نقش خودآگاهی در مشاوره

یک نظر اضافه کنید
11 دقیقه مطالعه

نقش خودآگاهی در مشاوره چیست؟

آیا می دانید خودآگاهی چیست؟ درباره آن چه اطلاعاتی دارید؟ آیا انواع آن را می دانید؟ آیا می دانید از چه شیوه هایی امکان افزایش خودآگاهی وجود دارد؟ درباره نقش خودآگاهی در مشاوره چه می دانید؟ از تاثیر آن بر رشد فردی چه می دانید؟ اگر تمایل به کسب اطلاعاتی در این زمینه هستید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید. این مقاله به همین موضوع پرداخته است.

فواید و نقش خودآگاهی در مشاوره چیست؟

اکثر افراد دارای رفتارها و صفاتی هستند که ممکن است مورد توجه قرار نگیرند.

در حال حاضر به خودآگاهی توجه می شود. خودآگاهی قابلیت بیان ویژگی های فراوانی از احساسات، رفتار و صفات افراد را دارد؛ به گونه ای که نشان دهد ویژگی های هر فردی در موقعیت های خاص چگونه است.

در مقابل خودآگاهی این است که احساسات درک نشوند که چنین حالتی، مکانیسم های ناسالم مقابله ای را ایجاد می کنند و یا سبب اجتناب از سناریوهای روزمره و ویژه خواهد شد. همین اجتناب می تواند استرس را افزایش دهد. این موارد موجب عدم درک افرادی خواهد شد که در پیرامون شما قرار گرفته اند و ممکن است منجر به قطع روابط نیز بشود. عدم مطابقت ارزش های اصلی هر فردی با اولویت های او نیز از دیگر پیامدهای این موضوع است.

دلیل اهمیت خودآگاهی در مشاوره، شغل، روابط و همچنین چالش های که فرد در طی روز با آنها مواجه می شود نیز همین است. خودآگاهی امکان شنیده شدن و درک را به افراد خواهد داد.

زمانی که فرد به خودآگاهی می رسد از صداقت و آگاهی نیز برخوردار است، ادعای آگاهی از همه چیز را ندارد، می تواند طلب بازخورد کند و پاسخی همراه با همدلی به افراد بدهد.

نقش خودآگاهی در مشاوره

فواید و نقش خودآگاهی در مشاوره چیست؟

انواع خودآگاهی

خودآگاهی به دو نوع تقسیم می شوند.

خودآگاهی درونی:

زمانی که فرد به آنچه در درون خود می گذرد آگاه است و در واقع بر درون خود تسلط و تمرکز دارد، خودآگاهی درونی شکل گرفته است. فرد توانایی تنظیم احساسات، افکار خود را دارد و می داند چگونه خود را درک کند. خودآگاهی درونی بستگی به میزان شناخت فرد از مواردی دارد که عبارتند از: نقاط قوت، اولویت ها، ارزش های اصلی، علاقه های فردی و خواسته ها. در واقع خودآگاهی درونی با این موارد مرتبط است.

خودآگاهی بیرونی:

خودآگاهی بیرونی مربوط به این است که دیگران چگونه به ما نگاه می کنند. از جمله این که نحوه نگاه سایر افراد به نقاط ضعف، قوت، ارزش ها، آرزوها و علایق فردی یک شخص چگونه است. در صورتی که فرد دارای خودآگاهی بالایی باشد بهتر می تواند دیدگاه دیگران را درک کند و به طور معمول گفته می شود که فرد از ویژگی همدلی برخوردار است.

چگونه باید خودآگاه تر شد؟

این که فرد از مهارتی برخوردار باشد که به وسیله آن بتواند عواطف، افکار، احساسات خود و همچنین دیگران را شناسایی کند قابلیت ارتقا دارد و افزایش آن در طول یک بازه زمانی امکان پذیر خواهد بود.

اینک این سوال پیش خواهد آمد که روش شناخت خود چیست و مسیر خودآگاه تر شدن از چه طریقی ممکن است؟

نقش خودآگاهی در مشاوره

انواع خودآگاهی و نقش خودآگاهی در مشاوره

 

کلید خودآگاهی را می توان آگاهی از احساس خود فرد دانست؛ در این صورت فرد خواهد توانست بینش خود را نسبت به درون خود و همچنین تمایلاتی که در محیط بیرون دارد تقویت کند.

این تمرین در طول روز باید چندین بار تکرار شود و فرد خلق و خوی خود را مورد توجه قرار دهد.

شما چه رفتاری را برای پاسخگویی به این روحیه در نظر خواهید گرفت؟ در ذهن شما چه موضوعاتی شکل گرفته است؟ آیا در درون خود چیزی احساس می کنید؟

فرصت های زیادی در راستای تمرین خودآگاهی برای شما به وجود خواهد آمد؛ برای مثال از خودتان سوالات سخت بپرسید، با خودتان صادق باشید و برای موضوعاتی که توانایی حل آنها را به تنهایی ندارید، درخواست فرصت و زمان کنید.

از موارد مطرح شده باید در نقش یک راهنما استفاده کرد تا برای مواجهه آگاهانه با موارد مورد نیاز کنونی به افراد کمک کند.

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که خودآگاهی به دلایلی برای برخی افراد دشوار به نظر خواهد رسید؛ این دلایل عبارتند از:

  • در مواقعی که درک می کنند که توانایی بهبود را دارند اما با استقبال مواجه نمی شوند.
  • مواقعی که توانایی درک این که چه کاری را باید برای خودآگاهی بیشتر انجام دهند ندارند. این موضوع می تواند احساس ناامیدی را به وجود آورد.

