اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

Add a Comment
19 Min Read

هر آنچه در مورد اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان باید بدانید

در گذشته، برخی از سال های تحصیل بیشتر بر یادگیری مکانیکی بدون فکر و فقط توانایی تکرار و حفظ اطلاعات مندرج در کتاب ها متمرکز شده بود. مهارت های حل مسئله به ریاضیات محدود شده و فقط چند آزمایش در آزمایشگاه های علوم انجام می شد. در حالی که اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان آرام، آرام جا خود را در سیستم آموزشی پیدا کرد.

امروزه که زمان در حال تغییر است، یادگیری بیشتر در اولویت توسعه مهارت ها و تفکر مهم است که دانش آموزان را برای پیمایش در دنیای واقعی بعد از مدرسه آماده می کند.

تفکر انتقادی از مهم ترین مهارت های تحصیلی است که به دانش آموز می آموزد که در مورد درک و دانش خود درباره اطلاعاتی که به آن ها ارائه شده است، بپرسند یا در موردش تأمل کنند. این تفکر به ویژه برای دانش آموزانی که تکلیفی به آن ها داده شده است و باید در مورد موضوع مورد نظر تحقیق عمیق انجام دهند، بسیار مهم است. همچنین در نهایت در محل کار نیز کمک می کند.

به عبارت ساده، انتقادی فکر کردن فقط توانایی درک چیزها و زیر سؤال بردن نتیجه احتمالی اعمال است. این نسل از دانش آموزان در اطراف محیط اطلاعات عظیمی بوده اند که عمدتاً از منابع آنلاین به دست می آیند و بسیار مشهود است که نیاز شدیدی به یادگیری ارزیابی چیزهایی که مطالعه می کنند و در اطراف خود می شنوند و شناسایی اطلاعات نادرست فراتر از داده های سطحی ارائه شده وجود دارد.

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

قبل از آنکه به سراغ اهمیت و دیگر مسائل تفکر برویم، بهتر است که با مفهوم فکر کردن به این شیوه در حوزه آموزش بپردازیم که بتوانید در آینده جذب موفقیت و موفق شدن تجربه کنید.

تفکر انتقادی

بسیاری از مردم این فرض را دارند که انتقادی بودن به معنای معمولی بودن است که این طرز فکر منفی در مورد آن خواهد بود. در حالی که این به معنا «قضاوت روشن و مستدل» است.

به عبارت ساده، این توانایی فردی برای تجزیه و تحلیل نحوه تفکر و ارائه دلایلی برای ایده های خود به جای پذیرش افکار شخصی به عنوان مدرک کافی است. هنگامی که دانش آموز فکر انتقادی را توسعه می دهد، مزایا زیادی مانند توانایی های یادگیری بهتر و ایجاد همدلی نسبت به نظرات دیگران برای آنها وجود دارد.

فردی که تفکر خوبی دارد، اطلاعات داده شده را زیر سؤال می برد، هرگونه منطق غیر قابل اعتماد یا غیر علمی را رد می کند و منابع اطلاعات را بررسی می کند. آن ها به خوبی آگاه هستند و ظرفیت قضاوت در مورد ارزش بحث و استنتاج نتایج دقیق اما مبتنی بر اثبات را دارند.

برای دانش آموزان بسیار مهم است، زیرا به دانش آموزان اجازه می دهد مقالات و تکالیفی بسازند که شامل هیچ گونه تعصب شخصی یا اجتماعی نباشد.

اهمیت تفکر انتقادی

این سبک از باارزش ترین مهارت هایی است که هر دانش آموزی باید تسلط بر آن را بیاموزد. این فقط به مهارت های حل مسئله در کلاس محدود نمی شود، بلکه در موقعیت های زندگی واقعی نیز وجود دارد.

مهارت های مختلفی در حین یادگیری تفکر انتقادی آموزش داده می شود، این شامل هر نوع شرایطی است که نیاز به برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و تأمل دارد. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که اهمیت تفکر انتقادی را منعکس می کند:

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

الف) این مهارت عمومی است

به موضوع خاصی محدود نمی شود، بلکه ظرفیت دانش آموز برای تفکر منطقی تر و روشن تر است. همچنین این فکر برای دانش آموزان مهم است، زیرا توانایی تفکر به روش صحیح و حل مسائل را به روش کارآمدتر و روشمندتر می دهد. این امر به هر شغلی که دانش آموز انتخاب می کند، رونق زیادی می دهد.

ب) مهارت و زبان ارائه را بهبود می بخشد

وقتی دانش آموزی روی توسعه فکر منتقدانه کار می کند، توانایی بیان ایده ها را به طور کارآمد افزایش می دهد. در حالی که یادگیری بازرسی منطقی ساختار متون، توانایی درک مطلب را نیز بهبود می بخشد.

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و مهارت ارائه

ج) تفکر انتقادی خلاقیت را تشویق می کند

برای ارائه راه حلی جدید یا متفاوت برای ۱ مسئله معین نمی توان فقط به ایده های جدید وابسته بود. درک این نکته برای دانش آموز مهم است که افکار جدیدی که ایجاد شده اند در مسئله داده شده قابل اجرا و مفید هستند. اینجا جایی است که منتقدانه فکر کردن نقش مهمی ایفا می کند. در ارزیابی راه حل ها و سپس استفاده از بهترین راه حل ها و تغییر یا تنظیم آن در صورت نیاز کمک می کند.

د) یادگیری مستقل را افزایش می دهد

از سایر نکات اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان می توان به این اشاره کرد که به جای وابستگی کامل به یادگیری در کلاس و معلمان برای راهنمایی و دستورالعمل های کامل، این سبک فکری به دانش آموزان اجازه می دهد که به یادگیرندگان مستقل و متکی به خود تبدیل شوند.

همچنین به دانش آموزان کمک می کند که سبک یادگیری خود را ارزیابی کنند و نقاط قوت و نقص خود را تشخیص دهند. با دستیابی به این توانایی می توانند به روشی بهتر روی راه حل تمرکز و بر اساس آن اهدافی را تعیین کنند.

ه) به بهبود نمرات و دستاوردها کمک می کند

هنگامی که دانش آموزان در مهارت های یادگیری انتقادی خود بهبود می یابند، در عملکرد تحصیلی نیز بهبود می یابند. دانش آموزان می توانند نظریه ای را که به صورت عملی یاد گرفته اند و دانش کلی را بهبود می بخشد، به هم متصل کنند. آن ها قادر به درک و نقد هستند که به درک عمیق تر کمک می کند که در نمرات مشهود خواهد بود.

به عنوان مثال، زمانی که دانش آموزی در مورد تاریخ می آموزد و رویدادهای تاریخی را که به آن تمایل دارند مقایسه و تجزیه و تحلیل می کند از اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و سودمندی آن در دغدغه های کنونی بهتر آگاهی پیدا کنید.

و) تماس عاطفی مناسب

برای دانش آموزان بسیار آسان است که در مواقعی در حین بحث یا تصمیم گیری، اجازه دهند احساسات بر آنان تسلط یابد. انتقادی بودن در واقع می تواند به استفاده مؤثر از جذابیت عاطفی کمک کند و در عین منطقی بودن، تأثیر بگذارد.

مثال ساده می تواند مناظره ای باشد که در آن از دانش آموز خواسته می شود در مورد مراقبت های بهداشتی صحبت کند. آن ها می توانند از یک داستان مبارزه شخصی برای دریافت بیمه درمانی استفاده کرده باشد، اما در عین حال داده های پایدار را از منابعی ارائه دهد که برای حمایت از این وضعیت معتبر هستند.

ز) یادگیری کار با تیم

در نهایت به دانش آموزان در درک دیدگاه های دیگران کمک می کند و توانایی کار گروهی را افزایش می دهد. به عنوان مثال، فعالیت های گروهی که باید با دانش آموزان مدرسه انجام شود، به جای اینکه صرفاً با فکر فردی انجام پذیرد، نیاز به گوش دادن به همسالان برای تکمیل تکلیف دارد.

این باعث می شود که کودک یاد بگیرد که راه حل های متعددی برای مشکلی وجود دارد و به آن ها اجازه می دهد که با هم کار کنند و در عین حال روی یکی به توافق برسند. چنین فعالیت هایی که نیاز به تفکر دارند، به رشد دانش آموز برای همکاری و عدم تصمیم گیری بر اساس فرضیات کمک می کند.

سوالات تفکر انتقادی

بزرگان همیشه باید به دنبال راه هایی برای ترغیب دانش آموزان به تفکر عمیق تر در مورد هر موضوع باشند. تفکر این چنینی نقش بسیار مهمی در آن دارد. در اینجا چند سؤال اساسی وجود دارد که می تواند به دانش آموزان کمک زیادی کند و اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان را بیش از پیش نمایان سازد و راه موفقیت را نشان دهد.

۱. سؤالاتی بپرسید که باز هستند

اینها اساساً سؤالاتی هستند که به پاسخ های مفصل تر نیاز دارند. به عنوان مثال: نظر شما در مورد وضعیت سیاسی فعلی کشور چیست و چگونه به آن رسیدگی می کنید؟ از چه کسی الهام می گیرید و چرا؟

۲. سؤالاتی بپرسید که بر اساس نتیجه هستند

این نوع سؤالات به آشکار شدن ویژگی های فردی دانش آموز کمک می کند. به عنوان مثال چگونه ضرب و تقسیم را برای کودک پنج ساله توضیح می دهید؟ آیا زمانی را تجربه کرده اید که باید با داده های ناقص تصمیمی گرفته می شد؟ چه تصمیمی گرفتید؟

۳. پرسیدن سؤالات فرضی

این سناریوها به درک مشاهدات دانش آموز کمک می کند. اگر دو دانش آموز در ۱ تکلیف کار گروهی شروع به مشاجره کنند، چگونه با این موقعیت برخورد خواهید کرد و ممکن است با چه واکنش هایی مواجه شوید؟

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و سوال فرضی

۴. سؤالاتی که ماهیت بازتابی دارند

این سؤالات یادگیری از هر تجربه را توسعه می دهند. مثلاً شخصاً چه چیزهایی از این کار به دست آورده اید؟ فکر می کنید که راه بهتری برای انجام کار وجود داشت و چگونه از این دانش در کارهای آینده استفاده خواهید کرد؟

۵. سؤالات ساختاریافته و سازمان یافته

این سؤالات به دانش آموز کمک می کند که روشی یا آزمایش را درک کند. به طور مثال: نکات مهم این موضوع چیست؟ ترتیب اجرای این فرایند چگونه خواهد بود و چرا؟ چه اجزای این سفارش را غیر ضروری می دانید؟ بنابراین اینها نمونه هایی از بود که می توان از دانش آموزان پرسید.

چگونه تفکر انتقادی را تقویت کنید؟

در اینجا چند روش مؤثر وجود دارد که می تواند به بهبود مهارت های تفکر در هر موضوعی کمک کند. دانش آموزان و معلمان هر دو باید خلاق باشند که انتقادی را به روشی بهتر بگنجانند. البته مهم این است که ابتدا اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان، کاملاً ملموس شده باشد و فرد محصل ماهیت آن را درک کرده باشد.

۱) شناسایی موضوع به صورت عینی

هر زمان که موضوع خاصی به ذهن می رسد، فارغ از موضوع، دانش آموز باید به طور عینی در مورد آن فکر کند. اولین قدمی که باید برداشته شود، ترسیم جدولی ذهنی با مزایا و معایب هر طرف است.

باید با توجه به فواید و مضرات و مثبت و منفی ها به موضوع فکر کنید. این به دانش آموز کمک خواهد کرد که به درک بهتر و بهتری از موضوع دست یابد. هر نظری که بعد از این گفته شود مبتنی بر تفکر عقلانی خواهد بود.

۲) کنجکاو باشید و در پرسیدن سوال تردید نکنید

از دیگر راه های عالی برای بهبود این است که تا جایی که می توانید سؤال بپرسید، این امر مستلزم کنجکاوی دانش آموز در مورد مسائل است. وقتی کسی عادت به پرسیدن سؤال پیدا می کند، اطلاعات مربوط به موضوع را افزایش می دهد و شک و تردیدی را که ممکن است داشته باشد، برطرف می کند.

این توانایی، دانش آموز را برای تجزیه و تحلیل موقعیت ها توسعه می دهد. توانایی تفکر به شدت رشد خواهد کرد، زیرا به هر موضوع از چندین نقطه نگاه می شود.

۳) بحث با هم کلاسی ها

فقط دانستن موضوع کافی نیست. دانش آموز باید همیشه به یاد داشته باشد که یادگیری فرایندی مستمر است که به آرامی تغییرات مثبت و دائمی را به همراه خواهد داشت. برای دستیابی به این امر، شخص باید دائماً با همسالان خود در بحث و مناظره درگیر شود.

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و بحث کردن

دانش آموزان متوجه می شوند که به موضوعات جدید علاقه بیشتری پیدا می کنند و چیزهایی را یاد می گیرند که هرگز قبلاً نبوده است. همچنین به دانش آموز توانایی درک دیدگاه های مختلف را می دهد. این همچنین به درک اینکه چگونه دیگری کمک خواهد کرد، کمک شایانی می کند. دانش آموزان در مورد موضوع خاص فکر خواهند کرد.

۴) بخوانید، بخوانید و بیشتر بخوانید

فقط با مشاهده و بحث می توان اطلاعات محدودی را به دست آورد. اگر از نظر مذهبی مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهند، افکار دانش آموز در معرض ایده های متعدد و مفاهیم مختلف قرار می گیرد. کتاب های با کیفیت عالی نظرات و افکار برخی از بهترین ذهن های جهان را دارند.

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و کتاب خوانی

البته دانش آموزان در مورد برخی از مطالبی که قرار است، بخوانند موافق و مخالف هستند. اما این نکته خواندن است، بالاخره تفکر را توسعه می دهد و همچنین درک بهتری از اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و مفاهیم از منظری متفاوت به دست خواهد آمد و درک موضوع را افزایش می دهد.

۵) همیشه مشاهدات خود را ثبت کنید

این مهم است که هر دانش آموزی که روی بهبود مهارت های خود کار می کند، عادت کرده باشد که چیزها را یادداشت کند. این موارد می تواند به عنوان مرجعی که در موقعیت های مشابه دیگر استفاده شود، کمک کند. این همچنین به شما کمک خواهد کرد که پیشرفت خود را پیگیری کنید.

این باید، داده های کاملی در مورد دستاوردها و همچنین شکست هایی که در هنگام تصمیم گیری با آنان روبرو شده است، داشته باشد. وقتی دانش آموزان این عادت را در زندگی روزمره خود تلقین می کنند، توانایی های تفکر انتقادی آن ها با سرعت بیشتری و بدون انجام کار سخت بهبود می یابد.

این چند راه است که می تواند به بهبود مهارت های انتقادی دانش آموز کمک کند.

تمرینات تفکر انتقادی

بعد از درک اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان و همچنین آشنایی با مزیت های آن، وقت آن رسیده است که چند تمرین ساده که می تواند به رشد مهارت های تفکری در دانش آموزان کمک کند، آورده شده است. سعی کنید بیشتر در مورد رهبران جهان و مشکلاتی که آنها در هنگام حل آن چالش ها با آنها روبرو شده اند بخوانید.

همچنین می توانید کتاب هایی را بخوانید که بر اساس موضوعات و نویسندگانی هستند که می توانند کمک کنند که در معرض ایده های جدید قرار بگیرید و به شما جرئت می دهند که به شیوه ای متفاوت فکر کنید. این فعالیت باید حداقل نیم ساعت در روز انجام شود.

دانش آموزان می توانند مهارت های سبک فکری منتقدانه خود را با تجزیه و تحلیل سایر هم کلاسی ها بهبود بخشند. منظور این نیست که آنان را عصبانی می کنید، بلکه عادات مثبتی را که شامل می شوند و تمرین هایی که آن ها را به نتایج بهتری می رساند، یاد بگیرید.

این به ارتباط سالم نیاز دارد که می تواند کمک کند که بینش بهتری در مورد استراتژی های مختلفی که می تواند برای یادگیری مؤثر استفاده شود، به دست آورید. این تکنیک تجزیه و تحلیل اگر به درستی تمرین شود، برای کل کلاس مفید است.

سخن آخر

رسیدن به آینده بهتر ممکن پذیر نخواهد بود، مگر اینکه از اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان، خود فرد و معلم آگاهی کامل پیدا کند. مدرسه کارزار ساخت نیرو قوی برای فعالیتی دقیق در آینده است که بسیار کمک کننده خواهد بود.

اهمیت تفکر انتقادی برای دانش آموزان

منبع:

https://givingcompass.org/article/how-to-help-students-to-engage-in-critical-thinking-video/?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8Ulen_5k3dZo5-9w79h5K2gWo6jXK4k3X69yMRVn_Ij6TS8sAujYvoaAsWaEALw_wcB

به این مطلب امتیاز دهید

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx