیا دست سازی را برایش درست کنید. می توانید در طول ماه کمی از پول خود را پس انداز کنید و یک شب به یک رستوران شیک بروید یا می توانید برای قدردانی از راهی متفاوت برایش نامه بنویسید و در آن نامه از او و زحماتی که برای پایداری این رابطه می کشد، قدردانی کنید.

سخن بزرگان درباره رابطه موفق

در اولویت قرار دادن زمان های تنهاییتان

داشتن یک زمان تنهایی و مخصوص به خود برای هر زوج بسیار مهم است، چه ازدواج کرده باشند یا چه ازدواج نکرده باشند. حتی زوج هایی هم که ازدواج کرده اند نیاز به زمانی دارند که فقط مخصوص آن زوج باشد، بدون حضور فرزندان یا اقوام. به خاطر این در این زمان است که می توانند به راحتی حرف بزنند، به صدای قلب یک دیگر گوش بدهند و……

تلاش برای برابر بودن

درنهایت، یک نکته مهم و حیاتی برای داشتن یک رابطه خوب و پایدار این است که هردو طرف یک دیگر را در یک سطح ببینند. این طور نباشد که یکی فکر کند که از آن یکی بهتر است، باهوش تر است، ثروتمند تر است، خوش ظاهر تر است. این مهم است که نقطه ضعف و قدرت یک دیگر را بدانند و فقط این ها هستند که باعث کامل شدن در کنار همدیگر می شوند.

با برابر بودن می توانید بهتر عمل کنید و تصمیمات بهتری چه در رابطه و چه در زندگی شخصی خود بگیرید. موفقیت یک رابطه به مدت زمانی که با یک دیگر هستید، خاطراتی که با یک دیگر می سازید و حتی ثروتی که باهم به دست می آورید نیست. رکن اصلی آن به شناختی است که از یک دیگر دارید و عشقی است که آن را در شرایط مختلف زندگی به همدیگر نشان می دهید.

کلام آخر

در این مقاله به نکات کاربردی زیادی اشاره کردیم که سرآمد آن ها سخن بزرگان درباره رابطه موفق بود. این سخنان بسیار کاربردی و مهم هستند و می توانند برای داشتن یک رابطه خوب و پایدار الهام بخش باشند. با پیروی از این سخنان قطعا تاثیری چشم گیر در رابطه خواهید دید.

در کنار این سخنان به یک سری از نکات مهمی که باید در یک رابطه رعایت شود، اشاره شد. این نکات نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند که با رعایت و پیروی کردن از آن ها نتیجه خوبی در رابطه خود خواهید گرفت. در این مقاله ما به صورت مفصل به این دو موضوع پرداختیم تا بتوانیم شما را در داشتن رابطه ای خوب و استوار همراهی کنیم.

منبع:

 

 

 

 

 

 

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx