تأثیر نوشتن اهداف زندگی بر روی کاغذ چیست؟

Add a Comment
12 Min Read

اهمیت نوشتن اهداف به صورت واضح

ما اهمیت نوشتن اهداف را می دانیم، اما اغلب اوقات اهداف ما قابل اندازه گیری نیست و به وضوح تعریف نمی شوند. شما از مردم چیزهایی را می شنوید مثل “من می خواهم وزنم را کم کنم” ، گر چه کاهش وزن یک هدف است آن می تواند به وضوح تعریف شود اگر شما چیزهایی را اضافه کنید شبیه: “من می خواهم با خوردن در حد لازم برای سلامتی و ورزش وزنم را کم کنم،. وقتی که شما جملات را با هم مقایسه می کنید، اولین جمله که به نظر شما می رسد این است که چکار می خواهید بکنید، دومین جمله بیانگر این است که شما چگونه می خواهید که آن را انجام بدهید.

بررسی یک پژوهش

مطابق با یک مطالعه انجام شده در مورد نوشتن اهداف، افرادی که اهدافشان را می نویسند احتمالا ً بیشتر از افرادی که اهداف خود را ننوشته اند به اهداف خود می رسند. گروهی از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی بودند، و از آنها خواسته شد که اهداف خود را مشخص کنند. بعضی ها اهداف خود را مشخص نکردند و بعضی هم بدون نوشتن، اهداف خود را مشخص کردند، اما یک درصد پایینی از آنان اهداف خود را نوشتند. بعد از گذشت چند سال با این گروه از دانشجویان مصاحبه شد و برخی از آنان متعجب به نظر رسیدند. آنهایی که اهداف خود را مشخص کردند ولی اهداف خود را ننوشته اند  دو برابر آنانی که هیچ هدفی را مشخص نکردند به دست آوردند و آنانی که اهداف خود را مشخص کردند و نوشتند ده برابر آنانی که اهداف خود را مشخص کردند و اما آنها را ننوشته اند بدست آوردند.

اکثر افرادی که زحمت نوشتن اهداف نمی کشند، در عوض سرگردان و متحیر در زندگی خود هستند که چرا هرگز برنامه های آنان خوب از کار در نمی آید، و این به خاطر این حقیقت است آنها به اهمیت نوشتن اهداف پی نبرده اند.

راز رسیدن شما به اهداف خود در زندگی مشتمل بر نوشتن آنها به یک صورت واضح و شفاف است و در این مقاله من به دنبال اهمیت نوشتن اهداف به صورت واضح و شفاف هستم.

اهمیت نوشتن اهداف    

۱.استفاده از اهداف نوشته شده به عنوان یک یادآوری کننده

نوشتن اهداف توسط شما به شما آنچه را که نوشته اید برای انجام دادن، یادآوری می کند. خیلی خنده دار است که ما بسیاری از ایده های خود را بدون محقق ساختن آنها، فراموش کنیم، آنها خیلی سریع در اذهان ما ناپدید می شوند. یک راهکار برای حفظ این ایده ها این است که شما آنها را به محض اینکه به ذهنتان می رسد یادداشت کنید. وقتی که اهداف خود را به صورت نوشته شده می بینید، شما اهداف خود را به خاطر می آورید. وقتی که  ما چیزی را داشته باشیم که به ما یادآوری کند در رابطه با آنچه که جزء برنامه ی ما است به احتمال خیلی زیاد ما در رسیدن به اهداف آن برنامه موفق خواهیم بود.

۲.نوشتن اهداف یک راهکار است برای تحقق دیدگاه شما

ایده های ما تا زمانی که آنها را یادداشت کنیم و متعهد به دستیابی به آنها بمانیم، در ذهن ما ماندگار خواهند شد. بسیاری از مردم دیدگاه های بلندی برای زندگی خود دارند، اما به خاطر اینکه آنها را یادداشت نمی کنند در معرض خطر نرسیدن به اهداف خود هستند.

۳.نوشتن اهداف می تواند به عنوان وسیله ای برای پیگیری پیشرفت شما باشد

در فرآیند تحقق اهداف شما، خیلی اهمیت دارد که مسیر پیشرفت را همزمان ردیابی کنید. همچنین شما باید ناکامی های خود را ردیابی کنید، به خاطر اینکه اشتباهایتان را تکرار نکنید. وقتی که شما یک رکوردی از جریان پیشرفت فرآیند رسیدن به اهداف خود را داشته باشید، شما تشویق خواهید شد و شجاعت پیدا خواهید کرد که سخت تر در مسیر تحقق اهداف خود بکوشید. همچنین این کار به شما کمک خواهد کرد که بدانید آنچه که باید عمل کنید در راستای تحقق اهداف خود و آنچه که نباید انجام بدهید.

۴.نوشتن اهداف به شما کمک خواهد کرد تا فرصت های در پیش روی خود را بشناسید

مادامی که در برخی از جهات زندگی شروع به حرکت در مسیر پیشرفت می کنید، شما فرصت های بیشتری در این مسیر پیدا می کنید. گاهی اوقات این فرصت ها تبدیل به یک حواس پرتی می شود که می تواند شما را از مسیر پیشرفت منحرف کند. بنابراین برای حل این مشکل شما باید لیست اهداف نوشته شده ی خود را براساس یک معیار ثابت ارزیابی کنید و چیزهایی که می تواند شما را از مسیر باز بدارد کنار بگذارید.

اهمیت نوشتن اهداف

نوشتن، در کنار عمل، قدرتمند ترین ابزاری است که شما می توانید برای محقق کردن اندیشه های خود داشته باشید. وقتی که شما قلم بر کاغذ می گذارید یا ضربه به دکمه های صفحه کلید می زنید و نگاه می کنید به کلماتی که صفحه مانیتور مقابل شما را پر کرده است شما از طریق ایده هایتان به زندگی می دمید. شما در حال ساختن یک رکورد هستید، چیزی که شما می توانید برگردید و نگاه کنید به صورت روزانه به آنچه که در ذهنتان بوده  و آنچه که  جزء اهدافتان بوده است.

وقتی که شما در جهت آنچه که می خواهید گام بردارید یک حالت مشخصی را ایجاد می کنید و آن را می نویسید، این یک اولین قدم محکمی است که بر می دارید برای رسیدن به یک واقعیت. مطالعات متعددی به قدرت نوشتن اهداف می پردازد و کاری بهتر از این نیست که شما در مسیر آنچه که همیشه در زندگی می خواهید هوشیار باقی بمانید.

در ابتدا اهداف خود را مشخص کنید

غیر ممکن است که بدانید که کجا می روید اگر شما مقصد خود را تعیین نکنید. شما قادر نخواهید بود مسیر پیشرفت خود را اندازه بگیرید یا حتی در مسیر پیشرفت خود قدم بگذارید اگر اهداف خود را به وضوح مشخص نکنید. بازیابی سه هدف متداول که شما را به نوشتن اهداف عادت می دهد عبارتند از:

من میخواهم آگاه باشم و آگاه بمانم

من می خواهم روابط خانوادگی خود را اصلاح کنم

من میخواهم در زندگی خود ثبات رویه داشته باشم

به محض اینکه شما هدف مقدماتی خود را مشخص کنید، می توانید اهداف خود را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید. قدم ها را مشخص و آنها را ثبت کنید. قدم ها باید مشخص، قابل اندازه گیری، انعطافپذیر و بر اساس زمان باشند. هر قدم در درون خود مشتمل بر یک هدف است. اگر یک قدم خیلی بلند پروازانه باشد، ترس از شکست ممکن است مسأله ساز باشد. اهداف در هر قدم را طوری تنظیم کنید که بتوانید آن قدم را بردارید. این کار باعث تقویت حرکت می شود. و این حرکت شما را در رسیدن به اهداف بزرگتر یاری می کند.

نوشتن اهداف

تنظیم هدف، بازیابی آن را سرعت می بخشد

یک مطالعه در اسکاتلند توان تنظیم هدف را برای بهبودی حاصل از جراحی زانو برای بیماران مورد بررسی قرار داد. توانبخشی خیلی مهم است اما در جلسات بالا و پایین رفتن از دستگاه ها خیلی دردناک می باشد. این مطالعه به گروه هایی از افراد پرداخت که احتمال ناکامی آنان خیلی بالا بود و اهداف هفتگی را برای آنان در نظر گرفت. بیماران مذکور موظف شدند که دقیقاً یادداشت کنند که آنجه را که باید انجام بدهند.

بیماران در گروه کنترل مجبور نبودند که هر هدفی را بنویسند. هنگامی که بعد از سه ماه پژوهشگر بیماران را ملاقات کرد، او یک تفاوت کامل را در بین این دو گروه دید. بیمارانی که برنامه های خود را در دفترچه یادداشت نوشته بودند، تقریباً دو برابر سریع تر از آنانی که برنامه های خود را یادداشت نکرده بودند، راه می رفتند. یادآوری می شود که این گروهی بود که به عنوان گروه با احتمال ناکامی بیشتر انتخاب شده بود.

یادداشت اهداف خود را از همین امروز شروع کنید

حتی اگر این کار را ضعیف انجام دهید، آن را شروع کنید. شما در این کار بهتر خواهید شد. اهداف خود را بنویسید و آنها را هر روز چند بار در طول روز بخوانید. برای تصحیح اهداف خود تلاش کنید برای اینکه لازم است شما به اهداف بزرگتر برسید. شما پیشرفت خواهید کرد. چیز بزرگی که نیاز نیست شما دوباره آن را اختراع کنید، چرخ است.  صرفاً کاری را بکنید که افراد موفق آن را انجام داده اند و خیلی وقت شناس باشید.

این روشی است که بر اساس آن لازم است شما اهداف خود یادداشت کنید برای اینکه به موفقیت های سریع تر برسید. شما ۴۲ درصد محتمل تر است که به اهدافتان برسید در صورتی که آن اهداف را یادداشت کنید.

خبر بد؟ این احتمال وجود دارد که تصمیمات سال جدید شما ممکن است از روشی که شما برنامه ریزی کرده اید، جلوگیری کند. در ضمن که ۶۰ درصد افراد در ظرف ۶ ماه و ۲۵ درصد افراد صرفاً در ظرف ۷ روز تصمیمات خود را رها می کنند.

خبر خوب؟ شما همیشه می توانید یک تصمیم بگیرید برای بهبود خودتان یا در پی یک موفقیت رفتن، مهم نیست که چه موقع از سال باشد. پروفسور گایل متیوز در دانشگاه دومینیکن کالیفرنیا، یک تحقیقی را سرپرستی کرد که در آن ۲۷۰ نفر اهداف خود را مشخص کرده بودند. نتایج چه شد؟ شما ۴۲ درصد محتمل تر است که به اهداف خود برسید در صورتی که آنها را یادداشت کنید.

سخن آخر

نوشتن اهداف نه تنها بر شما فشار می آورد که شفاف باشید، دقیقاً، آن چیزی که شما می خواهید انجام بدهید، بلکه چنان عمل می کند که به عنوان یک نیروی محرکه شما را در تکمیل وظایف لازم الاجرا برای رسیدن به موفقیت با انگیزه می کند. فرآیند بر روی کاغذ آوردن اهداف شما، شما را برای اتخاذ استراتژی مهیا می کند، برای پرسیدن سئوال در مورد پیشرفت جاری و همچنین طوفان مغزی برای برنامه هجومی. در حقیقت، برخی از موفقیت های بزرگ کارآفرینی، خیلی مشخص است در روشی که افراد اهداف خود را یادداشت کرده اند.

۳.۷/۵ - (۳۶ امتیاز)

رشد خودت رو استارت بزن !

درخواست ثبت نام در دوره های امیر شریفی

مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
هنگامی که پاسخی داده شود به ایمیل شما پیام ارسال میگردد

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
سوالی دارید؟ بپرسیدx