نقش خودآگاهی در مشاوره

افزایش خودآگاهی و نقش خودآگاهی در مشاوره

اهمیت و نقش خودآگاهی در مشاوره چیست؟

در هنگام سطح خودآگاهی فراتر می رود، شیوه رفتار و عمل شما کنترل شده تر خواهد شد. در این هنگام است به طور معمول، رفتارها و افکاری در افراد نمایان می شود که عبارتند از:

1) دیگر اصرار نخواهید داشت تظاهر کنید که همه چیز را می دانید. این نکته را درک می کنید که در همه موارد دارای تخصص نیستید.

2) بازخوردی که از صادقانه از دیگران دریافت خواهید کرد را جستجو می کنید. همچنین در هنگامی که افراد بازخورد صادقانه ای را ارائه می کنند احساس نارضایتی نخواهید کرد.

3) ذهنیت رشد را حفظ می کنید. در واقع از فرصت هایی که امکان رشد در آنها وجود دارد استفاده می کنید. همچنین این نکته را نیز درخواهید یافت که می توانید از اشتباهات استفاده کنید و آنها را به فرصتی برای رشد تبدیل کنید.

4) خود را بیشتر خواهید شناخت. اولویت ها، علایق و ارزش های خود را مورد احترام قرار خواهید داد و به آنها وفادار می مانید.

5) توانایی بیشتری پیدا خواهید کرد تا احساسات خود را کنترل کنید. تلاش خواهید کرد که در مواجهه با موقعیت های خاص، آرامش خود را در هنگام پاسخگویی حفظ کنید و واکنش نامطلوبی را از خود نشان ندهید.

6) این توانایی را پیدا خواهید کرد که موقعیت هایی که توان درک خود را ندارید شناسایی کنید.

نقش خودآگاهی در مشاوره

اهمیت و نقش خودآگاهی در مشاوره

 

علاوه بر این موارد، خودآگاهی این قابلیت را دارد که به افراد در محترم تر و خلاق تر شدن کمک کند و روابط سالم آنها را ارتقا ببخشد. در مجموع خودآگاهی می تواند به افراد کمک کند مشکلات را به گونه ای بهتر حل کنند. این توانایی می تواند شامل این موضوع باشد که فرد همدلی بیشتری را با دیگران داشته باشد، روابط معتبرتری را به وجود آورد و همچنین این امکان را به وجود می آورد که فرد عینی تر زندگی کند.

چرا خودآگاهی اهمیت دارد؟

اینک این سوال مطرح می شود که دلیل اهمیت خودآگاهی چیست؟ در ادامه به مواردی اشاره خواهد شد که نشان دهنده اهمیت خودآگاهی هستند.

  • خودکنترلی بیشتر: خود کنترلی را می توان این گونه تعریف کرد که فرد توانایی جدا شدن از احساسات خود را خواهد داشت و تصمیم گیری فرد بر اساس ارزش ها و شخصیت حقیقی او خواهد بود.
  • توانمند شدن در تغییر عادت ها: به این معنی است که توانایی فرد در تغییر عادت ها افزایش پیدا خواهد کرد. فرد می تواند احساسات خود را تجزیه و تحلیل کند و از این طریق تشخیص دهد که علت رفتار و عمل او چه بوده است. احساساتی که محرک هستند می توانند دلیل رفتار را مشخص کنند و یا علت تکرار الگوهای سابق را بیان کنند.
  • عزت نفس بالاتر: اساس و پایه برخورداری از عزت نفس بالاتر این است که خودآگاهی را تقویت کنید. در صورت شناخت نقاط ضعف و قوت، خودتان را ارزشمند در نظر خواهید گرفت. طرز فکری را در نظر خواهید گرفت که برای شکست، فضایی را اختصاص می دهد. به عبارت بهتر شما به این سطح از درک خواهید رسید که شکست را باید بخشی از مسیری در نظر گرفت که به سوی رشد در حرکت است، اما می دانید که شکست نباید مانع از قرارگیری شما در مسیر موفقیت شود.

نقش خودآگاهی در مشاوره

عزت نفس بالاتر و نقش خودآگاهی در مشاوره

  • بهتر شدن چشم انداز کلی: در صورتی که توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت ها را به طور عینی پیدا کنید، از توانمندی درک جنبه های گوناگون مشکلات برخوردار خواهید شد. علاوه بر این، برای افزایش توانایی خود در راستای تصمیم گیری بهتر تلاش خواهید کرد و واکنش کمتری در مواجهه با احساسات نشان خواهید داد. این توانایی می تواند به شما کمک کند که چشم انداز خود را وسعت ببخشید و فضایی بیشتری برای پیشنهادها و بازخوردها در نظر بگیرید.

آنچه بهتر است در پایان بدانید

خودآگاهی بر این اساس استوار است که از احساسات نسبت خود در درون خود آگاه شوید و علاوه بر آن درباره تمایلات بیرونی خود نیز آگاهی کسب کنید. برخی از افراد در طی کردن فرآیند خودآگاهی به دلایلی که در این مقاله مطرح شد با مشکل و دشواری مواجه می شوند. مقاله به نقش خودآگاهی در مشاوره نیز پرداخته است.

 

منبع:

 

 

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx